دکتر ابوالفضل باقری فرد

دکتر ابوالفضل باقری فرد استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر ابوالفضل باقری فرد

Dr. Abolfazl Bagherifard

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparison of Eight-plate with Reconstruction-plate in Temporary Hemiepiphysiodesis to Correct the Idiopathic Genu Valgum in Pediatrics (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 10، شماره: 7
2 Development of Porous Photopolymer Resin-SWCNT Produced by Digital Light Processing Technology Using for Bone Femur Application (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 9، شماره: 4
3 Development of Porous Photopolymer Resin-SWCNT Produced by Digital Light Processing Technology Using for Bone Femur Application (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 9، شماره: 4
4 Double-button Fixation System for Management of Acute Acromioclavicular Joint Dislocation (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 4، شماره: 1
5 Evaluation of Distal Femoral Rotational Alignment with Spiral CT Scan before Total Knee Arthroplasty (A Study in Iranian Population) (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 4، شماره: 2
6 Giant Cell Tumor of the Sacrum: Series of 19 Patients and Review of the Literature (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 5، شماره: 6
7 Long- Stem Total Knee Arthroplasty for Proximal Tibial Stress Fractures in the Elderly Patients (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 5
8 National Joint Registry of Iran (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 7، شماره: 1
9 Relationship between Femoral Intercondylar Notch Narrowing in Radiography and Anatomical and Histopathologic Integrity of Anterior Cruciate Ligament in Patients Undergoing Total Knee Replacement Surgery (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 7، شماره: 6
10 Short to Mid-term Outcomes of Single-stage Reconstruction of Multiligament Knee Injury (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 7، شماره: 4
11 Stage IE Primary Bone Lymphoma:Limb Salvage for Local Recurrence (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 3، شماره: 1
12 Staphylococcus aureus Colonization in Patients Undergoing Total Hip or Knee Arthroplasty and Costeffectiveness of Decolonization Programme (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 6
13 The Effect of Adding Corticosteroid to the Periarticular Injection Cocktail for Pain Control after Total Hip and Total Knee Arthroplasty: A Double-Blinded Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 10، شماره: 12
14 The Effect of Total Knee Arthroplasty on Hindfoot Alignment in Patients with Severe Genu Varum and Genu Valgum (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 8، شماره: 3
15 The Results of Biplanar Distal Femoral Osteotomy; A Case Series Study (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 3، شماره: 1
16 Unusual Presentation of Synovial Sarcoma as Meniscal Cyst: A Case Report (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Surgical Treatment of Chronic Patellar Tendon Rupture: A Case Series Study (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
2 Surgical treatment outcome of giant cell tumor of distal ulna: En bloc resection vs. curettage and bone graft (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران