دکتر فرزاد امیری

دکتر فرزاد امیری دانشگاه کرمانشاه

دکتر فرزاد امیری

Dr. Farzad Amiri

دانشگاه کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در حوزه ی آبخیز دشت ماهیدشت با استفاده از تصاویر سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
2 پیش بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر دما و بارش با استفاده از مدل های گردش عمومی جو، راهکاری برای کشاورزی پایدار (مطالعه ی موردی: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 6
3 تبیین پیشران های موثر بر توسعه برند فوتبال ایران با رویکرد فازی خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات خدمات دوره: 2، شماره: 1
4 شناسایی عوامل توسعه لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دلفی- فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
5 مدل یکپارچه برای ارزیابی طراحی مفهومی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس مبتنی بر اعداد راف (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 20، شماره: 1
6 نمودار کنترل X با فواصل نمونه گیری متغیر با درنظر گرفتن تابع زیان کیفیت تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی برای توسعه پایدار با استفاده از مدل تعالی کسب و کار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
2 ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی EFQM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
3 ارائه یک مدل بهینه تخصیص سرویس مدارس با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 ارائه یک مدل مدیریت بحران اقتصادی پس از زلزله با رویکرد سیستم داینامیک (مطالعه موردی زلزله کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
5 ارایه یک رویکرد فرا ابتکاری جهت پیش بینی و مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
6 ارایه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیرنده DSS دقیق آبیاری بر اساس الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
7 ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی هتل لاله بیستون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران،گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
8 ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعین از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر کرمانشاه با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
9 ارزیابی و اولویت بندی ریسک های هزینه ای خط تولید سیمان با رویکرد Fmea و Topsis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
10 استفاده از رویکرد سیستم داینامیک در ارائه یک مدل مدیریت بحران پس از زلزله (مطالعه موردی، بحران اجتماعی و زیست محیطی زلزله کرمانشاه) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
11 استفاده از رویکرد سیستم داینامیک در بررسی و ارائه یک مدل مدیریت بحران پس از زلزله (مطالعه موردی، مدیریت بحران شریان های حیاطی و امنیتی زلزله کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
12 افزایش بهره وری سیستم بانکداری به روش شبیه سازی گسسته ـ پیشامد بااستفاده ازنرم افزار ED8.1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
13 الگوی جامع تعاملی تصمیم در طراحی عملیاتی مدیریت زنجیره تامین SCM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
14 بررسی ارتباط مهارت های تدریس و تحلیل رفتگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری
15 بررسی رابطه سبک های دلبستگی با سطح آگاهی از مهارت های زندگی باتوجه به وضعیت تاهل در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
16 بررسی رابطه سبک های دلبستگی با سطح آگاهی از مهارت های زندگی و باورهای خود کارآمدی در زنان دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
17 برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP ) و نقش آن در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین ( SCM ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
18 بهبود استراتژی عملکرد بنگاه ها و موسسات اقتصادی بر پایه کارت امتیازی متوازن (BSC) با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
19 تعادل بار در پردازش ابری با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچگان و ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
20 تعادل بار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ابتکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
21 توسعه رویکرد ترکیبی مبتنی بر کارت امتیاز متوازن و سیستم استنتاج فازی به منظور انتخاب تامین کننده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
22 توسعه و بهبود مدل سرویس مدارس با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کوکو و مقایسه نتایج آن با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
23 رابطه بین صفات روشن شخصیت، هدف گزینی اجتماعی و اشتیاق تحصیلی در دانشآموزان متوسطه اول و دوم شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
24 کاربرد ERP در مدیریت خطوط لوله نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
25 مدیریت بهینه منابع آب در سیستم های کشاورزی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
26 مروری بر انواع روشهای مدلسازی هیدرولوژی اجتماعی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
27 نقش جنسیت و رشته تحصیلی درمیزان همرنگی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
28 نقش مدیریت اطلاعات (IM) و سیستم مدیریت منابع (ERP )در مدیریت دانش استراتژیک و تصمیم گیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
29 هیدرولوژی اجتماعی حلقه ی گمشده مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر