دکتر مهناز اخوان تفتی

دکتر مهناز اخوان تفتی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

دکتر مهناز اخوان تفتی

Dr. Mahnaz Akhavan tafti

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison of auditory selective attention and hearing dominance in students with and without Dyslexia (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 7، شماره: 3
2 اثر بخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش و حافظه ی کاری کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 41
3 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری در شرایط همهگیری کووید  (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 55
4 اثربخشی بسته های آموزشی بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 30
5 اثربخشی درمان رابطه والدکودک (CPRT) بر بهبود شیوه های فرزندپروری مادران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 3
6 اثربخشی مهارت آموزی بر پایه الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 43
7 Effectiveness of early educational interventions on self regulation skills in preschool children. (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 1
8 Key Factors in Early Developmental Assessment: the Conceptual Framework for Enhancing Academic Performance in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 3
9 Self-regulation in preschoolers is related to social school readiness: An analysis of performance-based measures of effortful control and executive functioning (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 5، شماره: 20
10 The Effectiveness of Educational Package Based on Visual-Spatial Processing in Reading Performance of Dyslexic Students (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 4، شماره: 3
11 The Effects of Brain-Based Training on Learning and Retention of Life Skills in Adolescents (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 10، شماره: 3
12 بررسی ابعاد فردی و اجتماعی یادگیری دگرگون‌ساز در زنان دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 4
13 بررسی اثربخشی بازی های توجه افزا بر کارکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 3
14 بررسی اثربخشی برنامه ی طراحی شده بر اساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش درک خواندن دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی،یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش آموز و معلم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 4
16 بررسی رضایت دانش آموزان دوره متوسطه نظری از انتخاب رشته خویش و عوامل موثر برآن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 28
17 بررسی نظرات دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به ملاک های ارزش یابی عملکرد اساتید (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 1
18 بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری از راه آموزش بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 11، شماره: 3
19 پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 1، شماره: 3
20 تاثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 12
21 تاثیرآموزش مهارت‎های تحصیلی-حرفه ای بر ادراک دانشجویان از محیط آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
22 تحلیلی کیفی از تجربه زبان آموزی دانش آموزان دارای نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 2
23 توان پیشبین ترکیبی هوشهای چندگانه، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانشآموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
24 توجه انتخابی دیداری دانش آموزان نارساخوان و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 3
25 چالش های تنظیم هیجان و پیامدهای ناشی از آن در روابط بین فردی کودکان دارای ناتوانی های یادگیری: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 13، شماره: 2
26 ساخت و آزمایش گرافیک متحرک آموزشی جهت بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 52
27 ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش یادگیری به کمک همسالان (PAL) دانش آموزان هنرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
28 ساخت و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت های اجتماعی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مولفه های مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دیرآموز (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 43
29 شناسایی عوامل خانوادگی در بروز ناهنجاری های عاطفی دانش آموزان از دیدگاه والدین: یک مطالعه ی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 4
30 شناسایی عوامل و پیامدهای یادگیری دگرگون ساز: عوامل بازگشت زنان به تحصیل (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 11، شماره: 42
31 طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه کیفیتآموزشی در مدرسه (QESQ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 1
32 طراحی، ساخت و آزمایش یک الگوی آموزشی چند بعدی رایانه ای برای کاربرد در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 1
33 قانون حمایت از حقوق افراد با ناتوانی: مروری بر چالش ها و ناهمانندی ها در اجرا و دستاوردهای آن در چند کشور (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 3
34 کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری از راه آموزش بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 3
35 کنش های اجرایی در کودکان پایه اول ابتدایی با و بدون تجربه پیش دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 56
36 مقایسه‌ بازی‌های سنتی و نوین دوره ابتدایی از منظر ارزش‌آموزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 1
37 مقایسه و تحلیل خطا های نوشتاری در دانش آموزان پسر عادی و نارسا نویس دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 3
38 نارساخوانی و توانایی های دیداری-فضایی: مروری انتقادی از پژوهش های نوین تفاوت-محور (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
39 نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش برنامه ی مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی جهت بهبود کارکردهای آموزشی نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
2 آموزش برنامه ی مهارت مسئله گشایی و تصمیم گیری جهت بهبود انگیزه ی پیشرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد شناختی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
4 اثربخشی برنامه های آموزشی والدین با رویکرد انضباط مثبت بر سبک فرزندپروری دختران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
5 اثربخشی بسته های آموزشی بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
6 بررسی میزان آگاهی والدین کودکان دوره ابتدایی از مشکلات یادگیری کودکان بر پایه ی تعریف سواد سلامت روان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش
7 بررسی همخوانی شکل گیری ایمان در نوجوانان با نظریه رشد ایمان فولر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
8 بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری از راه آموزش بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
9 بهبود مهارتهای دیداری و شنیداری دانش آموزان با اختلال یادگیری از طریق بسته آموزشی رایانه ای- چند رسانه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
10 پیش بینی سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی معلمان دوره ابتدائی شهرستان دامغان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
11 جای خالی رشد پیش از تولد در نظریه اریکسون: بحران پذیرفته شدن دربرابر طرد شدن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
12 کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری از راه آموزش بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
13 مقایسه سرعت و مهارت بازشناسی هیجانی در کودکان پایه اول دبستان با و بدون تجربه پیش دبستانی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
14 نگاهی بر یادگیری تحول گرا در بافتهای گوناگون (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی