احمد خدامی پور

 احمد خدامی پور دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

احمد خدامی پور

Ahmad Khodami pour

دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.