دکتر سید سعید آباد

دکتر سید سعید آباد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر سید سعید آباد

Dr. Seyed Saeed MazloumiMahmoud Abad

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کارآیی آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از مواجهه با آفت کش در کشاورزان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
2 ارزشیابی کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بر اساس الگوی کرک پاتریک (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 3
3 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهرستان یزد درخصوص آنفلوآنزای خوکی (H۱N۱)A در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 1
4 بررسی سازه‌های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی قصد و رفتار کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 2
5 میزان تاثیر برنامه آموزشی تغذیه و قلب سالم به رابطین مراکز بهداشتی ودرمانی شهرستان یزد بر وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد مادران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 11، شماره: 4
6 آگاهی و رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست در ملوانان جنوب ایران در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 2، شماره: 4
7 آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر یزد درباره سرطان پوست (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 11، شماره: 3
8 ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزش بهداشت اصناف کشور مبتنی بر مدل کرک پاتریک (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 3
9 ارزشیابی برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از الگوی CIPP (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
10 ارزیابی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 7، شماره: 3
11 Comparing Mental Health of Female Athlete and Non-Athlete Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 2، شماره: 3
12 Evaluation of the Routs of Oral Health Information Being Delivered to Yazd Population in ۲۰۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 2، شماره: 3
13 بررسی میزان تاثیر برنامه مداخله ای مبتنی بر مصاحبه انگیزشی در ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 4
14 بررسی آگاهی و نگرش زنان شهر یزد در مورد رفتار غربالگری سرطان پستان در سال 1391 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 6، شماره: 4
15 بررسی آگاهی و نگرش مردان بالای ۴۰ سال شهر میبد در خصوص آندروپوز (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 2
16 بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد نسبت به سرطان پوست و رفتارهای محفاظت کننده در برابر نورخورشید (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
17 بررسی ارتباط رضایت از عوامل اکولوژیک اجتماعی باکیفیت زندگی مردم شهر ملکان درسال1397 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 6
18 بررسی پیش بینی کننده های مصرف فست فود بر اساس مدل تصورات–تمایلات در دانشجویان دانشکده بهداشت رفسنجان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 4
19 بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی و نگرش زوجین در شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 2
20 بررسی تعیین کننده های رفتار پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار براساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
21 بررسی توانایی انجام فعالیتهای روزانه و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 3
22 بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی درکارمندان بانک استان گلستان در سال ۹۱ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 2
23 بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر از دیدگاه مهاجرین طی سال های 1390 تا 1394 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 3
24 بررسی عوامل اکولوژیک مرتبط با بیماری سالک در شهرستان فریمان طی سال های ۱۳۹۶-۱۳۸۵ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 6
25 بررسی عوامل تعیین کننده استفاده از نخ دندان بر مبنای مدل فرانظریه ای در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان پاکدشت سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 2
26 بررسی عوامل مرتبط با فشار خون بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر یزد در سال 1395 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 4
27 بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد بر اساس تئوری انگیزش محافظت در سال 88-1387 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 5، شماره: 1
28 بررسی کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگویی رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 2
29 بررسی کیفیت زندگی شغلی معلمان شهرستان مهریز در سال ۱۳۹۷ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 1
30 بررسی کیفیت زندگی کارمندان مراکز بهداشت استان یزد در سال 1390 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 5
31 بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان و دختران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شهر یزد ، سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
32 بررسی کیفیت زنذگی زنان نخست زا شهرستان نوشهر 1394 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 1
33 بررسی موانع انجام پژوهش های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 9، شماره: 2
34 بررسی موانع تحقیقات از دیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 4، شماره: 2
35 بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های شهرستان یزد در رابطه با بهداشت باروری در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 10، شماره: 3
36 بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهریزد در خصوص ضد عفونی سبزیجات در سال۱۳۹۹و ارائه پیشنهادات آموزشی مناسب (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 3
37 بررسی میزان تاثیر آموزش پیشگیری از سرطان پوست در معلمان شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 3
38 بررسی میزان تاثیر برنامه آموزشی بر تحرک بدنی خانم های خانه دار متاهل ۴۵-۲۰ ساله شهر نور (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 2
39 بررسی میزان تاثیر برنامه آموزشی بر تحرک بدنی خانم های خانه دار متاهل 45-20 ساله شهر نور (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 3
40 بررسی میزان تاثیر بکارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و کنترل کننده ی بهداشت دوران بلوغ در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردکان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 1
41 بررسی میزان تاثیر تئاتر بر روی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در زمینه مصرف روغن و چربی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 2
42 بررسی میزان تاثیرکارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی بر مولفه های فرسودگی شغلی، در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 3
43 بررسی میزان رضایت بیماران از زمان‌بندی قرار ملاقات (مورد مطالعه: درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد) (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 1
44 بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارگران صنعت نساجی:مطالعه موردی در شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 6
45 بررسی نقش شادکامی و نشاط اجتماعی درسلامت عمومی معلمان شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 1
46 بررسی نگرش، عقاید رفتاری و ارزشیابی پیامد رفتاری پدران شهر یزد در مورد پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیاد آور (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 5
47 بررسی نیازهای آموزش بهداشت کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق در سال 1393 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 4
48 بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین سالمندان مبتلا به آلزایمر در خصوص این بیماری در شهر یزد در سال۱۴۰۰ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 6
49 بررسی وضعیت انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 3
50 بررسی وضعیت سبک زندگی عشایر کوچرو شهرستان مرودشت در ابعاد 10 گانه درسال 1394 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 5
51 پیش بینی عوامل مؤثر بر رفتار جمع آوری زباله در شهرکرمان با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 5
52 پیش بینی کننده های کنترل فشار خون بالا بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهر کرمان در سال ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
53 پیشگویی کننده های سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
54 تاثیر آموزش آرامسازی بنسون بر کیفیت زندگی بیماران جراحی شده قلب باز شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 4
55 تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده براتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از آرتروز زانودر معلمان زن مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 1
56 تاثیر برنامه آموزش پیشگیری از سرطان بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستان‌های شهر هشتبندی (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 4، شماره: 1
57 تحلیل اثربخشی کارگاه ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت در کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی کرک پاتریک (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 8، شماره: 4
58 تحلیلی بر وضعیت مصرف نمک با رویکرد SWOT و ارائه راهکارهای مرتبط با استراتژی های مدلCOMBI (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 3
59 تعیین اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبتنی بر مدل پیشنهادی کارگروه توسعه تحقیقات سازمان بهداشت جهانی (COHRED) (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 4
60 تعیین کننده های رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان شهر یزد: کاربردی از مدل فرآیندهای موازی توسعه یافته (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 5
61 تعیین میزان تاثیر آموزش والدین بر مبنای نظریه شناختی- اجتماعی برکاهش مصرف میان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 1
62 رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در زنان سنین باروری شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 4
63 سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 1
64 طراحی برنامه درسی بهداشت بلوغ ویژه دختران دوره تحصیلی متوسطه اول در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 6
65 طراحی و روان سنجی پرسشنامه مبتنی بر نظریه انگیزش محافت برای مشارکت زنان ایرانی در رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 12، شماره: 1
66 کاربردروش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خود کارآمدی مدل فرانظریه ای در ارتقا رفتار افراد پیش دیابتی شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 2
67 مقایسه آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای استان یزد در مورد ایدز در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 4
68 مقایسه تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان ارائه شده توسط رابطین بهداشت و انترن دندانپزشکی طرح جامعه نگر بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 3
69 مقایسه سلامت روان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 4
70 مقایسه ی دیدگاه مدرسان و دانشجویان از عوامل موثر بر (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 6، شماره: 1
71 نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش پاورپوینت در آموزش (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل پرسید بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت زنان سن باروری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
2 پیش بینی کننده های انجام رفتارهای ارتقادهنده سلامت زنان سن باروری شهر یزد براساس مدل پرسید (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
3 تبیین باورهای تغذیه ای زنان باردار شهر یزد (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
4 تبیین باورهای تغذیه ای زنان باردار شهر یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت