تقی آزاد ارمکی

 تقی آزاد ارمکی استاد دانشگاه تهران

تقی آزاد ارمکی

Taghi Azad Armaki

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی جامعه پیش و پس از انقلاب با تکیه بر دو رمان رازهای سرزمین من و آزاده خانم و نویسنده اش اثر رضا براهنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
2 پایگاه خانوادگی، سنخ های دینداری و کیفیت ارزش های مذهبی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 4، شماره: 4
3 عقب ماندگی و توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 22
4 فرآیند تغییر نسلی بررسی فراتحلیلی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 1، شماره: 1
5 نظریه معرفت شناسی ابن خلدون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 7، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تأثیر تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده ایرانی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
2 توسعه ی محلی و کارگزاران تغییر تحلیل جامعه شناختی نیروهای موثر در توسعه ی منطقه مرزی پیرانشهر (دریافت مقاله) همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان
3 جوانان و دگرگونی فرهنگی ارزشی (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
4 مطالعه تطبیقی دو نماد شهری در تهران برج آزادی و برج میلاد از منظر هویت ایرانی_اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا