نعمت اله اکبری

 نعمت اله اکبری استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

نعمت اله اکبری

Nematolah Akbari

استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل زیست پذیری در بافت فرسوده شهر اصفهان با تاکید بر استراتژی توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 21
2 تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران رشد تعداد شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
3 شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رای در تحلیل اقتصادی دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
4 مدل سازی مناسب برای تامین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه ی موردی شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
5 نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور بر شکلگیری مناطق ویژه علم و فناوری مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 36
6 یکپارچگی اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده از یک روش اقتصاد سنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی کاربرد روش های تجربی در علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 بررسی تأثیر نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از دیدگاه شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته درکنکور 83-82 (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
3 پایداری درآمد شهرداریها و توسعه شهری پایدار: مطالعه موردی شهر همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
4 تاثیر سیاست های مالی دولت دربخش حمل و نقل شهری بر پدیده نخست شهری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
5 تجزیه و تحلیل اثر مخارج ارزی گردشگربین المللی برتقاضا در فعالیت های اقتصادی استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای صنعت توریسم
6 تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بردرآمد و هزینه کلان شهرها تشخیص فرایندها و تاثیرات بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
7 تحلیل تاثیر هدفمندی یارانه بنزین برنخست شهری استانهای کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
8 تحلیل تمرکز شهری و تاثیر سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل برآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
9 تحلیل و چگونگی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها برهزینه کلان شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
10 تحلیل و چگونگی تأثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر درآمدکلان شهرها (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
11 تعیین کارایی فنی کشور های آسیایی در تولید محصول برنج بر اساس خوشبینی و بدبینی دراطلاعات و آمار(رهیافت: تحلیل پوششی داده های بازه ای) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 مروری بر مفاهیم و تعاریف مکانیابی با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای عمومی غیرحاشیه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
13 مقایسه وضعیت موجود و مطلوب شهرداریهای استان همدان از نظر کارایی با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
14 مکانیابی پارکینگهای عمومی منطقه 4 اصفهان با به کارگیری قضاوتهای زبانی فازی و GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار