دکتر محمدحسن عصاره

دکتر محمدحسن عصاره استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر محمدحسن عصاره

Dr. Mohammad Hassan Assareh

استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کاربرد نویدبخش تنش خشکی به منظور افزایش کیفیت محصول گیاه داروئی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm) بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) به وسیله تجزیه شیمیایی ترکیبات مهم بذر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی تاثیر چهار نوع هورمون گیاهی بر جنینزایی سوماتیکیEucalyptus rubida (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 بررسی جنین زایی سوماتیکی در Eucalyptus saligna (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 بررسی کاریولوژیکی چهار گونه (جنس Salsola) موجود در ایران با استفاده از سیستم آنالیز تصویری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی نوسانات فصلی ترکیب های عمده اسانس گونه های اوکالیپتوس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 تاثیر مراحل مختلف فنولوژیکی بر عملکرد و کیفیت علوفه در علف باغ .Dactylis glomerata L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 شاخص های جوانه زنی جمعیت های مختلف کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) در شرایط شور (CaCl2) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
8 مطالعه تغییرات کاریوتیپی جمعیت های مختلف دو گونه از جنس (Kochia (L.) C. Schrad) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران