مجتبی اردستانی

 مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی

Mojtaba Ardestani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پارامترهای کیفی آب به روش تحلیل آماری چند متغیره (مطالعه موردی: رودخانه اترک) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
2 Benzene and MTBE removal by Fenton’s process using stabilized Nano Zero-Valent Iron particles (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء سطح مدیریت تندسیلابهای شهری با استفاده از سیستمهای خبره (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
2 ارزیابی پدیده های خشکسالی و ترسالی در شهر میناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
3 ارزیابی چگونگی عملکرد بام سبز بر کیفیت رواناب های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
4 ارزیابی متغیرهای موثر بر تولید پسماند شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 استحصال انرژی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
6 استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری در پیکره‌بندی سیستم هشدار سیل برای کاهش خسارات تندسیلابهای شهری - مطالعه موردی سیستم هشدار سیل شمال تهران‌ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
7 امکان سنجی بازار مجوز انتشارآلودگی دررودخانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
8 Chlorine risk assessment in emergency situation in water distribution network (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 Evaluation of sensitivity analysis in river water quality modeling, Case study: Zarjoob River (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
10 برآورد اقتصادی استفاده مجدد از پساب شهری در آبیاری زمین های زراعی رودخانه قره سو و سفیدرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
11 بررسی اثرات زیست محیطی فرسایش خاک در حوزه آبریز سد کرخه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
12 بررسی پارامترهای فیزیکیشیمیایی، مواد مغذی و فلزات سنگین در آبهای خلیج فارس(منطقه عسلویه) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی تاثیر محل و میزان برداشت آب شرب بر گسترش لکه های آلودگی حاصل از تخلیه پساب کشاورزی در دشت یزد اردکان تا استفاده از مدل ریاضی مادفلو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 بررسی تطبیقی دقت روش های FAHP و AHP کلاسیک در تعیین معیارهای صنعت سبز بر پایه بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
15 بررسی چگونگی پراکنش و غلظت عناصر نیکل و مولیبدن در مناطق مجاور مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی خصوصیات سیلابهای رودخانه ای و نقش آن درمدیریت سیلاب (مطالعه موردی : مسیل کرکانلو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 بررسی مسیر حرکت آلودگی نفتی ناشی از نشت خط لوله درخلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
18 به کارگیری مدیریت دانش درسازمان : بررسی نقش یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
19 بهینه سازی تخصیص ازمخزن سدبااستفاده زاالگوریتم ژنتیک وتاکیدبرتامین جریان زیستی رودخانه( مطالعه موردی: زاینده رود) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
20 تحلیل و مدیریت سیستم های انتقال آب بین حوضه ای با رویکرد آب مجازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
21 تخصیص بار آلودگی در سیستم رودخانه ای با لحاظ هزینه و شاخص بی عدالتی با استفاده از MOPSO (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 تخصیص بهینه بار آلودگی در سیستم رودخانه ای با استفاده از الگوریتم چندهدفه ازدحام ذرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 تدوین الگوی مهندسی انتقال آب بین حوضه‌ای: کاربرد تئوری بازی‌ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 تدوین متودولوژی مناسب برای احیای شبکه های آبرسانی پس از وقوع زمین لرزه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
25 تعیین عوامل کیفی موثر در تعرفه گذاری آب و پساب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 توسعه سیاستهای بهره برداری از مخزن به منظور مدیریت سیلاب با رویکرد پویایی سیستمها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
27 شبیه سازی آبخوان دشت یزد - اردکان با استفاده از مدل مادفلو و بررسی تاثیر تخلیه پساب کشاورزی بر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 کاربرد مدل‌های الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدیریت کمی- کیفی منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
29 مدل سازی بار هیدرولیکی و شوری آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت مروست) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 مدل سازی کیفی رودخانه سفید رود سد منجیل تا مصب رودخانه به کمک نرم افزار QUAL2K (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 مدلسازی لکه نفتی و مقایسه مسیر حرکت تحت تأثیر باد های مختلف در خلیج فارس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
32 مدیریت کاهش خسارت سیل ناشی از شکست سد با رویکردتهیه برنامه عملیاتی شرایط اضطرار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
33 مدیریت کیفیت آب رودخانه ازطریق تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی بالحاظ نمودن سرشاخه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
34 مطالعه پراکنش الودگیهای نفتی در خاک و ابهای زیرزمینی منطقه تاسیسات مجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
35 معرفی و مقایسه مدل های LARS-WG و SDSM به منظور ریز مقیاس سازی پارامترهای زیست محیطی در مطالعات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست