دکتر سعید اسدی

دکتر سعید اسدی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شاهد

دکتر سعید اسدی

Dr. Saeed Asadi

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استناد و استناددهی در ارزیابی های حوزه هنری: مسائل و چالش ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 23
2 بررسی تولیدات مرور سیستماتیک پژوهشگران ایرانی در حوزه زیست پزشکی بر اساس روش های علم سنجی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 5
3 بررسی رابطه فرسودگیشغلی با مهارتهایارتباطی کتابداران کتابخانههای عمومی شهرستان کاشان (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان کاشان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 7، شماره: 1
5 بررسی نظریه جهان کوچک در شبکه همکاری علمی حوزه پزشکی ایران 2009-2013 (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه های تهران و حوزه علمیه قم طی سال های ۱۳۸۳- ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 17
7 تحلیل و مصورسازی همکاریهای علمی پژوهشگاههای علومانسانی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 6
8 تحلیل هم نویسندگی علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 3، شماره: 2
9 چالش‌های آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی برای هم‌ترازسازی سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران رشته موسیقی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
10 زمینه یابی ایجاد واحدهای علم سنجی در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل swot مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاهی شهر مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
11 شناسایی مولفه های انتصاب مدیران کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 1
12 عامل های انگیزاننده و بازدارنده مشارکت در ویکی پدیای فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
13 کشف الگوهای کلیک کاربران برای استفاده در پرس و جو در پایگاه های اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 4
14 کشف ساختار درونی مطالعات روانشناسی مثبت به روش متن کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 18
15 مدیریت زمان و تصمیم گیری برای مطالعه در مراجعان کتابخانه های عمومی بر اساس ماتریس آیزنهاور (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 8، شماره: 29
16 مطالعه علم سنجی جایگاه کشورهای خاورمیانه در جغرافیای سیاسی اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 13
17 مقایسه دقت موتورهای جستجوی عمومی و پایگاه های تخصصی در بازیابی تصاویر رادیولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 5، شماره: 2
18 همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی وب گاه های دانشنامه های آنلاین کودکان و نوجوانان دنیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
2 اولویت بندی ابعاد شغلی، سازمانی و محیطی تاثیرگذار بر انتخاب مدیران براساس فرایند تحلیل شبکه (ANP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
3 زیرساختهای مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتال نور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
4 کتابداران و مدیریت کتابخانهها: مروری بر متون (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت