لعیا الفت

 لعیا الفت دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

لعیا الفت

Laaya Olfat

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه سه مدل جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه ABC با هدف کاهش هزینه های موجودی (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 55
2 ارتباط به کارگیری فناوری های پیشرفته تولید، با اولویت های رقابتی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در صنعت نساجی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 4
3 انتخاب تامین کنندگان مناسب برای برون سپاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و بر مبنای مدل BOCR مورد مطالعه: شرکت آذین تنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
4 برخی از عوامل موثر بر اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت صنعتی در مشاغل مرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی علم رده بندی تولید و عدم اطمینان محیطی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
6 بهبود توان عملیاتی بندر شهید رجایی با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری های چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 4
7 پژوهشی در زمینه کاربرد سیستم تولید به موقع در صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
8 تبیین الگوی استقرار ماشین های خودپرداز (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 5
9 تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیره موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 29
10 تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
11 تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 45
12 چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 11
13 چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی مطالعه موردی: تعیین راهبردهای تامین مجموعه های تولیدی بدنه خودرو سمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 25
14 رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین بابه کارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 32
15 رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تامینکننده و تخصیص سفارش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
16 شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK با رویکرد فازی مورد مطالعه: پروژه های ساخت تقاطع غیر همسطح در استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 19
17 شناسایی و دسته بندی توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین صنعت فرش دست باف ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 26
18 طراحی یک مدل کاربردی از مهندسی ارزش به منظور بکار گیری در مدیریت پروژه های خدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
19 عوامل کاهنده اثر شلاقی و نقش کسب و کار الکترونیک بر آن در صنعت خودروی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 26
20 محاسبه سطح ذخیره احتیاطی در زنجیره ی تامین با چندین کانال و چندین سطح با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 21
21 مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 22
22 مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیره تامین صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
23 مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای مورد: زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 26
24 مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 50
25 مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزارهای مدیریت کیفیت درنظام آموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
2 ارائه الگویی جهت جایابی تسهیلات ارائ هدهنده خدمات شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 ارائه چارچوب مدیریت روابط مشتری در یک شرکت داروسازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه رویکردی جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه A ، B و C با هدف کاهش هزینههای موجودی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 اعمال محدودیتهای کنترل " وزن نسبی " ورودیها و خروجیها در مدلهای DEA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 بکارگیری تکنیکهای داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
7 بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای پشتیبانی تصمیم گیری متخصصین در خصوص اولویت دهی به منابع انرژی تجدید پذیر درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
8 تعیین اندازه محموله سفارش موجودی در زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده با رویکرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
9 مدل بسط یافته ای از برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی (HPPr) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 مدلی کارا بر ای انتخاب تامین کننده در زنجیره تا مین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ملاک های ارزیابی تصمیم برون سپاری در کسب و کارهای تولیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
12 موانع پیاده سازی تولید ناب و راه حل های غلبه بر آنها در صنعت پلاستیک در صنایع کوچک و متوسط استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت