دکتر بیژن رحمانی

دکتر بیژن رحمانی دانشیار دانشکده علوم زمین

دکتر بیژن رحمانی

Dr. Bijan Rahmani

دانشیار دانشکده علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.