دکتر جهانگیر کرمی

دکتر جهانگیر کرمی دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر جهانگیر کرمی

Dr. Jahangir Karami

دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.