دکتر وحید حیدرنتاج

دکتر وحید حیدرنتاج عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه مازندران

دکتر وحید حیدرنتاج

Dr. Vahid heidar nattaj

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ نظرگاه عنصر اصلی تصویر شده از باغ در نگاره های نمایش دهنده باغ ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 30
2 ارزیابی میزان تاثیرگذاری معیارهای طراحی اکولوژیک در باغ چهلستون بهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 9
3 انتقال فرهنگ روند انتقال باغ ایرانی به هند (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 25
4 بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعه شیخ احمد جام (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 46
5 باغهای سمرقند (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 1
6 باغی که خیابان شد سیر تحول کهنه باغ شاه ساری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 35
7 تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
8 تاثیرات باغ های تیموری در سمرقند بر باغ های صفوی در اصفهان (خیابان چهارباغ) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 40
9 تحلیل روابط فضایی خانه‌های روستایی براساس نگرش فرهنگی-اجتماعی (مطالعه موردی: روستای کوهپر) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 166
10 تحلیل نقش چشم انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس آباد (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 14، شماره: 60
11 تحلیل نقش چشمانداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعە موردی: باغ های دورە صفوی در شمال ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 13، شماره: 55
12 تعیین معیارهای موثر بر ارتقا سلامت روان سالمندان از دیدگاه بیوفیلیک (مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 28
13 چهارباغ؟بررسی منشا پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوی هنرباغسازی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 14
14 دگرگونی منظر ذهنی شالیزار (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 3، شماره: 11
15 طراحی باغ مستوفی به سبک باغ نو (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 22
16 طراحی شهری، کیفیت های محیط شهری، فرایند محور، محصول محور (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
17 گونه شناسی بافت نمای شهری (با رویکرد شکلی) (نمونه موردی میدان امام خمینی (ره) تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 53
18 مقایسه تطبیقی مضامین مشترک گیاهان مقدس در نقش مایه های گیاهی معماری پیش از اسلام ایران و آرایه های معماری دوران اسلامی (با تاکید بر دوره امویان و عباسیان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 71
19 نقدی بر منشا تفکرات الگوی چهاربخشی در باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 7
20 نقش عناصر منظر (آب و بستر جغرافیایی) در شکل گیری باغ بحرالارم بابل (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 54
21 همنشینی آب، گیاه و نظرگاه به دنبال کهن الگوی باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 7، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزههای نورپردازی باغ ایرانی؛ نمونه موردی: باغ شاه بهشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
2 ارائه راهکارهای کالبدی موثردرسرزندگی اجتماعی میدانهای شهری مطالعه موردی: مرکزمحله امامزاده یحیی ساری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 ارایه راهکار برای ایجاد کیفیت فضایی مناسب و تعاملات اجتماعی مطلوب؛ نمونه موردی (میدان ساعت ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
4 ارتقاء خلاقیت در محیط های کودکانه با تمرکز بر تأثیر رنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
5 ارزیابی میزان مطابقت بوستان ملل ساری با شاخصهای امنیت کالبدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
6 استحاله کارکردهای مسجد در زمان معاصر از منظر تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
7 انرژی های نوین،ضرورت آسایش آیندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
8 اوتیسم کودکان برای طراحی اصول با رویکرد اصلاح الگوی رفتاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
9 اهمیت رود درون شهری در ارتقاء صنعت گردشگری نمونه موردی: بابل رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
10 ایجاد هویت در مجموعه های مسکونی شمال ایران با استفاده از معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بازآفرینی مفهوم باغ ایرانی در توسعه منظر ایرانی- اسلامی شهر فردا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
12 بازشناسی مفهوم هویت ایرانی - اسلامی در معماری مجتمع مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
13 باغ عباسآباد؛ ترکیبی از آب و نگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
14 بحرالارم باغ- جزیره ای در بارفروش (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)
15 بررسی ابعاد تاثیرگذاری مجموعه های جدید در بافت های مسکونی (نمونه موردی طراحی مجموعه فرهنگی – تفریحی امیرکلا با ایده تاثیرگذاری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
16 بررسی اتمسفر (حوزه های حضور) در باغ های تاریخی بهشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
17 بررسی ارتباط مخاطب با فضای شهری بر مبنای مطالعات فرهنگی (مورد مطالعاتی: پیاده راه آیت الله سعیدی بابل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 بررسی الگوهای طراحی در محیط کار اداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
19 بررسی تاثیر عوامل محیطی مدرسه بر سلامت روان دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
