محمد قمی

 محمد قمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

محمد قمی

Mohammad Ghomi

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Statistical Analysis of Heavy Metal Contamination in Urban Dusts of Arak, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 4
2 تحلیل نسخه شناسی آثار ملامحمدصادق اردستانی (د 1134 ق1722 / م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 4
3 تعیین بی هنجاری های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای معدن سرب و روی سنگل شمال خمین با استفاده از روش شاخص سینگولاریتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
4 جبران هارمونیک سیستم قدرت با استفاده از فیلتر توان اکتیو موازی تحت ولتاژهای شبکه غیر ایده آل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 21، شماره: 82
5 قدم و وحدت نفس ازمنظر حکیم محمدصادق اردستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ژئوشیمیایی و کانی زایی اسکارن زاغر تفرش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
2 ارزیابی کانی زایی طلا بر اساس سنگ میزبان و ویژگی های ژئوشیمیایی در منطقه جنوب استان مرکزی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
3 ارزیابی هیدروژئوشیمیائی منابع آب زیرزمینی اطراف شهرستان خمین جهت شناسایی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
4 ارزیابی هیدروژئوشیمیایی آبخوان آبرفتی دشت خمین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
5 استفاده از روش فراکتال طیف توان مساحت جهت بارزسازی انومالی کانی زایی سرب و روی منطقه هفت سواران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
6 استفاده از روش فراکتال غلظت مساحت جهت بارزسازی آنومالی کانی زایی سرب و روی منطقه هفت سواران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
7 استفاده از محدودکننده جریان خطا برای کاهش اثر حضور منابع تولید پراکنده بر هماهنگی تجهیزات حفاظتی سیستم های توزیع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
8 Identification Sources of Water Pollution in the Pb & Zn Lakan Mine, Iran (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
9 The origin of metal pollution of sediments in Arak Lake using factor analysis (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
10 بررسی آلاینده های عناصرسنگین موجود درریزگردهای شهراراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
11 بررسی اثرات فاضلاب شهری درآلودگی فلزات سنگین آب ورسوب دریاچه میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
12 بررسی اهمیت انتخاب مناسب چگالی شبکه نمونه برداری خاک در ارزیابی ژئوشیمیائی زیست محیطی آلودگیهای معدنی- مطالعه موردی سد باطله کارخانه فرآوری لکان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی شاخص های التراسیون و میزان انطباق آنها با کانی زایی Pb-Zn در منطقه هفت سواران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
14 بررسی کانی زایی سرب و روی زون میانی نوار فلز زایی ملایر اصفهان براساس سنگ میزبان و ویژگی های ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
15 بررسی میزان تاثیر انتشار آلاینده های احتمالی سد باطله کارخانه لکان بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی بکمک GIS و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی دشت خمین از دید مصارف کشاورزی جهت بهره برداری بهتر ازمنابع آب و خاک منطقه (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
17 بکارگیری محدود کننده جریان خطا جهت بهبود قابلیت ایستادگی توربین بادی در ژنراتور القایی دوسو تغذیه در برابر کاهش ولتاژ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق
18 بهبود رفتار دینامیکی ژنراتور القایی دو سه تغذیه متصل به شبکه با قابلیت گذر از کاهش ولتاژ استاتور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی
19 پهنه بندی آلودگیناشیاز سد باطله لکان با ارزیابیزیستمحیطیمنابع آب و خاکبا استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 تاثیر آلودگی عناصر بر منابع آب زیر زمینی خاک و آب باران محدود بین شهر اراک و پلایای میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
21 تاثیرپذیری افقهای مختلف خاک در زیر ساختگاه سد باطله کارخانه فرآوری سرب و روی لکان در جلوگیری از آلودگی سرب محلول به آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 شاخص سینگولاریتی و معرفی مزیت و کاربرد آن در اکتشاف وبارزسازی آنومالی های ژئوشیمیائی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
23 شاخص های اکتشافی ژئوشیمیایی- کانی شناسی اسکارن های طلا با معرفی اسکارن طلادار منطقه زاغر- تفرش (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
24 شناسایی اثرهای ژئوشیمیایی چندمتغیره معرف کانی سازی طلا در آهکهای چالداغ شرق زرشوران در ناحیه تکاب، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
25 شناسایی الگوهای زیوشیمیایی حاکم بر کانی سازی منطقه هفت سواران از روش تلفیق آمار چند متغیره و GMPI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
26 طراحی ظرفیت نیروگاه خورشیدی یک مجتمع اداری جهت تامین انرژی مصرفی براساس بار واقعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
27 طراحی و تعیین ظرفیت نیروگاه خورشیدی یک مجتمع اداری جهت تامین انرژی مصرفی براساس بار واقعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی
28 کاربرد ژئوشیمی زیست محیطی در شناسایی آلودگی های منابع آب و خاک ناشی از فعالیت- های صنعتی معدنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
29 کنترل هوشمند آب با قابلیت قرائت از راه دور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
30 محیط زیست و معدن در کنار یکدیگر و همگام با هم عاملی اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی با نگرشی ویژه به تالاب کویری میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
31 مطالعه برازش قطر گونه شمشاد با استفاده از برخی توزیعهای احتمالات مطالعه موردی:ذخیره گاه جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 مطالعه برازش قطرگونه شمشادبا استفاده از برخی توزیعهای احتمالی مطالعه موردی:ذخیره گاه جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار