مهندس رحیم میدانی

مهندس رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

مهندس رحیم میدانی

Rahim Meydani

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.