دکتر حمیدرضا حاجی قنبر

دکتر حمیدرضا حاجی قنبر دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمیدرضا حاجی قنبر

Dr. Hamid reza Hajiqanbar

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A checklist of Iranian Eupodoidea (Acari: Prostigmata) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 4
2 A contribution to the knowledge of Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) in some parts of northern and southern Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 2
3 A new species and new records of Ichneumonini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 7، شماره: 3
4 A study of the Iranian Cremastinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 1، شماره: 2
5 A survey of Metopiinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran, with three new records (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 4
6 A survey on Apoidea bees (Insecta: Hymenoptera) and their associated mites in Fars Province, Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 2، شماره: 2
7 First report of the genus Cymodusa (Ichneumonidae: Campopleginae) from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 3، شماره: 2
8 Host stage preference and age-specific functional response of Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) a parasitoid of Acyrthosiphon pisum (Hemiptera: Aphididae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 4
9 Reproductive performance and life expectancy of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on seven eggplant cultivars (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 1، شماره: 1
10 Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 36، شماره: 2
11 Study of the genus Platylabus Wesmael, ۱۸۴۵ (Hymenoptera: Ichneumonidae) in north of Iran, with a new record for the Middle East (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 1
12 Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 35، شماره: 4
13 Study of the tribe Heresiarchini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) in northern Iran, with a new record for the Middle East (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 2
14 Survey of insecticide for control of striped rice stem borer, Chilo suppressalis, under field conditions: Efficiency based on a new equation (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 11، شماره: 2
15 Two newly recorded species of the tribe Platylabini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) from Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 3
16 توصیف تکمیلی کنه Brevipalpus californicus (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 24
17 کنه های کودزی و خاکزی خانواده های Macrochelidae وPachylaelapidae در منطقه شرق استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 1، شماره: 1
18 کنه های هتروستیگمای (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 1
19 گزارش جدید یک جنس و گونه از کنه های خانواده ی (Eviphididae (Acari: Mesostigmata از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 32، شماره: 2
20 مطالعه زنبورهای قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) در شمال ایران همراه با گزارش دو جنس و چهار گونه جدید برای کشور (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 First record of the genus Nothrotrombidium (Acari: Trombellidae), ectoparasite of short horned grasshoppers of the family Acrididae from Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
2 Parasitic mite on phlebotomine sandflies (Diptera: Psychodidae) in Fars Province, southern Iran (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
3 لزوم قرنطینه کنه های جنس (Coccipolipus (Acari: Podapolipidae برای افزایش کارایی کفشدوزک های وارداتی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی