مهدی دهباشی

 مهدی دهباشی استاد دانشگاه اصفهان

مهدی دهباشی

Mahdi Dehbashi

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی دیذگاه ابنسینا و لایبنیتس پیرامون مبذأ نخستین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 15
2 تبیین وجود شناختی صفات فعل از دیدگاه حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 4
3 ترمیم دوپارگی فلسفه ی فیزیک با تکیه بر ابطال گرایی پوپر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 40
4 تعلیم و تربیت پسامدرن از دیدگاه جیرو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 16
5 رابطه صور مادی و صور علمی در نظریه شناخت ملاصدرا و کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 2، شماره: 2
6 نظام فکری علامه طباطبایی: عقل گرایی اعتدالی و ایمان ورزی خردمندانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تحلیلی ارتباط میان قضا و قدر الهی با جبر و اختیار و علم الهی از دیدگاه ملاصدرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران