دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی

دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی

Dr. Javad Abolfazli Esfahani

استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Experimental Investigation on Simultaneous Effects of Oxygen Ratio and Flow-Rate in SOFCs Performance Fueled by a Mixture of Methane and Oxygen (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 6، شماره: 1
2 Analysis of Laminar Film Condensation on a Vertical Plate (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 2، شماره: 2
3 Optimization of ۳-D natural convection around the isothermal cylinder using Taguchi method (دریافت مقاله) مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی انرژی و زمان خشک شدن لایه نازک سیب زمینی در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- متناوب فروسرخ مجهز به سامانه تولید برق فتوولتائیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
5 بهسازی تولید درآب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 33
6 تبدیل مولد مقیاس کوچک به تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از مبدل گرمایی مطالعه موردی: شهرک صنعتی سپیدان استان فارس (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 3، شماره: 18
7 ترکیب روش شبکه بولتزمن و تاگوچی جهت بهینه سازی اثر میدان مغناطیسی بر روی همرفت طبیعی نانوسیال در محفظه نیم دایره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 6، شماره: 2
8 تعیین سرعت شعله آرام پیش آمیخته سوختهای گازی به روش شار حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ۳D Investigating of Flameless Oxidation Behavior Using OpenFoam (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
2 Analysis of flow field and heat transfer characteristics of thermal cavity using DSMC (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
3 Analysis of the Effects of Geometry on Irreversibility by Entropy Generation Method (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 آنالیز عددی آب شیرینکن خورشیدی لولهای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم وحرارت جابجایی درون آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
5 اثر پره‌های راهنمای مولد چرخش بر بازده و افت فشار فیلترها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 اثر دمای شیشه بر ضریب انتقال حرارت و میزان تولید انتروپی درون آب شیرین‌کن خورشیدی به کمک حل عددی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید
7 اثر شکست ثانویه بر شبیه سازی اسپری و مقایسه دو مدل اسمل و کب (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
8 اثر ضریب بیضوی بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
9 Effect of the condenser on the solar still performance (a numerical study) (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 Entropy Generation in Magneto-Hydrodynamic Free Convection in a Square Cavity (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
11 The effect of adding H2 to the Flameless Oxidation (FLOX) of biogas on pollutants emission (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
12 Three dimensional parametric study of a centrifugal pump impeller by varying the blade number (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
13 بازیافت انرژی از سیستم تهویه اتاق جراحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
14 بازیافت بخار مازاد در فرآیند تولید ورق کارتن به کمک مبدل حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
15 بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در محفظه احتراق ضربانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
16 بررسی اثر ضریب میرایی در انتقال گرمای تابشی درون محفظه دوبعدی به روش لتیس بولتزمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
17 بررسی انتقال حرارت اجباری و تابشی در کانال با مانع متخلخل به روش لتیس بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 بررسی پایداری شعله در احتراق پیش آمیخته سوخت مشعل لایه ای با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
19 بررسی تاثیر پارامترهای تشعشعی بر تجزیه حرارتی پلی اتیلن در محیط نیتروژن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس احتراق ایران
20 بررسی تاثیر تغییرات دما وگردش گاز حاصل از احتراق سوخت در بویلرهای چگالشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
21 بررسی تاثیر هندسه های مختلف دندانه بر تولید آنتروپی جریان سیال داخل یک کانال با شار ثابت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
22 بررسی تجربی گسترش شعله به طرف پایین بر روی مواد بدون ذغال در شرایط محیطی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 بررسی جریان آرام، دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 بررسی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی در خط لوله گاز (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 بررسی رفتار گذرای فیلم مایع آرام در ترموسیفون دو فازی بسته (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 بررسی عددی اثر تغییرفاصله طولی بین مولدهای گردابه در جریان آشفته در کانال بر انتقال حرارت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
27 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری در لوله حاوی نانو سیال آب-اکسید آلومینیوم (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
28 بررسی عددی تاثیر قرارگیری تیغه های عمودی بر ضریب انتقال حرارت جابجایی داخل یک آب شیرین کن خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
29 بررسی عددی تأثیر قرارگیری تیغه های عمودی بر ضریب انتقال حرارت جابجایی داخل یک آب‌‌شیرین‌کن خورشیدی ساده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
30 بررسی کارایی چگالشی در یک مبدل حرارتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
31 بهبود عددی انتقال حرارت چگالشی توسط پارامترهای جریان در کانال سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
32 بهینه سازی عوامل موثر در انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
33 بهینه کردن اثر هدایت در کندانسورهای تر WET COOLING SYSTEM (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
34 پیشبینی رفتار پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE)در آزمایشدیلاتومتری با استفاده از شبیهسازی رایانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
35 تاثیرات پارامترهای هندسی بر مشخصات جریان کاملا توسعه یافته و انتقال حرارت در یک کانال موج دار متقارن در اعداد رینولدز معتدل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 تجزیه و تحلیل تولید آنتروپی پدیده احتراق در کوره های متان - هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
37 تجزیه و تحلیل عددی انتقال حرارت دو بعدی در یک روتور ژنراتور با سرمایش مستقیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
38 تجزیه و تحلیل عددی انتقال حرارت سه بعدی درون استاتور یک ژنراتور با سرمایش غیرمستقیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
39 تجزیه وتحلیل عددی انتقال حرارت سه بعدی درون استاتور یک ژنراتوربا سرمایش شعاعی و محوری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
40 تجزیه وتحلیل عددی جریان تیلور - کوئت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
41 تحلیل عددی جریان سیال در فضای بین روتور و استاتور ماشین الکتریکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
42 تحلیل مصرف انرژی و پتانسیل استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در ده کشور با بیشترین مصارف انرژی در دنیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
43 تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی درون اب شیرین کن خورشیدی ساده به کمک CFD (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
44 جریان ترکیبی هیدرودینامیک-مغناطیسبرای صفحه عمودی در محیط متخلخل با جابهجایی و مکش (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
45 حل تحلیلی دوبعدی انتقال حرارت و جرم با ضرایب همرفت ثابت: خشک کردن جسم مرطوب (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
46 شبیه سازی اسپری با استفاده از مدل ترکیبی جدید EBS و مقایسه آن با دو مدل دیگر (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
47 شبیه سازی جریان در یک ریزمجرا با روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک
48 شبیه سازی عددی آب شیرین کن خورشیدی لوله ای به منظور بررسی تأثیر دماهای سرد و گرم، هندسه ی ظرف آب شور و لبه ی آن بر تولید آب شیرین (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
49 شبیه سازی لتیز بولتزمن و حل تحلیلی انتقال حرارت چگالش گازدودکش در بویلرچگالشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
50 شبیه‌سازی انتقال حرارت و جرم در ضمن انجماد ماده غذایی دو بعدی مرطوب و متخلخل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 شبیهسازی عددی سه بعدی اسپری غیرتبخیری ایزواکتان به روش پالایش شبکه وارایه یک مدل ترکیبی جامع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
52 محاسبه تلفات ترمودینامیکی برای جریان دو فازی مافوق صوت در یک شیپوره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
53 محاسبه میزان تولید انتروپی محلی درون یک آب شیرین کن خورشیدی ساده به کمک حل عددی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
54 مدل سازی عددی ریز مخلوط الکتروکینتیک با استفاده از الکتروکینتیک غیرخطی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
55 مدل سازی عددی یکریز مخلوط گر غیر خطی برای کاربردهای آزمایشگاهی و پزشکی پیشرفته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
56 مدلسازی انتقال حرارت محفظه و لوله تخلیه یک محفظه احتراق ضربانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
57 مدلسازی رفتار حرارتی یک تانک عمودی ذخیره انرژی خورشیدی بامبدل جداره ای در شرایط بارگذاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
58 مدلسازی عددی آب شیرین کن خورشیدی همراه با چگالنده خارجی در حالت پایا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
59 مدل‌سازی عددی انجماد ماده غذایی داخل محفظه انجماد، همراه با جابه‌جایی طبیعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
60 مدلسازی عددی ترموالکتریک ژنراتور خورشیدی و بررسی پارامتر های موثر بر عملکرد آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
61 مدلسازی عددی یک ترموالکتریک ژنراتور خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
62 مطالعه پارامتریک اسپری سوخت غیرتبخیری هپتان با استفاده از مدل شکست KH-RT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
63 مطالعه تجربی اثر کاربرد مدول‌های ترموالکتریک‌ بر اثر بخشی کولر تبخیری مستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
64 مطالعه ی ِ «روش شبکه ی بولتزمن» در تحلیل جریان کوئت (Couette Flow) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
65 معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل هاغیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران