صغری ابراهیمی قوام

 صغری ابراهیمی قوام دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

صغری ابراهیمی قوام

Soghra Ebrahimi Ghavam

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 60
2 اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفه های برنامه ریزی و حل مساله ی کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
3 اختلال نارسایی توجه/فزون‎کنشی و مشکلات خواب: نقش واسطه‎ای نظم‎دهی هیجانی (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 45
4 ارایه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
5 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر مواجهه از طریق واقعیت مجازی در کاهش هراس از رانندگی: بررسی تک آزمودنی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 1
6 بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
7 بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی رابطه بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 7
9 بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه ریزی سازمان دهی و حافظه کاری در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 5
10 بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا ، کانادا و بریتانیا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 18
11 پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس مولفه های مهارت های تحصیلی و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 2
12 تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
13 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
14 تاثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان در بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 9
15 تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خودنظم جویی (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
16 تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
17 خلاقیت در پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 7، شماره: 2
18 رابطه بین تاب آوری و رضایتمندی شغلی در میان معلمان مدارس عادی و استثنایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 1
19 سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 43
20 مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه های هوش عاطفی، مهارت های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
21 مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
22 مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
23 مقایسه سبک های شناختی ( وابسته / نابسته به زمینه ) و راهبردهای یادگیری خودنظم یافته در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول متوسطه شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
24 مقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
25 مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
26 موفقیت برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های حرفه ای معلمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 50
27 نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر مکانیزم های دفاعی در بروز و تداوم رفتارهای مجرمانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
2 بررسی رابطه ی عوامل انگیزشی و خودکارآمدی خواندن با عملکرد تحصیلی در دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 بررسی نقص نظریه ذهن در کودکان دارای اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
4 بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
5 تحول رویکردهای نوین یادگیری آموزش درفرایند تلفیقی جهانی نگری ومحلی شدن چالشها ومسایل عمده نظام های آموزشی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
6 چگونه با کیفیت، جذاب و آسان بیاموزیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
7 رابطه تفکر دیالکتیک وهمدلی با بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
8 نقش خود محوری ونگرانی در افسردگی وپرخاشگری بزرگسالان: با واسطه دشواری در تنظیم هیجانی وضعف معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
9 یادگیری مبتنی بر مغز، راهبردی نو در یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی