پروفسور علی اکبر ایزدی فرد

پروفسور علی اکبر ایزدی فرد دکترای فقه و حقوق اسلامی

پروفسور علی اکبر ایزدی فرد

Prof. Ali Akbar Ezadifard

دکترای فقه و حقوق اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 14، شماره: 42
2 اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 7، شماره: 24
3 امکان سنجی دادرسی علنی در فضای مجازی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 23، شماره: 3
4 امکان سنجی مسئولیت مدنی در زیان های پسمانده های فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 29، شماره: 109
5 بررسی اعتبار روایات تحف العقول (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 1
6 بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 4
7 بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 2
8 بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 51
9 بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 51، شماره: 1
10 بررسی فقهی احکام ثانویه عدم جواز شبیه سازی انسانی (Human Cloning) و نقد آنها (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 24، شماره: 1
11 بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 44
12 بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 47
13 بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 11، شماره: 20
14 بررسی فقهی حقوقی سوء استفاده از حق مالکیت ربات در امر اشتغال (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 18
15 بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 53، شماره: 4
16 بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 51، شماره: 3
17 بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 40، شماره: 2
18 بررسی فقهی قوادی اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 48، شماره: 3
19 بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 13، شماره: 24
20 بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 55
21 بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 9، شماره: 32
22 بررسی فقهی و حقوقی فاکتورینگ (عاملیت) با حق رجوع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 68
23 بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و مشروعیت صدور توثیقی اسناد براتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 15، شماره: 43
24 بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 93
25 بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 29، شماره: 112
26 بررسی فقهی و حقوقی معامله کالاهای خارجی در صورت وجود مشابه داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 3، شماره: 1
27 بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 60
28 بیع شرط و عقد اجاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 38
29 پدافند غیر عامل در فضای مجازی و تبیین نقش حکومت ها و نهادهای دینی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life دوره: 5، شماره: 15
30 تاملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 42
31 تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 79، شماره: 90
32 تاملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 54
33 تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 46
34 تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 50، شماره: 3
35 تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 1
36 تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 39
37 تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 1
38 جستاری فقهی حقوقی پیرامون عضل در نکاح باکره رشیده (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 2
39 جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 27، شماره: 58
40 چالش های تعارض قوانین ناشی از جهانی شدن اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران، انگلیس و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 2
41 حجیت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 36
42 حق تعیین مسکن توسط همسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 3، شماره: 2
43 حل تعارض تحکیم خانواده با قبول حریم خصوصی زوجین در فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 4، شماره: 2
44 خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 77، شماره: 81
45 درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 4، شماره: 1
46 درنگی فقهی در ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 4
47 رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 29
48 رهن اسکناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 34
49 سرقت اینترنتی: حدی یا تعزیری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 1
50 شرط بازخرید در بیع (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 33، شماره: 1
51 شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 3
52 شرط قرض در عقد اجاره (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 38، شماره: 1
53 طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 52
54 عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 49، شماره: 1
55 عدم ذکر مدت در نکاح منقطع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 26
56 کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 3، شماره: 4
57 ماهیت ایجاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 15
58 مرور زمان و حق تقاص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 9، شماره: 33
59 مسئولیت‌پذیری کارگزاران و مدیران از دیدگاه امام علی (ع) با تأکید بر مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 1، شماره: 2
60 معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 2، شماره: 3
61 مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تاخیر تادیه در بازپرداخت قرض اسکناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 27
62 مقاله پژوهشی: مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
63 ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 2
64 نفقه زوجه و مقاصد شریعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 64
65 نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 2
66 واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 4
67 واکاوی فقهی حجیت رای ولی فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 3
68 وضعیت فقهی و حقوقی معاملات در افراد شیدایی (مانیا) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 55، شماره: 1
69 وکالت صغیر در فقه و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق حقوق محور درسیره و سبک زندگی امام رضا(ع) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
2 اصلاح الگوی مصرف از منظر قرآن کریم و احادیث (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
3 بررسی فقهی -حقوقی بلوغ عقلی در معاملات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
4 بررسی فقهی تطفیف در معاملات و آثار آن بر اقتصاد. (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
5 بررسی فقهی و حقوقی تعیین و تغییر جنسیت جنین و طفل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
6 بررسی فقهی و حقوقی حضور زنان در اماکن ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
7 بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
8 بررسی وقف در قرآن و روایات (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
9 پیوند بین عرفان عملی و اخلاق با تطبیق بر اخلاق حقوق محور در سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
10 تحلیل فقهی تفسیری نهی ازمعامله هنگام انعقاد نماز جمعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
11 جایگاه فقه الکترونیک در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی
12 جایگاه قواعد فقه در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی
13 جستاری در ارتباط بین فقه و عرفان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
14 کفائت درنکاح ازدیدگاه اسلام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
15 نقش وقف در امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی