دکتر محمد آریامنش

دکتر محمد آریامنش دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران

دکتر محمد آریامنش

Dr. Mohammad Ariamanesh

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ژیومورفولوژی چین های فعال محدوده شمال شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
2 بررسی نظری امکان پیش بینی زلزله در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 4
3 تحلیل خطر زمین‌لرزه بر اساس بیشینه شتاب با استفاده از رهیافت تعیینی (مطالعه موردی: شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین منابع آب زیرزمینی و پیش بینی زلزله (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
2 Study of vulnerability of Imam Khomeini Mosque of Kerman (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
3 بایستگی بازنگری نگاره های پهنه بندی خطر زمین لرزه و کارایی آن ها در ساماندهی بهای بیمه (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع «توسعه دانش بنیان صنعت بیمه»
4 بدست آوردن ابعاد فرکتال در منطقه هریس (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
5 بررسی آسیب پذیری شهر اهر در مقابل زلزله از دیدگاه برنامه ریزی توسعه شهری (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
6 بررسی ارتباط بین جهت جریان آب زیرزمینی با خطواره های ساختاری ومحور تنش زمین ساختی در منطقهی دستگردان (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
7 بررسی تاثیرگسل ها درتشکیل و توسعه زمین نشست دردشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی روند فعالیتهای لرزهای زمین با آتشفشان قله دماوند (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
9 بررسی عمق گسل مسبب زلزله ٢١ مرداد ١٣٩١ هریس با روش اویلر دیکانولوشن (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
10 بررسی گسل های پنهان منطقه اهر بر اساس داده های گرانی سنجی هوابرد (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
11 بررسی نقش زمین ساخت فعال در پیدایش سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و داده های صحرایی منطقه مورد مطالعه دشت اصفهک در منطقه طبس (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
12 بررسی نقش کاهش آب دریاچه ارومیه در زلزله های منطقه آذربایجان (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
13 بررسی وضعیت گسلهای فعال منطقه کرمان و محاسبه بیشینه شتاب محتمل به روش قطعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 پهنه بندی پتانسیل وقوع زمین نشست در شهر یزد بر اساس مطالعات ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 پهنه بندی خطر لرزه خیزی با استفاده از رهیافت تعیینی (مطالعه موردی: شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
16 پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز خاک در شهر یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 تاثیر ساختارهای زیرسطحی بر منابع آب زیرزمینی دشت طبس (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 تحلیل احتمالاتی و قطعی خطر زمین لرزه در محدوده شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
19 تحلیل خطر زمین لرزه در محدوده گنبد جبلیه کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
20 تحلیل خطر زمین لرزه در منطقه غربی البرز مرکزی به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
21 تعیین رابطه خطی بین بزرگای زمین لرزههای رخداده تا شعاع 150 کیلومتری شهر ایلام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین
22 ضرورت تحول در ساختار مدیریت بحران به منظور مدیریت بهینه حوادث طبیعی در کشور (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
23 کاربرد روش مقاومت الکتریکی در ارزیابی هندسه گسل ساغند یزد (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
24 ناهنجاری های خطی مغناطیسی ومقایسه آن با موقعیت کانونی زمین لرزه اهر (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی