دکتر محمد رحیمی

دکتر محمد رحیمی جامعه شناس

دکتر محمد رحیمی

Dr. Mohammad Rahimi

جامعه شناس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ژئوسایت های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 371
2 ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای منتخب استان اصفهان بر اساس شاخص های اقلیم گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 33
3 بررسی جامعه شناختی رابطه رسانه های جدید و شکاف بین نسلی در بین جوانان ۲۰ -۲۸ ساله و والدین شان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
4 بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانواده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی جامعه شناختی رابطه مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به انحرافات اخلاقی (مورد مطالعه جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 34
6 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی کارکنان آموزش و پرورش شهر کوثر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 59
7 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به طلاق عاطفی (مورد مطالعه: زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 45
8 بررسی نقش میانجی گرانه مسئولیت اجتماعی سازمان بر تاثیر ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی (موردی مطالعه: سازمان برنامه و بودجه کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
9 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت ورزشی جانبازان (مورد مطالعه: جانبازان ورزشکار استان تهران در سال ۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 35
10 تحلیل دعاها و مناجات های عرفانی مثنوی معنوی براساس نظریه کنش های گفتاری سرل (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان(مطالعه موردی شهروندان خلخال در سال 1394) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
2 بررسی جامعهشناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و سردی روابط زناشویی زوجین مطالعه موردی مزدوجین 5 سال اخیر شهر خلخال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
3 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی زنان و میزان مشارکت پذیری آنان در فعالیتهای ورزشی)مورد مطالعه زنان ۱۵ سال به بالای شهر خلخال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
4 بررسی و تحلیل عزت ملی در بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
5 تدوین مدلی برای مدیریت محلات شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
6 شکاف نسل ها با رویکرد جامعه شناختی (بررسی وتحلیل چند نظریه و تیوری در حوزه جامعه شناسی شکاف نسلی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)