دکتر سید علیرضا ابطحی

دکتر سید علیرضا ابطحی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد نجف اباد

دکتر سید علیرضا ابطحی

Dr. Sayed Ali Reza Abtahi

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد نجف اباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جایگاه و کاربردهای نفت در ایران باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 12، شماره: 24
2 بررسی ساختار و عملکرد ساخلوی سیستان در دوره رضاشاه با تکیه بر اسناد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
3 تبیین و بررسی لشکرکشی های تنبیهی ایلخانان بر ضد حکام محلی؛ مطالعه موردی حکومت محلی لر بزرگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 28
4 تحقیق و تتبع در ترجمه اوستا و فرهنگ ایران باستان ابراهیم پورداوود(اصلاحیه جدید) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 70
5 تحلیلی بر مهاجرت و اسکان خانوارهای ارامنه در حومه اصفهان دوره صفوی؛ نمونه پژوهی: منطقه لنجان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
6 ترمه کشمیری(یزدی) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 8
7 جایگاه پیشکش ها در درآمدهای روزگار ناصری بر پایه اسناد ۱۳۱۳ ۱۲۶۴ قمری (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 10، شماره: 23
8 حاجی هاشم خان لنبانی لوطی یا لومپن؟ و بررسی چرایی شورش او (۱۲۳۹تا۱۲۴۰ق/۱۸۲۳تا۱۸۲۴م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 3
9 سیر تحول نساجی در دوره قاجار با تاکید بر نقش یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 16
10 کارکرد فرهنگی دریانوردی مسلمانان در نشر اسلام در هند با تکیه بر کتاب عجایب الهند (قرن چهارم هجری) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 19
11 مولفه های علوی در اندیشه های سیاسی سید قطب الدین نیریزی در تطبیق با مضامین مذهبی کتیبه های مقبره سید احمد نیریزی در نیریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 42