پروفسور مسعود نصیری

پروفسور مسعود نصیری

پروفسور مسعود نصیری

Prof. Masoud Nasiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analytical Solution for One-dimensional Horizontal Imbibition in a Cocurrent Flow (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی اثر نانوذره و ماده فعال سطحی روی ضریب انتقال جرم در ستون ضربه ای پر شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 19، شماره: 66
3 بررسی پارامترهای موثر بر فرایند جذب لانتانیم و سریم از محلول های آبی توسط رزین تبادل یون ۷Amberlite XAD- آغشته شده با استخراج کننده DEHPA (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 43، شماره: 2
4 مطالعه سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب یون های سریم و لانتانیم از محلول های آبی با استفاده از رزین تبادل یون آمبرلیت XAD-۷ آغشته به استخراج کننده ی بیس (۲، ۴، ۴- تری متیل پنتیل) فسفینیک اسید (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر الکترولیت های مختلف بر مکانیسم تشکیل مایسل در مواد فعال سطحی سدیم دو دسیل سولفات (SDS) و هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید (CTAB) و محاسبه ی پارامتر های سطحی آن ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
2 اثر ناهمگنی در شبیهسازی فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت با استفاده از شبکه بندی دینامیک در تحقق پرکولاسیونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
3 Effect of surfactant concentration on the characteristics of Polyaniline nanocomposite prepared in aqueous media (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
4 Effects of Asphaltene Deposition on Porous Media properties Under Natural Depletion Conditions (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
5 Effects of flow rate and concentration changes in imbibition displacement of heterogeneous water-wet glass micromodel (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
6 Investigation of parameters affecting zeta potential (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
7 Preparation of Polyaniline Nanocomposites using sodium dodecylbenzene sulfonate as stabilizer in presense of silver oxide (Ag2O) in aqueous/non-aqueous media (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
8 بررسی اثر انحلال بر تخلخل و تراوایی سنگ های کربناته در حضور آب کربناته در فشار بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
9 بررسی تأثیر امواج اولتراسونیک بر افزایش راندمان در فرآیند روغنکشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 بررسی تجزیه پذیری و مسائل زیست محیطی دفع گل های پایه سنتزی به درون دریا در حفاری چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
11 بررسی جذب سطحی سریم و لانتانیم از محلول های آبی با استفاده رزین تبادل یون Dowex50wx-8 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
12 بررسی جذب و جداسازی توریم از محلول های آبی به کمک پلی آنیلین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
13 بررسی روش های متداول اصلاح شیمیایی جاذب های زئولیتی با هدف حذف گزینشی فلزات سنگین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
14 بررسی سایز دانه های کائولن روی permeate غشاهای MF سرامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
15 بررسی سینتیک حذف یون های سرب در فرآیند MEUF (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
16 بررسی فرآیند جذب سطحی سریم و لانتانیم از محلول های آبی، با استفاده از رزین تبادل یون Amberlite Xad-7 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
17 بررسی گرفتگی غشاء در فرآیندهای MF (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
18 بهینه سازی اصلاح کلینوپتیلولایت با هیدروکسید سدیم برای جذب انتخابی سرب از محلول (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
19 بهینه سازی پارامترهای جذب سطحی توریم به کمک نانوکامپیوزیت پلی آنیلین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
20 پیش بینی رفتار فازی مواد خالص توسط معادلات حالت PRو SAFT (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 تاثیر توزیع کننده ثانویه بر قطر حبابها در راکتورهای بستر سیال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 تهیه پلی پیرول با استفاده از مواد فعال کننده سطحی مختلف و مطالعه عملکرد آن در جذب اورانیوم از محلولهای آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 جداسازی سرب از پساب به روش غشای مایع امولسیونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
24 جداسازی طلا از محلول های آبی با استفاده از فرآیند اولترافیلتراسیون بهبود یافته به کمکمایسل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
25 جداسازی ناپروکسن از محلول های آبی به روش استخراج نقطه ابری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست
26 حذف یونهای مس و روی از پساب توسط فرایند MEUF (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 شبیه سازی مزوسکوپی سورفکتانت DTAB در محلول آبی به روش دینامیک ذره استهلاکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
28 شبیه سازی نفوذ مولکول های آب از میان غشاهای پلیاترسولفون/ پلی وینیل پیرولیدون به کمک دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
29 کاربرد نانو اکسیدهای آهن، آلومینا و منیزیم درحذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
30 کوچکسازی دینامیکی بلوکهای شبیه سازی برای توصیف جبهه پیشرونده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
31 مدل سازی آماری فرآیند ازدیاد برداشت شیمیایی نفت با استفاده از روش Response surface methodology (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
32 مروری بر تاثیر مواد فعال سطحی روی ازدیاد برداشت نفت در محیط متخلخل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
33 مروری بر اثر حضور نانو ذرات در محلول های آمینی در جذب گاز کربن دی اکسید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
34 مروری بر انواع جاذب های عامل دار شده برای جذب سطحی فلزات سنگین و طبقه بندیجاذبها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
35 مروری بر پارامترهای موثر بر فرآیند اولترافیلتراسیون ارتقایافته با مایسل در حذف فلزات سنگین و آلاینده های آلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
36 مروری بر حذف کادمیوم از محلول های آبی به وسیله ی فرآیند جذب سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
37 مروری بر روش های سنتز گرافن اکسید و مقایسه ی آنها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
38 مروری بر کاربرد مایسل های پلیمری به عنوان حامل در سیستم های دارورسانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
39 مروری بر گل های حفاری سنتزی، جایگزینی مناسب برای گل های حفاری پایه آبی و پایه روغنی (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
40 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان شوری آب تزریقی بر بازیافت نفت در فرآیند آشام خودبخودی مخازن کربناته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی