پروفسور علی اصغر اصغریان جدی

پروفسور علی اصغر اصغریان جدی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور علی اصغر اصغریان جدی

Prof. Ali Asghar Asgharian Jeddi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A novel approach in geometrical-mechanical analysis of plain woven fabrics; Initial load-extension behavior (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 2، شماره: 1
2 Analyzing the Tensile Behavior of Warp-Knitted Fabric Reinforced Composites Part I: Modeling the Geometry of Reinforcement (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 4، شماره: 2
3 Analyzing the Tensile Behavior of Warp-Knitted Fabric-Reinforced Composites. Part II. Modeling the Tensile Modulus of Composite (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 7، شماره: 1
4 اثر ساختار بافت بر خواص کششی ژئوگریدهای حلقوی تاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 3، شماره: 2
5 اثر ساختار پارچه تاری پودی بر بازده صافش آب (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 10، شماره: 2
6 افزایش کارایی دسته الیاف کربن در تقویت بتن ریزدانه: مطالعه تجربی ظرفیت باربری خمشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 2
7 Characterization of fabric tensile loading curve in nonlinear region related to their structure; Part۱: woven fabric (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 1، شماره: 2
8 Damage Detection of Carbon Fiber-reinforced Concrete Under Bending Test (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 6، شماره: 1
9 Effect of the structural components of the third generation of artificial football turf on shock absorption (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 11، شماره: 1
10 Estimation on the ۳D porosity of plain weft knitted fabric under wale extension (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 2، شماره: 2
11 Geometrically poisson's ratio of the polyester double-bar warp-knitted structures on the jamming point (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 2، شماره: 1
12 Investigation of fatigue behavior of polyester filament woven fabrics under cyclic loading (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 1، شماره: 1
13 Prediction of Relaxed Woven Fabric Geometry Using Energy Method (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 6، شماره: 2
14 Role of Fabric Structure on the Second Tensile Elastic Modulus of Net Warp-Knitted Fabrics (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 9، شماره: 3
15 Straight-Line Loop Models for the Basic Structures of Weft Knitted Fabric (Plain, Rib ۱×۱, and Interlock) (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 10، شماره: 3
16 بررسی امکان تولید جریان الکتریکی از لایه آلیاژ پلیمری PVDF-PU تحت بارهای کششی چرخه ای (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 10، شماره: 4
17 بررسی جذب صوت پارچه دوجداره حلقوی تاری با پوشش نانو الیاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 10، شماره: 2
18 تحلیل مکانیکی نسبت تغییر شکل سه بعدی پارچه های دوجداره حلقوی تاری تحت کشش تک محوری (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 9، شماره: 4
19 تقویت ستون های بتنی با روش دورپیچی با استفاده از پارچه حلقوی پودی (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 9، شماره: 2
20 معرفی مش جراحی و مروری بر مهم ترین خواص ساختاری و مکانیکی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل هندسی حلقه بافت حلقوی پودی برمبنای موقعیت قرارگیری مونوفیلامنت های تشکیل دهنده نخ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 ارتباط بین ساختمان پارچه تاری پودی با شکل سه بعدی منافذ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 ارتباط بین مفاهیم رفتاراصطکاکی و ساختارپارچه های تاری - پودی درتمام جهات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 استفاده از نازل های زاویه دار در دستگاه الکتروریسی جهت تولید نخ نانولیفی سه جزیی و توخالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 اندازه گیری درصد تخلخل نسبی و اندازه منافذ پارچه های حلقوی تاری سوراخ دار مورداستفاده در مش جراحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد
6 اندازه گیری نیروی کششی ماده درحین کشیدگی برروی هندسه استوانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 اندازه گیری و تحلیل نیروی چسبندگی بین نوک تیز میکروسکوپ نیروی اتمی و الیاف الکتروریسی شده ی متخلخل استات سلولز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 بررسی اثر جنس لیف، سامانه ی لایه گذاری، وزن سطحی و ضخامت بر روی سختی خمشی پارچه بی بافت اسپان لیس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 بررسی اثر کشش بر یکنواختی ساختاری و تغییر هدایت و تولید جریان الکتریکی نانولایه های آلیاژ پلیمری PU/PVDF (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
10 بررسی ارتباط بین طرح بافت و خواص مکانیکی پارچه تاری پودی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 بررسی استحکام ترکیدگی پارچه های حلقوی تاری سوراخدار مورداستفاده در مش جراحی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 بررسی پارامتر زمان الکتروریسی برساختار و هدایت الکتریکی نانولایه های ممزوج پلیمریPU/PVDF (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 بررسی پدیده احتراق در پارچه های چندجزئی تاری-پودی از دیدگاه خصوصیات ساختمانی پارچه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
14 بررسی تآ ثیر شدت صوت در شرایط شستشو دینامیکی با روش امواج فرا صوتی برروی خواص ابعادی پارچه حلقوی پودی ساده پنبه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15 بررسی تاثیر جنسنخ پود بر خواصمکانیکی فرشماشینی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
16 بررسی تاثیر جهت s و z تاب نخ بر روی کجی پارچه های یک روسیلندرساده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
17 بررسی تئوری و تجربی مدول اولیه منسوجات بافته شده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
18 بررسی تجربی رفتار شکست خمشی کامپوزیتهای پایه سیمانی تقویت شده با پارچه دوجداره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 بررسی خلل و فرج سطحی پارچه حلقوی پودی ساده تحت کششتکمحوری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
20 بررسی خواص ابعادی پارچه حلقوی پودی فلیس پنبه ای در شرایط استراحت متداول و استراحت امواج فراصوتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
21 بررسی خواص ابعادی و مکانیکی پارچه ساده تاری- پودی پنبه ای با روش شستشوی فراصوتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 بررسی خواص کششی پارچههای حلقوی تاری سوراخ دار مورد استفاده در مش جراحی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
23 بررسی خواص مکانیکی منسوجات با استفاده ازمدلسازی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 بررسی درصد تخلخل در پارچه های حلقوی تاری دو جداره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
25 بررسی رفتار کششی کامپوزیتهای تاری -پودی بر اساس تئوری لایه چینی و آرایش الیاف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 بررسی رفتار کششی و برگشت پذیری پارچه های حلقوی تاری یک شانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
27 بررسی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی تاری تحت بار گذاری کششی یک محوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
28 بررسی رفتارخستگی پارچه تاری - پودر فیلامنتی تحت ب ارگذاری سیکلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
29 بررسی ضریب تغییر شکل در پارچه های دوجداره حلقوی تاری تحت کشش تک محوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
30 پیش بینی خواص مکانیکی پارچه های حلقوی تاری سوراخ دار قبل از تولید منسوج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
31 پیش بینی سختی خمشی پارچه بی بافت اسپان لیس با استفاده از الگوریتم تقسیم بازگشتی پویا و روش انرژی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
32 تاثیر ایجاد گره در نخ بر افت تنش آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
33 تاثیر پارامترهای نخ بر هندسه سه بعدی منفذ پارچه های تاری و پودی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد
34 تاثیر ساختمان بافت پارچه های دو جداره حلقوی پودی بر جذب صوت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
35 تاثیر ساختمان بافت حلقوی با روش دورپیچ کردن بر تقویت سازه های عمرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
36 تاثیر ساختمان بافت و تعداد لایه بر جذب صوت پارچه های حلقوی تاری دو جداره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
37 تاثیر شکل قالب بر قابلیت شکل پذیری پارچه های دو شانه استاندارد حلقوی تاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
38 تاثیر ضخامت بر ضریب جذب صوت پارچه های دو جداره حلقوی تاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
39 تاثیر کشش نخ پودبرخواص فیزیکی پارچه درماشین بافندگی جت هوا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
40 تأثیر ساختمان پارچه های دوجداره حلقوی پودی برتغییر شکل آنها تحت بارکششی تک محوری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
41 تأثیر مقدار نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ساختار نانوالیاف کامپوزیتی PAN/TiO2 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
42 تحقیقی درتولید و استحکام کششی پارچه های ژیوگرید با نخ های مورب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
43 تحلیل آماری ارتباط بین خواص کششی و ترکیدگی پارچه های حلقوی تاری سوراخ دار با کاربرد مش جراحی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
44 تحلیل تئوری و تجربی سختی خمشی پارچه های تاری-پودی سرژه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
45 تحلیل تجربی ارتباط بین خواص کششی و ترکیدگی پارچه های حلقوی تاری سوراخ دار با کاربرد مش جراحی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
46 تخمین انرژی ذخیره شده درپارچه های حلقوی پودی ساده با روش بیرون کشی نخ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
47 تغییر مورفولوژی منافذ در الیاف الکتروریسی شدهی متخلخل استات سلولز از طریق تنظیم نرخ تغذیه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
48 تکنولوژی ساخت لوله های انتقال سیال تقویت شده با پارچه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
49 جذب صوت پارچه های دوجداره حلقوی تاری با پوشش نانوالیاف پلی اکریلونیتریل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
50 چمن مصنوعی- دانش موجود و تحقیقات لازم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
51 رفتار مویینگی مایعات در پارچه های حلقوی پودی با بافت ساده تحت کشش های تک محوری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
52 روش جدید آزمون کشش پارچه در تمام جهات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
53 روشی نوین برای ارزیابی همسانگردی رفتار کششی پارچه های حلقوی تاری سوراخ دار با کاربرد مش جراحی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
54 ساختمان سه بعدی،شکل و حجم سلول بافت ومنفذ پارچه تاری پودی تافته (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
55 شبیه سازی کشش وارد بر نخ تار در ماشین حلقوی تاری بر اساس معادلات دینامیکی و سینماتیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
56 شناسایی الیاف آسیب دیده در دسته الیاف کربنی تقویت کننده بتن ریزدانه با استفاده از مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
57 طراحی مکانیزم جدید پودگذاری(توسط ماکو_ ریل ماکو) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
58 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری اصطکاک پارچه درتمام جهات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
59 طراحی و ساخت دستگاه بافندگی پارچه سه بعدی متعامد و بررسی خواص کششی پارچه های بافته شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
60 کاربرد رنگزا و استفاده از روش نوین تغییر رنگ نخ در ارزیابی خصوصیات جذب مایعات در نخ نانولیفی نایلون (دریافت مقاله) همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
61 کنترل کشش نخ پود در ماشین بافندگی جت هوای تک نازل (دریافت مقاله) هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
62 محاسبه‎ ضریب اصطکاک پارچه های حلقوی تاری استاندارد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
63 مدل سازی رفتار اصطکاکی پارچه های تاری پودی تحت شرایط محیطی مختلف به روش رویه پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
64 مدل منطق فازی برای پیشگویی رفتار اولیه نیرو- ازدیاد طول پارچه های بافته شده ساده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
65 مدل هندسی - مکانیکی تخمین رفتار کششی پارچه تاری – پودی ساده در تمام جهات با استفاده از روش انرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
66 مدل هندسی برای یافتن طول نخ اتصال در پارچه دوجداره حلقوی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
67 مدل هندسی خطوط مستقیم طول حلقه پارچه حلقوی پودی ساده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
68 مدل هندسی- مکانیکی سختی خمشی پارچه های حلقوی پودی ساده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
69 مطالعه خواص ابعادی پارچه های حلقوی پودی پرزدار پنبه ای درشرایط استراحت فراصوتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
70 مقاوم سازی استوانه بتنی با استفاده از پارچه-های حلقوی تاری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
71 نخ آگزتیک مارپیچ با دو مغزی; ساختاری نوین برای طراحی نخهای آگزتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران