دکتر حسین بهروان

دکتر حسین بهروان استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین بهروان

Dr. Hossein Behravan

استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 3
2 بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی نمونه مورد مطالعه: مجتمع صنعتی معدنی مس قلعه زری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر گسترش پیاده روی مردان متاهل در معابر شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 11، شماره: 2
4 بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل اعضای هیات علمی دانشگاه به اجرای طرح های پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی فرآیندبرچسب زنی به بیماران اچ ای وی(ایدز)وپیامدهای آن (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 3
7 بررسی فردگرایی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 4، شماره: 2
8 بنیانهای فکری مولانا و حکیم سبزواری در عرفان و حکمت (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 6، شماره: 9
9 تاثیر پایبندی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به هنجارهای دینی بر پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 16
10 تاملی در اندیشه سیاسی ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 7، شماره: 11
11 تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان باتاکید برنظریه برچسب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 9، شماره: 1
12 تجربه پیاده روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 41
13 تحلیل جامعه شناختی تاثیر نهاد وقف بر توسعه در شهر مشهد (مطالعه تطبیقی- تاریخی دوره های تیموری، صفویه و پهلوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 19، شماره: 1
14 تحلیل جامعه شناختی گردشگری ازدواج در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 47
15 تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 6، شماره: 2
16 تحلیل گفتمان عینی وذهنی استفاده از اینترنت با تاکید برروش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 4، شماره: 1
17 تحلیل محتوای مفهوم سرمایه اجتماعی در احادیث امام ضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 23
18 توانمندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارایه یک نظریه زمینه ای(مطالعه موردی ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 2
19 دیدگاه ها و رفتار کنشگران در نظام حمل و نقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده و مسافر تاکسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
20 رابطه سرمایه اجتماعی و توان مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 14، شماره: 1
21 روسپی گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
22 سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 7، شماره: 2
23 عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 8، شماره: 2
24 عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان انگیژه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 10، شماره: 2
25 عوامل موثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 14، شماره: 3
26 عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 6، شماره: 2
27 عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 10، شماره: 1
28 عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندی در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
29 فرآیند تغییرات فرهنگی ایرانیان در چند دهه اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 57
30 گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 13، شماره: 1
31 مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثربرآن (موردمطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 9، شماره: 2
32 مقایسه دیدگاه مردم مشهد و متخصصان اسلامی درباره اهمیت ابعاد و ملاک های دینداری (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 29، شماره: 1
33 مقایسه ی ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی و ایثارگر نمونه ی موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 7، شماره: 2
34 موجه سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 38
35 نقد حاجی سبزواری بر دیدگاه ملاصدرا در باب ترکیب ماده و صورت، اتحاد عاقل و معقول، ادراک کلیات و حدوث اسمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 5، شماره: 8
36 نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش فرهنگی و عدالت شهری در مناطق دوازده گانه شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
2 اثر سرعت سیال سازی بر بستر سیال همراه با نازل های پخش کننده : شبیه سازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
3 تبیین مراتب سه گانه فقر و فنا در عرفان نظری و عملی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
4 تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 تحلیل جامعه شناسی الگوهای سکونت آپارتمانی و تاثیر آن بر فرهنگ همسایگی در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
6 دلایل عدم تبعیت رانندگان از مقررات تجهیزات مهندسی ترافیک در مشهد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید برآموزه های اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
8 سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
9 عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
10 مروری برمشکلات فرهنگی-اجتماعی آپارتمان نشینی و عناصر فرهنگ آپارتمان نشینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
11 مشکلات اجتماعی در فرهنگ آپارتماننشینی و راهکارهای ارتقاء آن در شهر مشهد مطالعه موردی:مجتمع آپارتمانهای پردیس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
12 یک روش جدید برای کنترل UPFC به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه