دکتر ابراهیم بیگ زاده

دکتر ابراهیم بیگ زاده استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابراهیم بیگ زاده

Dr. Ebrahim Beigzadeh

استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 « تعهد به استرداد یا محاکمه »در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 66
2 اثربخشی دستورالعمل تالین ۲۰۱۷ میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 19، شماره: 23
3 ارجاع وضعیت به دیوان بین المللی کیفری از سوی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 93
4 از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 76
5 امکان سنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید (ICSID) و تجربه موفق هیات تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 80
6 The Judicial Policy of the International Court of Justice towards Human Rights: Oscillation between Judicial Activism and Judicial Restraint (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد دوره: 3، شماره: 2
7 بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 4
8 بشریت و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 12، شماره: 16
9 تاثیر سازمانهای غیر دولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 120
10 تاثیر و مفهوم کنسانسوس در تدوین حقو بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 10
11 تاملی بر نظم نوین جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 116
12 تبارشناسی راهبرد های تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 99
13 تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 107
14 تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 3
15 تفوق و برتری صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی در امر رسیدگی به تجاوز سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 15، شماره: 58
16 تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق؟ قانون هلمز برتون و داماتو کندی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 14، شماره: 20
17 تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 122
18 جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 3
19 جهانی شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 6، شماره: 38
20 چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 4، شماره: 33
21 حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود:صلح، توسعه، دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 5، شماره: 35
22 حقوق بین الملل سایبری و توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (با تاکید بر مذاکرات تالین ۲۰۱۷ میلادی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 3
23 حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 1
24 دادگاه ویژه لبنان:گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 12، شماره: 49
25 در تکاپوی صلح پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 28
26 دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 1
27 دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 4
28 دولت و جهانی شدن حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 2، شماره: 25
29 دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 2، شماره: 25
30 رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره :بهره برداری یک جانبه یا همکاری؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 107
31 روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 7، شماره: 40
32 رویکرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی:حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 107
33 سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی:تئوری و عمل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 18
34 سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 3، شماره: 29
35 سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده در پرتو پروتکل ۱۸ دسامبر ۲۰۰۲ م. (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 19
36 سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 34، شماره: 56
37 صلاحیت محاکم داخلی و دیوان کیفری بین المللی در ارجاع و محاکمه جنایات داعش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
38 کمیسیون تحکیم صلح: ره آوردی جدید در چارچوب اصلاح ساختاری سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 23
39 گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 11، شماره: 14
40 گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 116
41 مرز در دریاچه های بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 16، شماره: 22
42 مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 3، شماره: 31
43 مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 71
44 موازنه آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به اتباع دولت های غیرعضو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 84
45 مین های زمینی:از ضرورت تا بشر دوستی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 122
46 نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 4
47 نقش سازمان های غیردولتی بین المللی در تحکیم صلح (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 2
48 نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 89