20 بررسی تاثیر فضای سبز کلاس ازنظر معلمان بر کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان 10 تا 12 سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
21 بررسی زیبایی شناسی حوزه های حضور (اتمسفر) درباغهای تاریخی بهشهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی شاخصه های تأثیرگذار اجزای سازنده منظر شهری بر ادراکات کاربران (نمونه موردی: نماهای بناهای میدان امام خمینی تهران و خیابان های منتهی به آن) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
23 بررسی علوم رفتاری کودک در طراحی مهد کودکی معمارانه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
24 بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان در محیط کار اداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
25 بررسی فاکتورهای شفابخشی طبیعت در فضاهای درمانی بر بهبود سلامت روان بیماران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
26 بررسی مولفه های کالبدی موثر بر تقویت هوش خلاقه (خلاقیت ) کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
27 بررسی نقش الگوهای رفتای درطراحی فضای باز و نیمه باز خانه های بومی مازندران نمونه مورد مطالعه : معماری مسکونی روستای دیوا در مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
28 بررسی نقش طبیعت در رشد اجتماعی کودکان بیسرپرست؛ پیشنهاداتی برای طراحی مرکزنگهداری از کودکان بیسرپرست در گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
29 بررسی نقش عوامل اقلیمی در شکل گیری بافت و مسکن روستایی در اقلیم معتدل و مرطوب نمونه موردی روستای دیوا بابل (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
30 بررسی نقش و جایگاه منابع انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مسکن بومی مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
31 بررسی هوش های چندگانه کودک در طراحی فضای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
32 تاثیر روانشناسی محیط و علوم رفتاری بر طراحی فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
33 تاثیر محیط بر ارتقا ی هوش حرکتی کودکان؛ مطالعه موردی : پارک شادی و پارک نوشیروانی بابل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
34 تاثیر مولفه های بومی و بومی گرایی در منظر ساحلی ، طراحی ساحل پارکینگ ششم بابلسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
35 تبیین معیارهای اثرگذار بر مکان یابی فضای آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
36 تجلی حکمت و اندیشه شیعی دوره صفوی در طراحی باغ ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
37 تحلیلی بر مکان یابی مسکن مهر، مطالعه موردی مسکن مهر قایمشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 حیات حیاط: طراحی محوطه مدرسه ابتدایی با هدف بهبود آموزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
39 دبستان خلاق: بهبود خلاقیت دانش آموزان در محیط مدارس ابتدایی با رویکرد روانشناسی محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
40 رابطه بین عناصر باغ شفابخش و استرس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
41 راهکارهای بهرهگیری از ویژگیهای باغ ایرانی در منظر شهری معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
42 راهکارهای تاثیر گذار بر سرزندگی مجتمع مسکونی با به کارگیری عناصر طبیعی آب، گل و درخت در فضای باز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 راهکارهای طراحی پارک شهری به عنوان بستر ایجاد خاطرات جمعی مطالعه موردی: اکوپارک رودکناری بابلرود شهر بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
44 ساماندهی منظر رودخانه با رویکرد گردشگری پایدار (نمونه موردی رودخانه بابلرود) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
45 سیستم های سازه ای برگرفته از طبیعت (دریافت مقاله) دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها
46 طراحی خانه های مسکونی براساس اصول طراحی خانه های سنتی ایرانی اسلامی با تمرکز بر فرم و سازه و تزیینات و ذخیره انرژی خانه های دوره قاجار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
47 عوامل ایجاد افزایش حس تعلق به مکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
48 کاربرد عناصر معماری بومی مازندران در طراحی مجتمع اقامتی تفریحی نوار ساحلی دریای مازندران با رویکرد جذب گردشگر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
49 کاربست مطالعه مشاهدهای به عنوان رهیافتی بر پایداری اجتماعی در بهسازی و نوسازی فضای شهری (نمونه مورد مطالعه: رودکناره بابلرود، شهر بابلسر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
50 کیفیت اجتماع پذیری درفضاهای عمومی شهر: ثبت و انتقال خاطرات جمعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
51 گونه شناسی باغ های تاریخی مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)
52 مروری بر مفاهیم و تعاریف محیط کار اداری در رابطه با استفاده کنندگان از محیط کار اداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
53 معیارهای سرزندگی در طراحی خانه کودک؛مطالعه موردی: شهرستان بابل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
54 نقش رود درپویایی منظرشهری:نمونهموردی بابل رود درشهربابل (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
55 نقش فرم در روند تعامل احساسی با مکان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
56 نقص ساختار محله در رونذ تعامل کودک با محیظ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
57 ویژگی های مناسب مسکن آپارتمانی در مواجهه با بیماری های پاندمیک با تاکید بر ویروس کووید-۱۹ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی