دکتر نیما پورنگ

دکتر نیما پورنگ عضو هیات موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور

دکتر نیما پورنگ

Dr. nima pourang

عضو هیات موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ریسک مخاطرات بالقوه ایمنی کارکنان آزمایشگاه های سه مرکز پژوهشی علوم شیلاتی با بکارگیری روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن و تحلیل های آماری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار زئوپلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزرطی سال های ۸۹-۱۳۷۵ (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 1
3 امکان سنجی پرورش ماهی در قفس بر اساس پارامترهای فیزیکوشیمیایی موثر بر کیفیت آب و روند سطح تروفیکی در اعماق کمتر از ۱۵ متر مناطق ساحلی گهرباران در جنوب شرقی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 6
4 بررسی قابلیت استفاده از یک گونه دو کفه ای به منظور پایش زیستی عناصر در خلیج فارس با بکارگیری یک روش آنالیز غیرتخریبی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 4
5 بررسی و اندازه گیری فلزات سنگین و هیدروکربورهای نفتی آروماتیک (PAHs) در آب دریاچه نئور (استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
6 بررسی وضعیت آلودگی عناصر فلزی و ترکیبات نفتی رسوبات در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی واقع در سواحل دریای مازندران (شهرستان کلارآباد) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 1
7 تعیین فاکتور معادل سمیت و باقی مانده ترکیبات هیدروکربن های پلی آروماتیک در بافت خوراکی ماهی کپور دریای خزر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 113
8 تغییرات فصلی فلزات سنگین در آب های سطحی مناطق چهارگانه تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 15، شماره: 1
9 کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 1
10 کلاسه بندی اثر آلودگی بیولوژیکی شانه دار (Mnemiopsis leidyi) در زیستگاه سواحل جنوبی دریای خزر طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
11 مطالعه تجمع برخی از فلزات سنگین در بافت خوراکی ماهی کپور (Cyprinus Carpio) و برآورد میزان سیبل خطر در حوزه ایرانی دریای خزر (سال ۱۳۸۹) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 23، شماره: 103
12 مقاله علمی – پژوهشی: بررسی قابلیت جذب زیستی سرب به وسیله دو جاذب زیستی با منشاء آبزیان بر مبنای طرح باکس بنکن (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 31، شماره: 2
13 یافته علمی: مروری کوتاه بر تغییر اقلیم و محیط های آبی با تاکید بر دریای خزر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment the effects of Mnemiopsis leidyi on ecosystem functioning in southern part of the Caspian Sea (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
2 ارتباط آلودگیهای مختلف با بافت رسوبات سطحی بر اساس آزمون چند متغیره تناظر متعارف کنندهCCA در حوزه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
3 ارزیابی کمی آلودگی زیستی شانه دار مهاجم در حوزه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
4 ارزیابی میزان باقیمانده سم اندوسولفان درگوجه فرنگی گلخانه ای منطقه خیراباد شهرستان رودان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
5 Investigation of abundance and biomass of zooplankton in the range of fish cage culture establishment on southern of the Caspian Sea (Mazandaran-Kelarabad coastal) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
6 Study on Sediment Quality in the cage fish culture area of the southern Caspian Sea with Emphasis on Contamination of Metal Elements Indices (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
7 بررسی آلاینده های زیستی محیطی حوزه جنوبی دریای خزر در راستای توسعه صنعت آبزی پروری دریایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
8 بررسی امکان بکارگیری بافت های سخت دو کفه ای Callista umbonellaبه منظور پایش زیستی عناصر در خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
9 بررسی میزان آلودگی ساحل غرب بندر عباس به فلزات سنگین و مقایسه آن با دیگر نقاط خلیج فارس با توجه به وجود صنایع عمده در غرب بندرعباس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
10 بررسی میزان تاثیر گذاری استقرار سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001درواحدهای تولیدی و صنعتی و نقش آن درکاهش حوادث (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
11 بررسی میزان تجمع عناصر در رسوبات سطحی شمال خلیج فارس با استفاده از پیکسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
12 مطالعه اثرات آلودگی بیولوژیکی (Bio-pollution) شانه دار بر ویژگی زیستگاه های (شاخص های فیزیکی و شیمیایی) سواحل جنوبی در یای خزر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
13 مطالعه غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیم و جیوه کل دررسوبات سطحی نواحی ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
14 نقش محیط های آبی در افزایش یا کاهش برخی گازهای گلخانه ای طی شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی