ناصر شاهنوشی فروشانی

 ناصر شاهنوشی فروشانی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ناصر شاهنوشی فروشانی

Naser Shahnoshi

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی برفعالیت های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
2 ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 15
3 بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز ومحدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
4 بررسی عامل های موثر بر عملکرد محصول های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
6 جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تاکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
7 درس هایی از سیاست های توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی انتشار گازهای گلخانه ای از واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در استان همدان با استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 الگوی مدیریت استراتژیک ریسک مطالعه موردی خشکسالی بخش کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
3 امکان سنجی راهکارهای تامین مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه ساکنان محلی؛ مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
4 برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای غلات در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای کلزا در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 برآورد و مقایسه مزیت نسبی تولید محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
7 بررسی آثار هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی واصلاح قیمت گندم وآرد برحوزه گندم آرد ونان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
8 بررسی تاثیر احیای قنوات بر شاخص های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی منطقه کاشمر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
9 بررسی تاثیر احیای قنوات بر شاخصهای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی منطقه کاشمر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
10 بررسی تاثیر برخی ازعوامل موثربرمیزان مصرف فرآودره های گیاهی دارویی باتاکید برخصوصیات ظاهری و کیفیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
12 بررسی حاشیه بازاریابی سیب زمینی در خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
13 بررسی راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در سطح منطقه 12 شهرداری مشهد با محوریت جذب سرمایه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
14 بررسی راهکارهای بهبود جایگاه بورس کالای کشاورزی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
15 بررسی راهکارهای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم زنان روستایی جهت حفاظت از منابع آب کشاورزی(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
16 بررسی روابط پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی در ایران: فرضیه انتظارات عقلائی تحت روش بلانچارد - خان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات غیر نفتی و تقاضای واردات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
18 بررسی مشکلات شرکتهای خدمات مکانیزه کشاورزی در استانهای خراسان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
19 بررسی موانع استقرار سیستم تجزیه تحلیل خطردرنقاط کنترل بحرانی درواحدهای تولیدی شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
20 بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیرزمینی (دشت تایباد) (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
21 تاثیر پذیری بخش صنعت از بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
22 تجزیه وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها مطالعه موردی: شهرستان های منتخب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
23 تحلیل حاشیه بازاریابی زعفران و عوامل موثر بر آن در استان های ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
24 تحلیلی از تابع هزینه تقاضای واردات و رشد بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
25 تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
26 تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
27 فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
28 کاربرد الگوهای شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی شدت خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه ترشکلی استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
29 مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه ای نظام تولیذ زعفران ایران مطالعه موردی: شهرستان تربت حیذریه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
31 مقایسه بهروری ماشین های کشاورزی و نیروی کارگری در سه سیستم مکانیزه، نیمه مکانیزه و نیمه سنتی تولید گندم در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران