محمد آزادی

 محمد آزادی Qazvin Islamic Azad University

محمد آزادی

Mohammad Azadi

Qazvin Islamic Azad University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییر رفتار ماسه ها تحت سیمانی شدن بیولوژیکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
2 بررسی اندرکنش دینامیکی خاک- تونل- شمع بر سازه های سطحی به روش تاریخچه زمانی با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 101
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تخریب پیشرونده در قاب های خمشی فولادی با بررسی حساسیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
2 آنالیز تخریب پیشرونده در قابهای خمشی فولادی با بررسی حساسیت (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 ارزیابی اثر اتصالات بین سگمنت های تونل های ناتم بر روی کرنش لاینینگ تحت بار لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
4 ارزیابی اثر نشست ناشی از عبور تونل مترو از مجاورت شمع های سازه منوریل مطالعه موردی: متروی قم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی اندرکنش تونل و شمع های سازه منوریل مطالعه موردی: متروی قم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 ارزیابی تاثیر تیپ خاک بر اساس آیین نامه های 2800 ایران و ASCE آمریکا بر بزرگنمایی امواج زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 ارزیابی تاثیر میزان گیرداری بین سگمنت های بتنی پوشش تونل برعملکرد تونل تحت بارهای بهره برداری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
8 ارزیابی تونلسازی در زمینهای نرم و تاثیر آن برنشست ساختمان های مجاور (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
9 افزایش فرهنگ خود اتکایی در وصول مالیات بر اررزش افزوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
10 اولویت بندی عوامل موثر بر خرید ناگهانی پوشاک ورزشی در فروشگاه های ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
11 بررسی اثر حفاری تونل های دوقلو بر نیروهای داخلی شمع های مجاور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی اثر روانگرایی خاک بر تونل های پوش شدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 بررسی اثرگیرداری بین اتصالات سگمنتی سیستم نگهداری تونل،برروی تنشها وتغییرمکانهای پوشش تونل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
14 بررسی ارتباط بین عملکرد پرتفلیو شرکت های سرمایه گذاری و سود تقسیمی آنها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
15 بررسی ارتعاشات آزاد ورق یکنواخت با استفاده از روش DTM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
16 بررسی ارتعاشات خطی تیر یکسر گیردار کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنی با توزیع مندرج تابعه ای محدود شده با فنر الاستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
17 بررسی پارامتریک اثر حفاری تونل های دوقلو بر چگونگی تغییر نیروهای داخلی شمع های مجاور (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
18 بررسی پدیده کمانش در مخازن ذخیره جدار نازک با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
19 بررسی تاثیر اندر کنش تونل های دو قلو بر اساس مو قعیت قرار گیری آنها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
20 بررسی تاثیر سواد مالی مدیران بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی مورد مطالعه ( بانک های خصوصی شهر ایلام) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
21 بررسی تیوری بازی های کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
22 بررسی رابطه بین استرس شغلی با عملکرد شغلی کارکنان ( مورد مطالعه : شرکت پالایش گاز ایلام ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
23 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی ( مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی شهرستان مهران ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
24 بررسی رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
25 بررسی رابطه فاصله و زاویه میخ ها و ارتفاع گود در پایدار سازی شیروانی های خاکی در خاک های با چسبندگی زیاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
26 بررسی نشست های ناشی از روانگرایی عدسی های ماسه ای در خاک تحت بارهای زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
27 بررسی نقش هوش هیجانی و هوش معنوی بر توانمند سازی کارکنان ( مورد مطالعه : شرکت پالایش گاز ایلام ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
28 بهینه سازی طرح پایدارسازی شیروانی های خاکی در خاک های باچسبندگی کم به وسیله میخکوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
29 بهینه سازی طرح پایدارسازی شیروانی های خاکی در خاک های باچسبندگی کم به وسیله میخکوبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
30 بیمه محصولات کشاورزی در برخی کشورهای توسعه یافته دنیا (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
31 تاثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
32 تأثیر ویژگی های غیرمالی شرکت بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
33 رابطه بین معافیتهای مالیاتی مواد 132و 138ق. م.م و بازده حقوق صاحبانسهام شرکت های تولیدی (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
34 ساخت دیوارهای هوشمند بتنی شفاف با قابلیت تغییر رنگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 سازماندهی مسابقات ورزشی (المپیاد ورزشی دانشجویان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
36 غیر خطی تیر کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنی در حضور جرم متمرکز بر روی تیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
37 کاربرد ورزش در طول عمر انسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
38 کاهش جابجایی تونل و سطح زمین، ناشی از اثر روانگرایی به کمک ستون های سنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
39 کنترل ارتعاشات ورق مقاوم شده با نانو لوله های کربن با استفاده از لایه های پیزوالکتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
40 کنترل ارتعاشات یک تیر مدرج تابعی با تکیه گاه متحرک به کمک مواد پیزوالکتریک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
41 کنترل دینامیکمعکوسپیزوپانلهای فضایی در حین مانورهای دورانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
42 کنترل دینامیکمعکوسماهواره هوشمند در حین مانورهای فضایی در مدار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
43 کنترل فعال آئروسروالاستیک غیر خطی جهت تعدیل ارتعاشات مخزن متصل به بال هواپیما (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
44 کنترل فعال تیر الاستیک و جرم خارجی متصل به آن تحت نیروی پیشران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
45 مدل سازی نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی زهکش تونل فاضلابرو شرق تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
46 مدل سازی و تحلیل عملکرد حرارتی هیتر ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری با استفاده ار نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
47 مدلسازی رفتار دینامیکی پیهای دایرهای واقع برماسه مسلح به ژئوگرید با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
48 مطالعات پارامتریک اثر حفاری تونل های دایره ای بر نشست ماکزیمم سطح زمین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
49 مطالعه پارامتریک اثر حفاری تونل های نعل اسبی بر نشست ماکزیمم سطح زمین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
50 مطالعه تاثیرمالکیت نهادی برکیفیت حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
51 مطالعه تأثیر ساختارحاکمیت شرکت ها بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
52 مطالعه تأثیر سازوکار های حاکمیت شرکتی (ساختار مالکیت شرکت ها) بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
53 مطالعه تأثیرتمرکز مالکیت نهادی بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
54 مطالعه رابطه بین عوامل روانشناختی و تحلیل تکنیکی با تصمیم گیری سرمایه گذاران درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
55 مطالعه موانع پیاده سازی گزارشگری مالی زیست محیطی درشرکت های مستقر درشهرکهای صنعتی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
56 مفھوم تربیت بدنی در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
57 مقایسه قابلیت نرم افزارهای سه بعدی FLAC و PLAXIS در تحلیل عددی تونل های احداث شده نزدیک به سطح زمین (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
58 مکانیزم روانگرایی عدسیهای مضاعف ماسه در اثر بارهای دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
59 نقش وتاثیراهرم مالی وساختارسرمایه برسودآوری وکارایی سرمایه گذاری شرکت ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
60 ھنجاریابی آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر مقاطعتحصیلی ابتدایی،راھنمایی و متوسطھ مجتمع آموزشیحضرت ولی عصر (عج) آذربایجان باکو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران