رضا پیش قدم

 رضا پیش قدم (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

رضا پیش قدم

Reza Pish Ghadam

(استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (اعتماد) در پژوهش : (اعتماد) و نقش آن در (ارجاع دادن) به پژوهش های زبانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 2
2 آسیب شناسی روش های جمع آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به سوی بومی سازی روش تحقیق در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
3 آینده پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 2، شماره: 4
4 ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی/پیش قدم- نوروز کرمانشاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 20
5 از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 4
6 بررسی تاثیر الگوی تدریس مبتنی بر هیجامد بر هوش فرهنگی زبان آموزان غیرفارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 35
7 بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر الگوی جامد بر هیجانات زبان آموزان فارسی زبان زن در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
8 بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب المثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 4
9 بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 2
10 بررسی کنش گفتاری «استدلال» در زبان تبلیغات مجلات انگلیسی و فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
11 تاملی جامعه شناختی پیرامون کاربردهای گفتمانی نمی دانم درزبان فارسی درپرتوالگوی هایمز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 18، شماره: 37
12 فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون (انگلیسی جادویی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 44، شماره: 2
13 کاربردهای «دعا» در فیلم های فارسی و انگلیسی در پرتو الگوی هایمز (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
14 گفتمان شناسی قسمت درزبان و فرهنگ مردم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 17، شماره: 35
15 مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 4
16 معرفی هیجامد به عنوان ابزاری موثر در پذیرش نوواژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
17 نقش فرهنگ بومی در کلاس های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 47، شماره: 4
18 نگاهی به فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی: شباهت ها و تفاوت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 11
19 نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 4
20 نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 47، شماره: 2