شهرام توفیقی

 شهرام توفیقی مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)

شهرام توفیقی

Shahram Tofighi

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روش رهبری مدیران در بیمارستان های منتخب نظامی بر اساس سبک رهبری لیکرت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی کیفیت نظام آموزشی بیمارستان بقیه اله (عج) بر اساس مدل تعالی مالکولم بالدریج (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
3 Comparative Study of Pharmaceutical Costs in Iran's Insurance Systems: Review of National Data in an International Perspective (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 3
4 Data Mining, an Approach for Developing the Health Domain (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 4
5 The Survey of Business Intelligence in the Baqiyatallah Hospital: Our Experience and LiteratureReview (Tehran, 2014) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 4
6 The Survey of Management Information Systems inthe Project, Plan and Budget Deputy of the- Baqiyatallah University of Medical Science inthe Perspective of Supervision and Architecture and By Using the Rational Methodology (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 2، شماره: 1
7 بررسى پراکندگى برخى بیمارى هاى واگیردار براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان چهارمحال و بختیارى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی دستگاه استریوتاکسی قابدار در بیوپسی مغز (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
2 بررسی پراکندگی بیماریهای واگیردار در پهنه استان چهارمحال و بختیاری براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
3 بررسی زیرساخت های تله مدیسین در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد (دریافت مقاله) تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن
4 بررسی میزان پذیرش فرهنگ سازمانی با اجرای پرونده الکترونیک سلامت در یک سازمان بیمه گر (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
5 بررسی وجود زمینه های اجرائی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در بیمارستانهای صحرائی در سال 1390 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
6 پذیرش بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی بروجرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
7 پرونده الکترونیک سلامت گامی در جهت ارتقاء کارائی و اثربخشی عملکرد نظام سلامت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
8 تدوین الگوی مدیریت کیفیت درسامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
9 تکنیکهای تحلیلی ارزیابی اقتصادی در بخش سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
10 رابطه سبک رهبری و مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
11 طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیئت امنائی (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
12 کاربرد داده کاوی پیش بینی کننده درپزشکی: مقایسه الگوهای منتخب درشناسایی زودهنگام بیماری مننژیم باکتریایی درایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 کاربرد هوش تجاری در بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
14 مدیران منابع انسانی و اشتباهات آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
15 مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
16 مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی تجاری در بهداشت ودرمان (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
17 مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی تجاری در بهداشت ودرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
18 مطالعه و تحلیل انواع نظامهای پرداخت در بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
19 معرفی یکسامانه مشاوره پزشکیاز راه دور درمان سوختگیجهتاستفاده در مواقع بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
20 مقایسه هزینه اثربخشی درمان بیماری کرون با آنتی بادی مونوکلونال اینفلکسی ماب نسبت به شیوه های رایج درمانی در ایران 1388 (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
21 نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایران از منظر بیمه گر ، وضعیت موجود وچالش ها: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
22 نوناکا و سازمانهای دانشزا (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
23 نوناکا و سازمانهای دانشزا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی