دکتر محمد الماسی کاشی

دکتر محمد الماسی کاشی Department of Physics, Faculty of Science, University of Kashan, Kashan, Iran

دکتر محمد الماسی کاشی

Dr. Mohammad Almasi-Kashi

Department of Physics, Faculty of Science, University of Kashan, Kashan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرالکترونهشت تناوبی نامتقارن در محلول های با pH متفاوت برساختار بلوری و خواص مغناطیسی نانو سیم های Co (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 11، شماره: 2
2 Characterization and magnetic properties of CoFe۲O۴ nanoparticles synthesized under gas atmosphere: Effect of ferrofluid concentration on hyperthermia properties (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 9، شماره: 2
3 بررسی برهمکنش های مغناطیسی در نانوذرات آلیاژی Co2FeAl با استفاده از آنالیز FORC (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 19، شماره: 1
4 تاثیر لایه های مختلف اکسید بر خواص حسگری فیلم آلومینای آندی نانوحفره دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 13، شماره: 4
5 تاثیر ناخالصی مس بر آشکارسازی نوری فرابنفش نانومیله‌های اکسید روی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 19، شماره: 3
6 تعیین تابع توزیع بهینه نمار شکست و عمق نفوذ آنیونها در بلور نوری آلومینای حفره دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 7، شماره: 3
7 میزان جذب امواج رادار توسط نانوذرات آهن- نیکل و نانوکامپوزیت آهن- نیکل@پلی‌آنیلین تهیه شده با روش پلیمریزاسیون درجا (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 19، شماره: 2
8 نانوحسگرهای گازی بر اساس نانوحفره های آلومینای ساخته شده به روش آندیزاسیون سخت برای حسگری رطوبت در دمای اتاق (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 10، شماره: 3
9 نقش ناهمسانگردیهای بلوری و شکلی بر خواص مغناطیسی نانوسیمهای کبالت و نیکل (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر pH و ترکیب مخلوط اسید سولفوریک - اکسالیک بر شکل گیری آرایه منظم حفره ها در آلومینا (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
2 اثر پارامترهای ولتاژ پالس بر خواص مغناطیسی و میکروساختار نانو سیم های آهن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
3 بررسی اثر Ph و فرکانس در انباشت شیمیایی به روش AC بر خواص مغناطیسی و ساختار کریستالی نانوسیمهای کبالت (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
4 بررسی اثر زمان خاموشی در انباشت شیمیایی به روش پالس بر خواص مغناطیسی و ساختار بلوری نانوسیم های آلیاژی Fe0.45Ni0.55 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
5 بررسی اثر غلظت درخودآرایی نانو حفره های آلومینا با جریان آندایز بالا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
6 بررسی اثر فرکانس در انباشت شیمیایی به روش متناوب بر خواص مغناطیسی و ساختار بلوری آرایه نانوسیمهای آهن (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
7 بررسی تغییرات خواص مغناطیسی زاویه ای نانوسیم های کبالت هم راستا شده در میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
8 تاثیر اسیدیته بر خواص مغناطیسی آرایه های نانوسیم آهن خالص به روش الکتروانباشت متناوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
9 خواص مغناطیسی نانوسیستم های آلیاژی Cox Fe1-x در قالب آندایز شده با اسید سولفوریک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
10 ساخت نانو پروب های آرایه ای مس در قالب آلومینای آندی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
11 ساخت و مطالعه خواص نانو سیم های نیکل با استفاده از روش الکترو انباشت و اعمال میدان مغناطیسی خارجی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
12 طراحی و ساخت نانومولد تریبوالکتریک مبتنی بر پلیمر پلی آمید (PA) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
13 وابستگی زاویه ای وادارندگی نانوسیم های کبالت ساخته شده به روش شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران