دکتر خلیل صفری

دکتر خلیل صفری استادیار

دکتر خلیل صفری

Dr. Khalil Safari

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effect of Electronic Services Quality on Trust-Building in Online Customers of Tehran’s Brokerage Firms (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 11
2 بررسی تاثیر مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید در صنایع کاشی و سرامیک یزد (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 30
3 بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی با نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های بیمه خصوصی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 4
4 تاثیر مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید: نقش میانجی پیامدهای بازار (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 44
5 جایگزینی سیستم مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا و رهبری خدمتگزار در ایجاد تعهد عاطفی و توانمندسازی روان شناختی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر پیشبینی یادگیری سازمانی مورد مطالعه:کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 بررسی تاثیر فرهنگ تسهیم دانش بر قصد اشتراک گذاری دانش( مطالعه موردی: ادارات امور مالیاتی استان فارس) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
3 تاثیر رهبری اخلاقی بر بهزیستی ذهنی(مورد مطالعه: اداره کل راه و شهرسازی استان فارس) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
4 تاثیر شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری مالی دیجیتال با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی های مدیران در بانک های مستقر در شهر شیراز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
5 تبیین راهبردوسناریو تسهیم دانش برای مراکزدانشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
6 تدوین راهبردهای مطلوب اجرایی بر اساس مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی وSWOT در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
7 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربرتجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
8 محاسبات گرید و سازمان های مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
9 مدیریت منابع انسانی سبز و گردشگری سبز راهحلی برای کاهش آسیب های اجتماعی و زیست محیطی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
10 نقش نوآوری سازمانی و عملکرد مالی در انگیزش شغلی کارکنان کارخانه سیمان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 نگرش کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط به فضای کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت