دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی

دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل نام شناسی زگیل در طب سنتی ایران (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 12، شماره: 1
2 ترسیم شبکه ی معنایی مفاهیم مرتبط با زنان در قرآن کریم (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 51
3 ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 21
4 تغییر در مفاهیم دانش: نگاهی به ضرورت تکامل هستی شناسی ها (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 7
5 جامعه شناسی زن، ازدواج و خانواده در قرآن کریم به منظور ارائه ی مدل خانواده ی قرآنی (مطالعه ی مفاهیم اجتماعی در قرآن کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 36
6 طراحی مدل معنایی آموزش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
7 طراحی و پیاده سازی هستان شناسی پزشکی هسته ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 2
8 قابلیت تبدیل اصطلاح نامه به هستی شناسی (مرور سیستماتیک) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
9 مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه گسترش پرس‌وجو در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
10 مروری نظام مند بر توسعه هستی شناسی ها با استفاده از فولکسونومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
11 مطالعه معانی ضمنی و لفظی آیات اخلاق اجتماعی در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 33
12 نقشه مفهومی اصطلاحنامه زبانشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 16، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج اطلاعات: روش ها و کاربردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
2 بررسی تطبیقی اصطلاحات خویشاوندی در زبانهای فارسی وآلمانی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
3 توسعه روزآمدسازی اصطلاح نامه های ایرانداک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات