شهرام عروف زاد

 شهرام عروف زاد سرپرست مدیریت امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

شهرام عروف زاد

Shahram Arofzadeh

سرپرست مدیریت امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد سهم نسبی شادمانی از طرح واره های ناسازگار اولیه در دبیران تربیت بدنی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین خود کارآمدی و هوش سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوان استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 ارتباط بین خودبازبینی و اضطراب اجتماعی در نابینایان ورزشکار (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
3 ارتباط عوامل شخصیتی و هوش فرهنگی با اثر بخشی سازمانی کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
4 ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بر مبنای مدل EFQM و مقایسه آن با وضعیت مطلوب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
5 الگوهای جهانی توسعه پایدار و آموزش شیمی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی
6 بررسی ارتباط بین سبک های رهبری با خلاقیت شغلی کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش استان های منتخب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری و کارشناسان ورزشی ادارات آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک شغل کارمندان سازمان های ورزشی شهر اصفهان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
9 بررسی میزان سطح خودمدیریتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
10 بررسی میزان سطح شادمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
11 بررسی میزان سطح فعالیت بدنی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
12 رابطه بین رشد اجتماعی با سطح خود مدیریتی و میزان پایبندی به فعالیت بدنی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
13 رابطه بین سطح شادمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس سطح فعالیت بدنی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
14 رابطه بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و میزان رضایتمندی ورزش کاران باشگاه ورزشی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
15 رابطه بین کیفیت زندگی کاری با میزان شادمانی اعضای هییت علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار کشور (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
16 رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 رابطه ی کاربرد مؤلفه های فناوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان لرستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
18 رابطه ی کاربرد مؤلفه ی فناوری اطلاعات (اینترنت) با خلاقیت کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
19 مدل سازی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
20 مقایسه هوش سازمانی، تأملی و معنوی در اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
21 میزان کاربرد و رابطه ی بین مؤلفه های تصمیم گیری و کنترل الگوی سایبرنتیک در اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
22 نقشرشد اجتماعی بر امید به زندگی مدیران ورزشی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی