دکتر محمود احمدپور داریانی

دکتر محمود احمدپور داریانی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر محمود احمدپور داریانی

Dr. Mahmoud Ahmadpour Daryani

استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی استراتژی اثربخش جذب واحدهای نوپا در مراکز رشد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 2
2 ارزیابی عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای-رویکرد تئوری بازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 4
3 Investigate the mediating role of knowledge commercialization process intervention on the relationship between companies' selection and exit by Iran's incubators (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 6
4 بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی در نتایج و پیامدهای سازمانی ترویج در زمینه توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
5 بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 3
6 بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 3
7 تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی کسب وکارهای خانوادگی کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 11
8 تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکارهای کارآفرینانه (مورد مطالعه کسب وکارهای کوچک ومتوسط کشاورزی استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
9 تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
10 روش های تسهیل ایده پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 67
11 سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبار سنجی براساس مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
12 طراحی الگوی گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور فعال در نانوپزشکی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 6
13 طراحی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
14 طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعادگرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
15 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 4
16 محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 61
17 نقش باورهای فرد در فرآیند پیگیری ایده های کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 71
18 نقش عوامل خانوادگی در شکلگیری کسبوکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنایع نفت و نساجی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انکوباتور کارافرینی موقیت مکانی واستراتژی بازاریابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
2 بررسی تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر عملکردکسب و کارهای گردشگری(مورد مطالعه:آژانس های گردشگری استان تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
3 بررسی روند پژوهشی تسهیل گری ایده پردازی کارآفرینانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
4 بررسی نقش گرایش به بازاریابی الکترونیک بر عملکرد استراتژیک کسب و کار: با تاکید بر نقش میانجی اعتماد الکترونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
5 تحلیل نقش برند در موفقیت دانشگاههای کارآفرین و ارائه مدل مناسب تقویت برند در دانشگاه‌های کارافرین ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 تحلیلی بر شکافهای موجود در کارافرینی اجتماعی در ایران، پای در زنجیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
7 چالش های نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
8 شناسایی فرصت های کارآفرینی درصنعت شیلات (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
9 نگاشت قلمرو پژوهش های مشاوره در کسب و کارهای کارآفرینانه : رویکرد روش تحلیل بیبلومتریکس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
10 واکاوی ادراک رهبران کارآفرین از اخلاق کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف