دکتر رضا پیش قدم

دکتر رضا پیش قدم استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رضا پیش قدم

Dr. Reza Pishghadam

استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «نسبیت حسی» و تاثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی‎زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
2 (اعتماد) در پژوهش : (اعتماد) و نقش آن در (ارجاع دادن) به پژوهش های زبانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 2
3 A comparison of the added value of subscores across two subscore augmentation methods (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 13، شماره: 0
4 A New Look into the Construct Validity of the IELTS Speaking Module (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 1
5 آسیب شناسی روش های جمع آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به سوی بومی سازی روش تحقیق در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
6 آینده پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 2، شماره: 4
7 آینده پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه ای علت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 34
8 ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی/پیش قدم- نوروز کرمانشاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 20
9 از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 4
10 افزایش تفکر انتقادی از طریق مباحثه ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 4
11 Construction, Validation, and Application of a Teacher Status Scale (TSS): A Case of Iranian Junior High School Teachers (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
12 Crossing the threshold of Iranian TEFL (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
13 Cultuling Analysis of “Devaluation” in the Iranian Culture (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 5
14 Culture and Identity: Linking Iranian Identity Components and Cultural Dimensions (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 1
15 Development, Validation and Application of an Inventory on Emo-Sensory Intelligence (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 2
16 Economic, Social, Cultural, Emotional, and Sensory Capitals in Academic Achievement (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 5
17 Emotioncy-Based Language Instruction: A Key to Enhancing EFL Learners' Vocabulary Retention (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
18 Establishing a Life-Language Model of Proficiency: A New Challenge for Language Testers (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 2، شماره: 2
19 Examining the Role of Active/Passive Motivation in EFL Teachers’ Burnout and Efficacy (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 1
20 Investment in L۲ learning among Iranian English language learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 37، شماره: 3
21 IQ and Test Format: A Study into Test Fairness (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 1، شماره: 1
22 Language Learners' Imagined Communities: Model and Questionnaire Development in the Iranian Context (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
23 Life-wise Language Learning TextbooksConstruction and Validation of an EmotionalAbilities Scale through Rasch Modeling (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
24 Linguistic Politeness and its Relationship with Data Collection Preferences (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
25 Making Accreditation with English in Daily Conversations (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 3
26 On the Influence of Stroke on Willingness to Attend Classes and Foreign Language Achievement (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
27 Pinpointing the classifiers of English language writing ability: A discriminant function analysis approach (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 1
28 Postmodernism and English Language Teaching (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 2
29 Quantifying Investment in Language Learning: Model and Questionnaire Development and Validation in the Iranian Context (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 1
30 Task-Based Creative Writing through Visual Advertisement: A Change of Attitude (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 6، شماره: 2
31 Teachers’ Burnout and their Feedback-ability (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 10، شماره: 2
32 The Factors Affecting Moral Competency of Iranian Undergraduate Students Majoring in English Language and Literature: Investigating the Role of Applied ELT in Iranian Collectivist Culture (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 9، شماره: 1
33 The Role of Emotioncy in Cognitive Load and Sentence Comprehension of Language Learners (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
34 Unveiling the Power of Teacher Concern: Exploring EFL Institute Students’ Perceptions and its Impact on Motivation, Anxiety, and Language Achievement (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 32
35 Using Rasch to validate a measure of English language teacher prejudice (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
36 بررسی تاثیر الگوی تدریس مبتنی بر هیجامد بر هوش فرهنگی زبان آموزان غیرفارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 35
37 بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر الگوی جامد بر هیجانات زبان آموزان فارسی زبان زن در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
38 بررسی تاثیر مولفه های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی؛ مطالعه موردی شاهنامه فردوسی (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 1
39 بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان‌آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 2
40 بررسی ترجیحات زبانی دانشجویان: مطالعه موردی سبک های عالی، حسی هیجانی و ساده (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 47
41 بررسی ترجیحات نوازه گیری ادبی و غیرادبی دانشجویان از منظر جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 14، شماره: 4
42 بررسی تعداد موثر تکرار واژه در یادگیری واژگان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در پرتو الگوی هیجامد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 3
43 بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب المثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 4
44 بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 2
45 بررسی زباهنگ "بلاتکلیف شدگی " با استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 7، شماره: 12
46 بررسی کنش گفتاری «استدلال» در زبان تبلیغات مجلات انگلیسی و فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
47 بررسی محتوای نگارشی در کتاب‌های فارسی راهنمایی و دبیرستان و مقایسة آن با کتاب‌های انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 4
48 بررسی مشکلات پیرامون تعریف و تفکیک انگیزه و انگیختار در میان انگلیسی زبانان و زبان آموزان ایرانی، و ریشه یابی ساختاری تاریخی آن در رشته روان شناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 4
49 بررسی میزان اثربخشی استفاده از الگوی تدریس هَیَجامَد بر ارتقای آگاهی واج‌شناختی و مهارت خواندن دانش‌آموزان سندروم داون (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 11، شماره: 2
50 بررسی و آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی وابسته به وزارت عتف و دانشگاه‌های ایران و نیازسنجی زبانی ذی‌نفعان (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 10، شماره: 4
51 بررسی و نقد کتاب انگلیسی پایه هفتم از دیدگاه مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 36
52 بررسی هیجان در آموزش مبتنی بر حواس: تکلیف شناختی درک جمله (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
53 برسی میزان پیش بینی روایی ازمون جدید کنکور سراسری برای ورود به دوره کارشناسی ارشد زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 7، شماره: 18
54 بهره گیری از الگوی هیجامد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 8، شماره: 14
55 تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 2
56 تاملی جامعه شناختی پیرامون کاربردهای گفتمانی نمی دانم درزبان فارسی درپرتوالگوی هایمز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 37
57 حاکمیت زباهنگ شرم محوری یا گنا ه محوری در جامعه ایران؛ مورد مطالعه، شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 3
58 دوگانه های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 39
59 دیدگاه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی به مهارت های کار تیمی در کلاس آموزش زیرنویس (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 3
60 ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامۀ افزایش خلاقیت زبان‌آموزان در آموزش زبان به شیوۀ کاربردمحور، با روش مدل‌سازی رش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 51، شماره: 4
61 طراحی و هنجاریابی پرسشنامه انرژی معلم: گامی به سوی فرادلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 1
62 فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون (انگلیسی جادویی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 44، شماره: 2
63 فرهنگستان و زباهنگستان: دو بال تعالی زبانی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 55، شماره: 3
64 کاربردهای «دعا» در فیلم های فارسی و انگلیسی در پرتو الگوی هایمز (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
65 گفتمان شناسی قسمت درزبان و فرهنگ مردم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 35
66 گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعه موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی در حوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاههای زبان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 2
67 مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 4
68 معرفی «زباهیجان» به عنوان حلقه مفقوده قوم نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
69 معرفی «زینتگری زبانی»: رویکردی نوین فراتر از توانش ارتباطی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
70 معرفی آموزش های مبتنی بر چینش ذهنی و چینش مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 4
71 معرفی الگوی «زبامغز» و بررسی نقش آن در برقراری ارتباط مؤثر: گامی فراتر از توانش ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 3
72 معرفی الگوی «هیجامد» به‌عنوان شیوه‌ای کارآمد برای کاهش اضطراب خواندن در زبان خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 52، شماره: 2
73 معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش هَیَجامَدمحور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 1
74 معرفی الگوی نیمرخ هیجامدی و بررسی رابطه آن با نگرش فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
75 معرفی زباهنگ مرگ محوری و شادی گریزی از طریق تفحص در گفتمان شناسی مرگ در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 49
76 معرفی سبک های فرزندپروری براساس دل نگرانی والدین: مطالعه زباهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 18، شماره: 4
77 معرفی مفهوم «سرمایه هیجانی- حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 51، شماره: 2
78 معرفی هیجامد به عنوان ابزاری موثر در پذیرش نوواژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
79 معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 6، شماره: 1
80 مقایسۀ کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 3
81 نقدی بر کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 2
82 نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 42، شماره: 3
83 نقش فرهنگ بومی در کلاس های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 47، شماره: 4
84 نگاهی به فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی: شباهت ها و تفاوت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 11
85 نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 4
86 نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 47، شماره: 2
87 نگاهی نو به آموزش دستور زبان: معرفی آموزش «فکربردی» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 5
88 واکاوی زباهنگ مردسالاری و زن سالاری در فرهنگ ایرانی: مقایسه موردی فیلم های سینمای ایران در دهه های ۱۳۶۰و۰ ۱۳۹ (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The roles of Gender and Work Experience in Teacher Burnout (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص؛بررسی زبان عمومی دانشگاه (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی