دکتر نعمت اله اکبری

دکتر نعمت اله اکبری عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان

دکتر نعمت اله اکبری

Dr. Nematollah Akbari

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of Population Density, Division and Distance on Regional Economic Growth (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 16، شماره: 31
2 The Effect of Oil Price Increase on Economic Growth and Income Convergence (Case Study: Evidence from GCC and Iran) (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 46، شماره: 2
3 The Survey of Economic Convergence and Spillover Effects between EU and Mediterranean Countries: a Spatial Econometric Perspective (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 10، شماره: 12
4 Value of Travel Time :Theoretical and Empirical Method (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی اقتصادی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 30
6 بررسی و تحلیل اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهر نشینی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی وزن‌‌دهی به آرا در نظریة رأی‌‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 2، شماره: 2
8 پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران طی دوره ی ۱۳۷۹-۱۳۸۶؛ یک رویکرد روش شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 59
9 تاثیر اندازه ی دولت بر سلسله مراتب شهری در ایران مطالعه موردی استان همدان (۱۳۹۰-۱۳۶۵) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 8، شماره: 28
10 تاثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون زا: با تاکید بر ابداع در فرآیند تولید (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 27
11 تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی بر رفاه خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 8، شماره: 16
12 تاثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 2
13 تحلیل تطبیقی زیست ‎پذیری فرهنگی کلان شهرهای ایران مطالعه موردی: تهران، اصفهان و مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
14 تحلیل زیست پذیری در بافت فرسوده شهر اصفهان با تاکید بر استراتژی توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 21
15 تحلیل فضایی تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر مصرف انرژی خانوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 7، شماره: 1
16 تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران رشد تعداد شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
17 تحلیل مکان یابی مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان با رویکرد حداقل سازی هزینه های شبکه لجستیک در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
18 شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رای در تحلیل اقتصادی دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
19 شناسایی مولفه های موثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگری فرهنگی تاریخی (نمونه پژوهی: اصفهان) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 1
20 مدل سازی مناسب برای تامین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه ی موردی شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
21 مدل های انتخاب گسسته: کاربردی از انتخاب وسیله نقلیه در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 8، شماره: 15
22 نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور بر شکلگیری مناطق ویژه علم و فناوری مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 36
23 یکپارچگی اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده از یک روش اقتصاد سنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی کاربرد روش های تجربی در علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 ارزیابی زیست پذیری فرهنگی در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
3 بررسی تأثیر نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از دیدگاه شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته درکنکور 83-82 (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
4 پایداری درآمد شهرداریها و توسعه شهری پایدار: مطالعه موردی شهر همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
5 تاثیر سیاست های مالی دولت دربخش حمل و نقل شهری بر پدیده نخست شهری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
6 تجزیه و تحلیل اثر مخارج ارزی گردشگربین المللی برتقاضا در فعالیت های اقتصادی استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای صنعت توریسم
7 تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بردرآمد و هزینه کلان شهرها تشخیص فرایندها و تاثیرات بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
8 تحلیل تاثیر هدفمندی یارانه بنزین برنخست شهری استانهای کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
9 تحلیل تمرکز شهری و تاثیر سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل برآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
10 تحلیل و چگونگی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها برهزینه کلان شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
11 تحلیل و چگونگی تأثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر درآمدکلان شهرها (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
12 تعیین کارایی فنی کشور های آسیایی در تولید محصول برنج بر اساس خوشبینی و بدبینی دراطلاعات و آمار(رهیافت: تحلیل پوششی داده های بازه ای) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
13 مروری بر مفاهیم و تعاریف مکانیابی با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای عمومی غیرحاشیه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
14 مقایسه وضعیت موجود و مطلوب شهرداریهای استان همدان از نظر کارایی با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
15 مکانیابی پارکینگهای عمومی منطقه 4 اصفهان با به کارگیری قضاوتهای زبانی فازی و GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار