دکتر حسین دهقان

دکتر حسین دهقان وزیر سابق وزارت دفاع

دکتر حسین دهقان

Dr. Hossein Dehghan

وزیر سابق وزارت دفاع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.