دکتر محسن ابراهیمی خوسفی

دکتر محسن ابراهیمی خوسفی استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

دکتر محسن ابراهیمی خوسفی

Dr. Mohsen Ebrahimi Khosafi

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب نسبت طیفی بهینه به منظور تشخیص میزان کاتیون ها و آنیون های خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTER مطالعه موردی: کویر دره انجیر – بافق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 36
2 برآورد مولفه های شوری خاک، با استفاده از تبدیل طیفی تصاویر ETM+ و ASTER به رادیانس و بازتابش سطحی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تکیه برشاخص های گیاهی (مطالعه موردی: شیرکوه یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 4
4 بلایای طبیعی در ایران؛ چالش فراروی کشور در دوران برنامه هفتم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 15، شماره: 1
5 بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده به منظور برآورد میزان خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 2
6 تحلیل تغییرات مساحت تالاب های هامون و سایر پهنه های آبی منطقه سیستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 71
7 تحلیلی بر روند تغییرات منابع آب و عوامل موثر بر آن در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران با استفاده از محصولات ماهواره ای (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 4
8 تعیین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک در تفکیک رخساره های کویری براساس روش میانگین هندسی و تجمیع لایه های اطلاعاتی سنجنده ASTER (مطالعه موردی: پلایای طبس) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 4
9 مقایسه روش های مختلف رگرسیون دو متغیره در شناسایی رخساره های کویری بر اساس روابط مولفه های خاک با داده های ماهواره ای مورد شناسی: پلایای ابرکوه- استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر نسبت های باندی بر ارتقای میزان همبستگی اطلاعات بافت خاک و بازتاب طیفی مطالعه موردی: کویر دهشیر- یزد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 بررسی روند تغییرات مساحت پهنه آبی تالاب میقان اراک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
3 پایش مکانی خشکسالی کشور ایران با استفاده از شاخص SPI در دوره آماری2005-1976 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 مکان یابی تخلیه نخاله های ساختمانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محدوده شهر یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین