محسن جان پرور

 محسن جان پرور استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

محسن جان پرور

Mohsen Jan Parvar

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اهمیت مرزها با تاکید بر مرزهای خشکی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 5، شماره: 2
2 شبکه حسگر بی سیم؛ راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 2
3 گردشگری فرهنگی راهبردی جهت تقویت هویت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 2
4 مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 4
5 مفهوم سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بر مدیریت مرزهای دریایی (مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس) (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
2 بررسی تاثیر موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بر مدیریت مرزهای دریایی مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
3 تاثیر آموزش بر شکل گیری بحران مذهبی در جهان اسلام؛ مورد: آموزش های مذهبی در پاکستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
4 تبیین استراتژی مدیریت شهری با رویکردپدافندغیرعامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
5 تبیین جایگاه حشرات درجنگهای بیوتروریسم (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
6 تبیین جایگاه عفاف و حجاب از منظر حقوق شهروندی (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
7 تبیین رابطه عدالت جغرافیایی گروه های قومی در ایران و انسجام ملی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
8 تبیین مخاطرات محیطی ناشی از احداث دیوارهای مرزی در طول مرزهای شرقی ایران (استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
9 تبیین مفهوم ژیوپلیتیک ژیوتوریسم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
10 تبیین و شناخت عوامل موثر بر احساس امنیت در شهر مرزی (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
11 تبیین و شناخت عوامل موثر بر امنیت شهری (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
12 جایگاه توریسم روستایی در توسعه پایدار روستایی (مورد: روستای مهمانک) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
13 جایگاه دیپلماسی مرزی در بهره مندی از منابع طبیعی ایران و ترکمنستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 ساماندهی و بکارگیری ساکنین مرزی در مدیریت مرزها با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
15 سیاست، تکنولوژی و محیط زیست (نگرشی متفاوت به مسایل زیست محیطی گیلان) (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
16 شاخص های تغییر اقلیم و قدرت کشورها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
17 شکنندگی طبیعی و امنیت و ناامنی در جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
18 فرصت های ناشی از حضور قومیت ها در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
19 کلانشهر تهران به عنوان نماد هویت ملی کشور ایران (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
20 گردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه های قومی کشور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
21 مخاطرات محیطی تطبیق خطوط مرزی با پدیده های ژیومورفولوژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
22 مفهوم سازی و تبیین ابعاد جغرافیای سیاسی شهر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
23 نقش دیپلماسی مرزی در احقاق حقوق مرزنشینان ایران و ترکمنستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی
24 نقش کلیدی آموزش درتوسعه گردشگری جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
25 نگرش ژیواکونومیک به جایگاه خلیج فارس در وزن ژیوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس