دکتر فریال احمدی

دکتر فریال احمدی استادیار

دکتر فریال احمدی

Dr. Ferial Ahmadi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه الگوهای توسعه گردشگری پایدار منطقه حفاظت شده آبشار مارگون فارس با تاکید بر اصول و معیار های طراحی منظر پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
2 ارایه راهکارهای طراحی اکولوژیکی در مرمت مناظر بومی ایران مبتنی بر ارزیابی الگوهای طبیعی منظر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
3 ارزیابی کیفیت نماهای منظر طبیعی آبشار مارگون فارسبهمنظور پایدارسازی توسعه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت مسکونی کلان شهر ساری در مخاطره طبیعی زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 52
5 ارزیابی میزان تاثیرگذاری معیارهای طراحی اکولوژیک در باغ چهلستون بهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 9
6 اصول و معیارهای طراحی منظر پایدار در مرمت منظر طبیعی مسیل خشک شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 4
7 الگوهای بازیابی منظرروستایی مارگون درراهیابی به توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 2
8 باززنده سازی زمین های قهوه ای بارویکرد هویت گرا واستفاده ازترجیحات گروه های مختلف سنی نمونه موردی باغ فرزانه شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی چهارچوب های طراحی سرپناه موقت اجتماع پذیر و منطبق با انگاره های معماری بومی مناطق زلزله خیز سردسیر-کوهستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 182
10 بررسی عوامل موثر بر مدیریت بصری دید ها و چشم انداز ها به سمت ابنیه با ارزش تاریخی – عملکردی (مطالعه موردی: منظر خیابانی آستانه سید علاالدین حسین شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 3
11 بهره گیری از روش ارزیابی اکولوژیکی در فرآیند طراحی زیبایی شناسانه منظر شهری طبیعی مورد پژوهی: کناره رودخانه خشک شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 19
12 تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
13 تبیین انگاره های موثر بر فرآیند مرمت منظر گستره های طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 1
14 تدقیق انگاره های مؤثر بر طراحی مناسب پارک های شهری جهت استفاده نابینایان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 2
15 تعیین معیارهای موثر بر ارتقا سلامت روان سالمندان از دیدگاه بیوفیلیک (مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 28
16 خوانش مولفه های مکان در طراحی محیط شهری (نمونه موردی: میدان های تاریخی نقش جهان، گنجعلی خان، دل کمپو و گراند پلیس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
17 روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
18 سنجش میزان تاثیرگذاری الگوی پلان معماری و دریافت نور طبیعی بر ارتقای حس آرامش ساکنین؛ مطالعه موردی: محله شاهکلا، شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 41، شماره: 180
19 سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
20 مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تاکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
21 مروری بر ادبیات اکولوژی منظر (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 7، شماره: 32
22 نماهای زیستی مؤلفه ساماندهی نما و کاهش دی‌اکسید کربن هوا به‌منظور کاهش گرمایش جهانی (نمونۀ موردی: خیابان انقلاب تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 89
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسایش بصری و طراحی نمای متحرک ملهم از طبیعت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
2 ارایه راهکارهای ارتقا تاب آوری کالبدی بافت فرسوده شهر ساری در برابر مخاطره طبیعی زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
3 ارایه راهکارهای طراحی خانه باغ کودک با رویکرد روانشناسی رشدشناختی پیاژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
4 ارتقا کیفیت منظر جمعی مجتمع های مسکونی با رویکرد اکولوژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
5 ارزیابی کاربرد طراحی بیوفیلیک در ارتقا سلامت جسمی و روانی انسان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
6 ارزیابی میزان مطابقت بوستان ملل ساری با شاخصهای امنیت کالبدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
7 ارزیابی و مکان یابی بهینه مراکز آموزش عالی در شهر آمل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
8 امکان سنجی بهره گیری ارتقاء تاب آوری کالبدی-محیطی در افزایش اجتماع پذیری سرپناه موقت پس از زلزله (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
9 امکان سنجی بهره گیری از انگاره های معماری بومی در ارتقاء تاب آوری کالبدی پس از زلزله درسرپناه های موقت؛ محدوده طراحی: شهر ورزقان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی
10 بازخوانی اصول و تفکرات حاکم طراحی منظر پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
11 بازخوانی مفاهیم و ویژگی‌های معماری قدسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
12 باهمستان ها، راهبرد توسعه ی پایدار در طراحی شهرها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
13 بررسی ارتباط مخاطب با فضای شهری بر مبنای مطالعات فرهنگی (مورد مطالعاتی: پیاده راه آیت الله سعیدی بابل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
14 بررسی تاثیر طراحی محیطی در منظر بر پایدار اجتماعی (مطالعه موردی: پارک ملل شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
15 بررسی تطبیقی شاخصههای پایداری اجتماعی با رویکرد سلسله مراتب نیازهای انسانی، در مجتمعهای مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 بررسی تناسب مناسب پهنه شفاف به غیرشفاف در جبهه جنوبی پوسته خارجی ساختمان با رویکرد کاهش مصرف انرژی نمونه موردی اقلیم شهر کاشان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
17 بررسی رویکرد مردم محور در طراحی هوشمند تعاملی بر اساس حواس انسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی
18 بررسی سفالینه های زرین فام با تاکید بر بازشناسی مفاهیم زیبایی شناختی عصر صفوی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
19 بررسی فاکتورهای شفابخشی طبیعت در فضاهای درمانی بر بهبود سلامت روان بیماران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
20 بررسی فرم های آئرودینامیک در ساختمان های بلند مرتبه جهت مقابله با باد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
21 بررسی مولفه ها و نظریه های طراحی حافظه جمعی و حس مکان در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
22 بررسی نقش عناصر طبیعی در سکونتگاههای انسانی از منظر روانشناسی محیطی در جهت ارتقاء آسایش ساکنین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 بررسی و تدوین مولفه های طراحی حافظه جمعی کهن متن در بافت تاریخی شهرستان نی ریز فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
24 بهره گیری از الگوهای طبیعی در طراحی نمای متحرک هوشمند جهت بهره وری نور روز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
25 بهینه سازی جدار نور گذر در نمای مجتمع اداری از نظر بهره گیری از نور روز و کاهش مصرف انرژی در اقلیم معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 پوسته های تطبیق پذی ر ساختما ن با الهام از گیاها ن و محر ک های طبیعی: مقاله مروری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
27 تاثیر خلوت و فضای شخصی بر تعاملات اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
28 تاثیر روانشناسی محیط و علوم رفتاری بر طراحی فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
29 تاثیر معماری غربی در معماری معاصر ایران دوران قاجار وپهلوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران
30 تبیین معیارهای اثرگذار بر مکان یابی فضای آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
31 تدقیق انگاره های موثر بر مرمت اکولوژیکی مناظر فرهنگی - تاریخی نمونه موردی: منظر فرهنگی - تاریخی بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
32 رویکرد اسلام در مداخله و طراحی در مناظر طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
33 شاخص های طراحی منظر پایدار برمبنای رویکرد اکولوژی منظر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
34 شاخصه های طراحی فضای بازی کودکان با رویکرد روانشناسی رشد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
35 شکل گیری مجتمع های مسکونی و معیارهای مطلوبیت آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
36 شناسایی مهم ترین پارامترهای موثر بر عملکرد نور روز و مصرف انرژی ساختمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
37 شناسایی ویژگی القا کننده احساس امنیت در جداره های الحاقی (سبز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
38 طراحی اقامتگاه بومگردی مازوپشته چالوس با توجه به شاخصه های هویت روستایی (مطالعه موردی: روستای مازوپشته چالوس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
39 طراحی نمای متحرک هوشمند در مقابل باران با بهرهگیری از الگوهای رفتاری و مکانیزم عملکردی گیاهآیسوو یسیا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
40 فرآیند ارزیابی اکولوژیکی در مرمت اکولوژیکی مناظر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
41 فرآیند مرمت منظر پایدار مناظر طبیعی نمونه موردی: منطقه حفاظت شده تنگ بستانک، فارس، ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
42 مرمت مناظر طبیعی: رهیافتی نوین در دستیابی به اهداف زیبایی شناسی معماری منظر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
43 مزایا و معایب سیستم های سبز عمودی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 نقش رنگ جدارههای فضای داخلی کلاسها بر ارتقاء میزان توجه و حافظه ی فعال دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
45 نماهای متحرک هوشمند ساختمان با الگوگیری از گیاهان در طبیعت (بیومیمتیک) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
46 واکاوی نقش ریزجلبک ها در کاهش آلودگی هوا و ارتقاء پایداری زیست-محیطی کلان شهرها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 ویژگی های مناسب مسکن آپارتمانی در مواجهه با بیماری های پاندمیک با تاکید بر ویروس کووید-۱۹ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی