پروفسور علی اکبر ایزدی فرد

پروفسور علی اکبر ایزدی فرد دکترای فقه و حقوق اسلامی

پروفسور علی اکبر ایزدی فرد

Prof. Ali Akbar Ezadifard

دکترای فقه و حقوق اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 14، شماره: 42
2 اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 7، شماره: 24
3 امکان سنجی مسئولیت مدنی در زیان های پسمانده های فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 29، شماره: 109
4 بررسی اعتبار روایات تحف العقول (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 1
5 بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 51
8 بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 51، شماره: 1
9 بررسی فقهی احکام ثانویه عدم جواز شبیه سازی انسانی (Human Cloning) و نقد آنها (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 24، شماره: 1
10 بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 44
11 بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 47
12 بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 11، شماره: 20
13 بررسی فقهی حقوقی سوء استفاده از حق مالکیت ربات در امر اشتغال (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 18
14 بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 53، شماره: 4
15 بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 51، شماره: 3
16 بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 40، شماره: 2
17 بررسی فقهی قوادی اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 48، شماره: 3
18 بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 13، شماره: 24
19 بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 55
20 بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 9، شماره: 32
21 بررسی فقهی و حقوقی فاکتورینگ (عاملیت) با حق رجوع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 68
22 بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و مشروعیت صدور توثیقی اسناد براتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 15، شماره: 43
23 بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 93
24 بررسی فقهی و حقوقی معامله کالاهای خارجی در صورت وجود مشابه داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 3، شماره: 1
25 بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 60
26 بیع شرط و عقد اجاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 38
27 پدافند غیر عامل در فضای مجازی و تبیین نقش حکومت ها و نهادهای دینی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life دوره: 5، شماره: 15
28 تاملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 42
29 تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 79، شماره: 90
30 تاملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 54
31 تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 46
32 تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 50، شماره: 3
33 تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 1
34 تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 39
35 تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 1
36 جستاری فقهی حقوقی پیرامون عضل در نکاح باکره رشیده (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 2
37 جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 27، شماره: 58
38 چالش های تعارض قوانین ناشی از جهانی شدن اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران، انگلیس و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 2
39 حجیت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 36
40 خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 77، شماره: 81
41 درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 4، شماره: 1
42 درنگی فقهی در ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 4
43 رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 29
44 رهن اسکناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 34
45 سرقت اینترنتی: حدی یا تعزیری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 1
46 شرط بازخرید در بیع (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 33، شماره: 1
47 شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 3
48 شرط قرض در عقد اجاره (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 38، شماره: 1
49 طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 52
50 عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 49، شماره: 1
51 عدم ذکر مدت در نکاح منقطع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 26
52 ماهیت ایجاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 15
53 مرور زمان و حق تقاص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 9، شماره: 33
54 مسئولیت‌پذیری کارگزاران و مدیران از دیدگاه امام علی (ع) با تأکید بر مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 1، شماره: 2
55 مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تاخیر تادیه در بازپرداخت قرض اسکناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 27
56 مقاله پژوهشی: مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
57 ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 2
58 نفقه زوجه و مقاصد شریعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 64
59 نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 2
60 واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 4
61 واکاوی فقهی حجیت رای ولی فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق حقوق محور درسیره و سبک زندگی امام رضا(ع) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
2 بررسی فقهی -حقوقی بلوغ عقلی در معاملات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
3 بررسی فقهی تطفیف در معاملات و آثار آن بر اقتصاد. (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
4 بررسی فقهی و حقوقی تعیین و تغییر جنسیت جنین و طفل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
5 بررسی فقهی و حقوقی حضور زنان در اماکن ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
6 بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
7 بررسی وقف در قرآن و روایات (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
8 پیوند بین عرفان عملی و اخلاق با تطبیق بر اخلاق حقوق محور در سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
9 تحلیل فقهی تفسیری نهی ازمعامله هنگام انعقاد نماز جمعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
10 جایگاه فقه الکترونیک در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی
11 جایگاه قواعد فقه در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی
12 جستاری در ارتباط بین فقه و عرفان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
13 کفائت درنکاح ازدیدگاه اسلام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
14 نقش وقف در امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی