دکتر صغری ابراهیمی قوام

دکتر صغری ابراهیمی قوام دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر صغری ابراهیمی قوام

Dr. Soghra Ebrahimi Qavam

دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر یادگیری سازگار با مغز بر انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 3
2 آموزش شیمی و بیوشیمی در علوم پزشکی: ضرورت بکارگیری طرح واره های جنبشی در کلاس مجازی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 17، شماره: 1
3 آموزش مفاهیم شیمی محلول با استفاده از قیاسگری: مرور مستندات بین المللی. (دریافت مقاله) مجله پژوهش در آموزش علوم تجربی دوره: 1، شماره: 2
4 اثربخشی آموزش تاب آوری بر سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان۱۰-۱۳ ساله مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران سال۱۳۸۹- ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
5 اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 2
6 اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 60
7 اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
8 اثربخشی بسته آموزشی تفکر انتقادی بر نحوه استفاده و نگرش نوجوانان به شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 50
9 اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفه های برنامه ریزی و حل مساله ی کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
10 اختلال نارسایی توجه/فزون‎کنشی و مشکلات خواب: نقش واسطه‎ای نظم‎دهی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 45
11 ارایه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
12 الگوی تاثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش-یادگیری مادام العمر دانشجویان پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 61
13 Modeling Academic Emotions based on the Quality of Parent-Child Relationships Mediated by the Psychological Capital (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 4، شماره: 16
14 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر مواجهه از طریق واقعیت مجازی در کاهش هراس از رانندگی: بررسی تک آزمودنی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 1
15 بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 3، شماره: 2
16 بررسی اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری مبتنی بر بازی بر خودکنترلی کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
17 بررسی تاثیر آموزش "فلسفه برای کودکان" بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 23
18 بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
19 بررسی تطبیقی برنامه آموزش ایمنی ترافیک به کودکان پیش دبستانی در ایران و استرالیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 10، شماره: 4
20 بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 5
21 بررسی رابطه بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 7
22 بررسی صفات شخصیتی سربازان از دیدگاه فرماندهان و مدیران ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 29
23 بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه ریزی سازمان دهی و حافظه کاری در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 5
24 بررسی میزان اثربخشی نظارت ستادی در ناجا مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1389، شماره: 13
25 بررسی نقش میانجی زورگویی و قربانی بودن در رابطه بین پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 2
26 بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا ، کانادا و بریتانیا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 18
27 برشماری راهبردهای جسمانی - رفتاری به منظور مدیریت میل و رفتار جنسی در پسران نوجوان بر اساس منابع اسلامی (قرآن و روایات) و مطالعات تجربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 4، شماره: 1
28 پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس مولفه های مهارت های تحصیلی و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 2
29 تاثیر آموزش امکان اندیشی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 3
30 تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
31 تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 58
32 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
33 تاثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود در افزایش جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرات دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 10، شماره: 2
34 تاثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان در بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 9
35 تاثیر تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر بر پرخاشگری به عنوان عامل زمینه-ساز رفتارهای غیراخلاقی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
36 تاثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 2
37 تاثیراسترس و خود محوری بر افسردگی و پرخاشگری بزرگسالان: با میانجیگری دشواری تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
38 تأثیر آموزش برنامۀ ارتقاء راهبردهای تفکر چندجانبه(PATHS) بر احترام، همدلی و خویشتن‌داری کودکان پیش‌دبستانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
39 تبیین مبانی و اصول تربیت اخلاقی در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 36
40 تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 60
41 تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خودنظم جویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
42 تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
43 تدوین بسته آموزشی تربیت جنسی کودکان از تولد تا ۵ سالگی ویژه والدین و تعیین اثربخشی آن بر دانش و نگرش و عملکرد والدین نسبت به پیشگیری از سواستفاده جنسی و احساس کفایت والدگری آنها در دو گروه مادران عادی و تنها (والد-مادر) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
44 تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 2
45 تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
46 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی خودمراقبتی کاهنده آسیب های ارتباط با جنس مخالف مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده و اثربخشی آن بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 13، شماره: 3
47 تعیین اثر بخشی بسته مدیریت راهبرانه کلاس درس بر درگیری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 51
48 خلاقیت در پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 7، شماره: 2
49 رابطه بین تاب آوری و رضایتمندی شغلی در میان معلمان مدارس عادی و استثنایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 1
50 رابطه تفکر دیالکتیک و همدلی با بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 1
51 روابط ادراک از محیط کلاس درس و معلم-تنظیمی تحصیلی با عملکرد تحصیلی از طریق خودتنظیمی یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
52 ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص براساس الگوی شایستگی‌های پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 4
53 سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 43
54 شناسایی ابعاد و مولفه‎های شایستگی‎ حرفه‎ای معلمان و ارائه مدل مفهومی در تراز جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 18، شماره: 46
55 طراحی مدل آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی و سنجش تاثیر آن بر کاهش پرخاشگری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 5
56 طراحی و اعتباریابی بسته آموزش هوش موفق استرنبرگ و اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 51
57 مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه های هوش عاطفی، مهارت های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
58 مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
59 مدل یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموز (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 23، شماره: 2
60 مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
61 مدلیابی هیجان های تحصیلی بر مبنای کیفیت روابط والد-فرزندی با میانجیگری سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 28
62 مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 7
63 مقایسه اثربخشی مداخله فراشناختی و خودآموزی کلامی مایکنبام بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 1
64 مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 2
65 مقایسه سبک های شناختی ( وابسته / نابسته به زمینه ) و راهبردهای یادگیری خودنظم یافته در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول متوسطه شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
66 مقایسه عزت نفس، مهارت های اجتماعی و خود کار آمدی تحصیلی بین کودکان دو زبانه و تک زبانه پایه ششم ابتدایی شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 22
67 مقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
68 مقایسه ی اثربخشی شیوه های ارائه و تهیه ی نقشه های مفهومی بر درک مطلب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 3
69 مقایسه ی تفکر نقادانه براساس سبک تصمیم گیری و سیستم مغزی_ رفتاری در دانشجویان روان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 2
70 مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 3
71 مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
72 موفقیت برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های حرفه ای معلمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 50
73 نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
74 نقش انگیزش در یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
75 نقش سطوح مختلف رشد شناختی،عاطفی ومعنوی در بهزیستی روانشناختی بزرگسالان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 7، شماره: 1
76 نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
77 ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت موشاگن ، هیلبیگ و زتلر، ۲۰۱۸ (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Study of the Effectiveness of Brain-Based Learning on Self-Regulated Learning among Girl Students of First Grade in High School of Yazd (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 بررسی تاثیر مکانیزم های دفاعی در بروز و تداوم رفتارهای مجرمانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
3 بررسی رابطه ی عوامل انگیزشی و خودکارآمدی خواندن با عملکرد تحصیلی در دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 بررسی شیوه های نوین بازجویی از مجرمین و حقوق دفاعی متهم در سیستم دادرسی ایران، فرانسه و کانادا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
5 بررسی نقص نظریه ذهن در کودکان دارای اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
6 بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
7 تحول رویکردهای نوین یادگیری آموزش درفرایند تلفیقی جهانی نگری ومحلی شدن چالشها ومسایل عمده نظام های آموزشی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
8 چگونه با کیفیت، جذاب و آسان بیاموزیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
9 رابطه تفکر دیالکتیک وهمدلی با بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
10 نقش خود محوری ونگرانی در افسردگی وپرخاشگری بزرگسالان: با واسطه دشواری در تنظیم هیجانی وضعف معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
11 نقش ذهن آگاهی و خودکارآمدی والدگری در کیفیت فرزندپروری در پاندمی کرونا در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
12 یادگیری مبتنی بر مغز، راهبردی نو در یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی