دکتر عبدالمجید مصلح

دکتر عبدالمجید مصلح دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

دکتر عبدالمجید مصلح

Dr. Abdolmajid Mosleh

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات نرم افزاری اداری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان، با توجه به اثر تعاملی عوامل ارتباطی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان بوشهر) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 4
2 بررسی تاثیر قابلیت های شبکه ای بر عملکرد بین المللی شرکت های صادراتی و وارداتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 3
3 بررسی تاثیرهوش رقابتی بر نوآوری در شرکت های دانش بنیان شیراز (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 13
4 بررسی نقش رویکردهای سیاسی بین المللی بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه بین المللی (مورد مطالعه: صنعت نفت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 3
5 بهبود خروجی های نوآوری با تمرکز بر شاخص انگیزش کارآفرینی: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 11، شماره: 4
6 تاثیر ابعاد جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی استان بوشهر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 4
7 تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
8 تاثیر بازارگرایی درونی بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
9 تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 70
10 تاثیر کیفیت خدمات درون سازمانی بر کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان باتوجه به متغیر میانجی احساس مسئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 2
11 تاثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 73
12 تحلیل فرآیندهای الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیندکاوی (موردمطالعه: فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
13 توسعه محصولات نوآورانه: اثر بازارگرایی درونی و نقش میانجی هوش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 3، شماره: 2
14 شناسایی عوامل انسانی و مدیریتی موثر بر نوآوری در پالایشگاه های گاز (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 21
15 شناسایی و تحلیل عوامل شکست کسب و کارهای نوپای زیستی استان بوشهر مبتنی بر نقشه ی شناختی فازی و مدلسازی چندهدفه (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 2
16 طراحی مدل شایستگی مدیران در نظام سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
17 محرک ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه ی کاربران تلفن همراه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 1
18 مدلی برای تبیین تاثیر عوامل فردی بر پذیرش تجارت سیارتوسط تلفن همراه با استفاده از مدل پذیرش فناوریTAM (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارجوبی جهت ارزیابی پتانسل تجاری سازی فناوری های نوظهور (مطالعه موردی: زیست فناوری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 ارایه مدلی برای توسعه فن آفرینی درشرکت های دانش بنیان ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
3 ارزیابی ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه و فناوری مسئولیت اجتماعی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس (عسلویه) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
4 ارزیابی میزان ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس (عسلویه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
5 اهمیت فراتحلیل در مطالعات رفتار خرید سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند بر تصویر برند مبتنی بر تناسب ادراک شده مصرف کننده نسبت به برند، مطالعه موردی: مصرف کنندگان صنعت خودروسازی داخلی کشور (ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، مدیران خودرو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
7 بررسی تأثیر ابعاد بسته بندی محصول بر ادراک مصرف کننده در مورد قابل استفاده بودن بسته بندی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
8 بررسی تأثیر برند خانوادگی و توسعه برند بر روی وفاداری مصرف کننده به برند برپایه ادراکات مصرف کننده، مطالعه موردی: مصرف کنندگان صنعت خودروسازی داخلی کشور (ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، مدیران خودرو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
9 بررسی تأثیر بسته بندی محصول بر تصمیم خرید ناگهانی: با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر خلقیات و سطح درگیری مصرف کننده و فشار زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
10 بررسی نقش راهبردهای بازاریابی بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه بین المللی (مورد مطالعه: صنعت نفت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
11 تاثیر سرمایه فکری بر تجاری سازی تکنولوژی از طریق نقش واسطه ای کارآفرینی محوری در شرکت های دانش بنیان بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
12 تاثیر فلسفه ی اخلاقی بر نگرش اخلاقی پیمانکاران نفت و گاز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
13 تبلیغات موبایلی و عوامل موثر بر نگرش نسبت به آن: ارائه یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14 تبیین نقش دولت الکترونیک بر بهبود فضای کسب و کارمطالعه موردی 47 کشور منتخب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
15 تجارت سیار و ابزارهای بازاریابی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
16 تجارت و بازاریابی موبایلی: مزایا و قابلیت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
17 توسعه منابع انسانی و بهره وری سازمان در رویکردی اطلاعات محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
18 رابطه میان مهارت های خودرهبری با رفتار نوآورانه در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (عسلویه) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
19 کارکردها و قابلیت های شبکه ای بر عملکرد بین المللی شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
20 کارکردهای سرمایه اجتماعی بر عملکرد صادراتی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
21 کنکاشی در جهتگیری کارآفرینانه و پیامدهای آن در محیط کسب و کار امروزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
22 مروری بر کارآفرینی استراتژیک، ابعاد و پیامدهای آن در دنیای کسب و کار امروزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 مروری نظام مند بر مدل های زیست بوم کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان نوآوری ایران
24 مناطق آزاد تجاری و مشکلات و کاستی های این مناطق در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
25 نقش تجارت الکترونیک (EC) در ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
26 نقش فناوری اطلاعات در نوآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
27 نوآوری استراتژیک چیست؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
28 یک مدل مفهومی برای بررسی تأثیر تیم سازی بر کسب دانش به واسطه اعتماد در خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت