دکتر جواد میکانیکی

دکتر جواد میکانیکی دانشگاه بیرجند

دکتر جواد میکانیکی

Dr. Javad Mikaniki

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Studying the Effects of Women empowerment on the Evolution of Human Settlements (Case study: RFLDL Project Settlements in Sarayan County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 12، شماره: 2
2 توان سنجی محیطی، الگویی مناسب در راستای شناخت توانمندی های منطقه ای با تاکید بر کشاورزی (مورد مطالعه: کشت زعفران در شهرستان های قاینات و زیرکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 19
3 شناسایی و تحلیل پیشران های فرهنگی موثر در توسعه استان خراسان جنوبی با تاکید بر مولفه های فرهنگ عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 17، شماره: 3
4 مطالعه تاثیرات حس تعلق مکانی بر پایداری جمعیتی روستاهای مرزی شهرستان سربیشه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دوقلوی دیجیتال برای شهرهای آینده ایرانی) مورد مطالعه: شهر کرمان ( (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده