پیمان اخوان

 پیمان اخوان انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع

پیمان اخوان

Paeyman Akhavan

انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تأثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 44
2 توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به منظور آموزش وتوانمندسازی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
3 سنجش تعاملات و همکاری های فناورانه و دانشی با ساز و کارها و ابزارهای مدل تریپل هلیکس (بررسی موردی: مقالات ISI نانوی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
4 ارائه مدل پذیرش مدیریت دانش درسازمان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 5، شماره: 2
5 ارایه یک چهارچوب مفهومی برای تعامل بین چالشها و راهکارهای تسهیم دانش در مراحل چرخه حیات پروژه در سازمانهای پروژه محور(مطالعه موردی: شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 4
6 الگوی ارزیابی راهبردهای کسب وکار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 29
7 اولویت استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 4
8 بررسی امکان ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش در سازمان های دانش محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 7
9 بررسی تاثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 47
10 بررسی تاثیر ویژگی شخصیت افراد بر فرایند اکتساب دانش خبرگان (مطالعه ی موردی: خبرگان حوزه ی صنعتی برق ) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
11 بررسی تطبیقی پویایی تعاملات دانشگاه-صنعت-دولت درپژوهش های فناوری نانوی ایران و سوییس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 2
12 بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
13 بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کار آفرینی و ارایه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 17
14 تاثیر عوامل فردی و محیطی بر روی عوامل شکل دهنده اشتراک دانش شامل تمایل، قصد و رفتار با نقش تعدیلگر تحصیلات (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 16
15 تاثیر مدیریت دانش بر شاخص های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تاکید بر نقش آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 3
16 تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی گری مدیریت دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 59
17 تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش بارویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 21
18 تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
19 توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 15
20 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری درسازمانهای آموزشی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 11
21 شناسایی و استخراج عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری در سازمان های فناوری محور ایران با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 1
22 مدل کاربردی اشتراک دانش کارکنان و مقایسه ی آن در مراکز تحقیقاتی و تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
23 مدل کاربردی اشتراک دانش کارکنان و مقایسه ی آن در مراکز تحقیقاتی و تولیدی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
24 مدلی برای بهینه سازی تسهیم دانش در تشکیل تیم های پروژه ی توسعه ی محصول جدید (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
25 نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت های بازاریابی مطالعه موردی شرکت های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق در فناوری اطلاعات : چالشها و ریشه ها (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
2 ارائه چهارچوب تلفیقی EFQM,BSC جهت ارزیابی دانش سازمانی ( مطالعه موردی: مجتمع صنعتی بعثت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
3 ارائه چهارچوبی جهت تعیین نقش مدیریت دانش در مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
4 ارائه مدل تبیین تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: بانک انصار (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
5 ارائه یک چارچوب مفهومی برای تسهیم دانش درسازمان ها مطابق رویکرد AKRI (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
6 ارایه متدلوژی به منظوراستحصال دانش کارکنان دانش فنی بالحاظ ویژگی های تاثیر گذار براین فرآیند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 ارایه مدل پذیرش بانکداری تلفن همراه (مطالعه موردی: شعب بانک شهر در شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 ارایه مدل مفهومی توسعه پایدار زیست محیطی برای سازمان های ایرانی بر اساس شرکت های موفق جهانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
9 ارزیابی عملکرد سازمانی در معیارهای نامشهود: الگویی مبتنی بر مدیریت دانش ومدیریت نوآوری در شرکتهای تولید محصولات شیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
10 استفاده از ابزارهای TRIZ بمنظور تسهیل دسترسی به اهداف مثلث طلایی هزینه، زمان و کیفیت در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
11 الزامات نظام مدیریت دانایی در سطح ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
12 اولویت بندی حوزه های نوآوری در سازمان با رویکرد چابک سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
13 اولویت بندی حوزه های نوآوری در سازمان با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
14 اولویت بندی عوامل موثر در اشتراک دانش :مطالعه موردی شرکت تولید کننده قطعات خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
15 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و جو ارتباطی بر تسهیم دانش مطالعه موردی (کارکنان شرکت های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو) (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
16 بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات در کارآفرینی بنگاه های کوچک و متوسطاستان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
17 بررسی نقش فرآیندهای مدیریت دانش بر مولفههای اقتصاد مقاومتی با بهرهگیری ازروش نگاشت ادراکی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
18 بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
19 بررسی و تحلیل تعاملات دانشی بین انجمنهای علمی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
20 بررسی و مقایسه مدل های مدیریت دانش در دانشگاه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
21 بکارگیری تکنیک FMEA برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
22 بکارگیری نقشه های دانش در توانمندسازی کارکنان سازمان های دانش محوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
23 تاثیر ریسک ادراک شده بر خدمات بانکداری الکترونیک(مطالعه ی موردی : همراه بانک شعب بانک شهر در شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
24 تحلیل نقش مدیریت دانش درانتقال موفق فناوری مطالعه موردی: مراکز دانش بنیان و صنایع تولیدی استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
25 تحلیل و بررسی تأثیر بکارگیری همزمان سیستم های مدیریت دانش (KM) و اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان با استفاده از مدل استراتژیک دیوید 1990 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
26 تحلیل هم واژگانی مقالات مستخرج از پایگاه اسکوپوس در حوزه گردشگری سلامت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 تعیین عوامل بومی کلیدی موفقیت مدیریت دانش سازمانی در کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
28 توسعه مدل دینامیکی مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 توسعه معیارهای CRM با استفاده از معماری سازمانی فناوری اطلاعات ( مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
30 توسعه نقشه دانش ژنتیک با استفاده از نقشه های سلسله مراتبی و منابع دانشی: مطالعه موردی سازمان تکنولوژی سطح بالا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
31 رویکردی جدیدبرای اندازه گیری بهره وری دانشکاران برمبنای کارائی و اثربخشی آنهابااستفاده ازروش Dea فازی؛ مطالعه موردی یک شرکت مشاوره صنعتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
32 سنجش تعاملات و همکاری های فناورانه و دانشی با سازوکارها و ابزارهای مدل تریپل هلیکس (بررسی موردی: مقالات ISI نانوی ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
33 شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر هوشمندی رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
34 شناسایی و بررسی عوامل محیطی بر کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
35 عارضه یابی و ارائه الگوی پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
36 عوامل موفقیت و شکست مدیرت دانش مطالعه موردی شرکت های دایملر کرایسلر ، آی بی ام و ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
37 مدل مفهومی آموزش الکترونیکی تطبیقی در آموزش و پرورش (مطالعه موردی مدارس شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
38 مدل مفهومی آموزش الکترونیکی تطبیقی در آموزش و پرورش (مطالعه موردی مدارس شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
39 مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
40 مدیریت دانش در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
41 مدیریت دانش مشتری فاکتوری موثر در کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
42 مدیریت دانش و کارآفرینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
43 مطالعه تطبیقی رویکردهای اندازهگیری دارائیهای دانش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 مطالعه تطبیقی سیاستهای تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته و ارائه یک چهارچوب پیشنهادی برای توسعه دانایی محور تکنولوژیک کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
45 مطالعه تطبیقی سیاستهای مدیریت دانایی و علم و تکنولوژی در سطح ملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
46 هوش رقابتی در بازار رقیبان: چگونه اطلاعات رقیبان را جمع آوری و استفاده کنیم؟ (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری