محمد اخلاق‌پور

 محمد اخلاق‌پور مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری

محمد اخلاق‌پور

Mohammad Akhlaghpour

مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه راهکاری به منظور بهبود انرژی با استفاده از الگوریتم فازی در سیستم تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی
2 ارایه راهکاری مبتنی بر منطق فازی به منظور افزایش نرخ تحویل بسته در سیستم تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
3 ارایه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری ماشین جهت کاهش حملات شبکه براساس خوشه بندی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 ارایه یک مدل ماشین بردار پشتیبان جهت تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
5 ارایه یک معماری سلسله مراتبی مبتنی بر شبکه در سیستم تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
6 ارزیابی ویژگی های ماشین بردار پشتیبان جهت تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
7 اهمیت تربیت نیروی انسانی و اثربخشی کارآفرینی در چارچوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
8 بررسی ارایه راه کاری برروی اعتبار مبتنی بر رای گیری وزن در سیستم تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
9 بررسی دگرگونی سوءاستفاده خانگی علیه زنان و تاثیرات آن در ایجاد روابط متفاوت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
10 تاثیر رسانه های اجتماعی در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
11 راهکاری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان به منظور بهبود هشدارهای کاذب در سیستم تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
12 رویکرد رتبه بندی برای بهبود نتایج موتورهای جستجو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
13 عوامل موثر آموزش و مهارت در زمینه اشتغال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
14 فرآیند مهندسی مجدد در کسب و کار موثر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
15 نقش آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در برنامه ریزی مهارتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران