سعید کریمی

 سعید کریمی استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

سعید کریمی

Saeid Karimi

استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از باز ی های شبیه ساز کسب و کار در آموزش کارآفرینی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
2 Impact of cultural factors on the elderly utilization from healthcare services provided by Isfahan University of Medical Sciences’ Hospitals - 2014 (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 2
3 بررسی ادراک دانشجویان کشاورزی از محیط یادگیری در دروس کارآفرینی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
4 بررسی تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل AIDS به منظور اولویت بندی تخصیص یارانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
5 بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت گیری یادگیری (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
6 بررسی رابطه ی مهارت های استخدام پذیری و سازگاری مسیر شغلی در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه های بوعلی سینا و اراک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 48
7 بررسی و ارزیابی اصول و معیارهای تاب آوری در پایداری باغات شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 1
8 توسعه کارآفرینی زیست محیطی با تاکید بر نقش کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
9 شایستگی های کارآفرینانه درآموزش کارآفرینی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
10 عوامل موثر بر مشارکت مردم در طرح های حفاظت از جنگل در شهرستان گیلان غرب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 2
11 کارآفرینی روستایی: چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
12 کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
13 کشاورزی ارگانیک، فرصتی برای کارآفرینی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
14 مقایسه دو ترجمه کتاب اقتدابه محمد (ص) (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 25، شماره: 1
15 مکانیابی توسعه ی شهری با منطق فازی و ترکیب خطی وزنی و تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای مطالعه ی موردی: شهرستان کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
16 نقش حمایت دانشگاهی در شکل گیری قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی کشاورزی: مقایسه دو دانشگاه بوعلی سینا همدان و سمنگان افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 51
17 نقش میانجی انطباق پذیری مسیر شغلی و خودکارآمدی کارآفرینانه در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و قصد کارآفرینانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
18 نقش میانجی خودکارآمدی در مزیت های یادگیری منتسب به تمرین دوتایی و انفرادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of Waste Load Allocation scenarios in a River (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 آرسنیک و انتشار آن در شهرستان قروه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
3 آسیب شناسی تعاونی های تولید کشاورزی در ایران ( بررسی موانع توسعه تعاونی های تولید در اقتصاد کشاورزی ایران، مطالعه موردی استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
4 آشکارسازی تغییرات اقلیمی در حوضه آبخیز دماوند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 آنالیز زلزلة سازه های نامتقارن لغزشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
6 آنالیز کرنش در فرآیند انجماد بلوم های فولادی درحین ریخته گری پیوسته (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 اثر تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری حرکتی با تاکید بر نقش میانجی خودکارآمدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
8 اثر جزئیات موجود در اتصالات مفصلی معمول برصلبیت قاب های مهاربندی شده (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
9 اثر مواد جاذب رطوبت بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی ذرت سیلو شده با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 اثر مواد جاذب رطوبت بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی ذرت سیلو شده با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 اثرات بهداشت ایمنی و محیط زیستی استفاده از نانو ذرات نقره در گندزادیی آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
12 اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز و سفید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
13 ارائه مدل ترکیبی سنجش عملکرد کارکنان شاغل در صف(شعبه های بانک) بر مبنای روش برنامه ریزی خطی و با استفاده از شناسایی KPI های تخصصی مسئولیت ها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
14 ارزش گذاری اقتصادی کارکرد ترسیب کردن با استفاده از مدل یکپارچه خدمات اکوسیستمی IVNEST (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
15 ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر روی خدمات اکوسیستمی (ذخیره و ترسیب کربن) در راستای تحقق توسعه پایدار سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
16 ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه 4 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
17 ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث سد به روش های چک لیست و ماتریس (ICOLD مطالعه موردی: سد ژاوه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
18 ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
19 ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده از روش DPSIR (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
20 ارزیابی تناسب میزان روشنایی در محیط کار و تاثیر آن بر بهبود عملکرد و کاهش خطای انسانی مطالعه موردی: واحد مبدل سازی شرکت اتمسفر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه فضای سبز شهری با استفاده از روش ANP فازی (FANP) (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 ارزیابی توان تجدیدحیات جنگل در ارتباط با جهت های مختلف جغرافیایی با رویکرد سیمای سرزمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 ارزیابی ریسک سالن تولید کره و خامه کارخانه لبنیات پاک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
24 ارزیابی ریسک سرطان زایی و غیر سرطانی تماس پوستی با سیلاب آغشته به فاضلاب آلوده به برخی فلزات سنگین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
25 ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در صنعت تولید خودرو به روش REBA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 ارزیابی عنصر پایه برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یک شرکت پتروشیمی کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
27 ارزیابی فرسایش خاک حوضه آبخیز تالاب چغاخور با استفاده از مدل MPSIAC و GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در چهارچوب HSE با استفاده از روش MERMOS (مطالعه موردی: واحد بازیافت زباله کهریزک تهران ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی «مدیریت کلانشهرها» با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
29 ارزیابی میزان سطح آگاهی کارکنان اداره اتاق بازرگانی استان بوشهر درخصوص مفاد کنوانسیون سایتیس و اهمیت آن در حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض دریایی و بررسی رابطه آن با سطح تحصیلات و جنسیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
30 ارزیابی نقاط ضعف و قوت ساختار مدیریت شرایط اضطراری در یک شرکت بهره برداری نفت و گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
31 ارزیابی نگرش بهره برداران کشور نسبت به حفاظت از منابع آب و خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
32 ارزیابی و مدیریت ریسک بر منبای الزامات سیستم های مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
33 ارزیابی و مدیریت ریسک فازی در صنایع فرآیندی- مطالعه موردی: خطوط لوله گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
34 ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستانهای استان اصفهان قبل و بعدازاجرای طرح تحول نظام سلامت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
35 استراتژی های مناسب برای شرکت یدک نوید با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
36 استفاده از GIS در مطالعات الگوهای سیمای سرزمین شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
37 استفاده از بازیهای شبیهساز در آموزش کارآفرینی: نگاهی بر بازی کسب و کارسیمونچر (Simventure) و بیزکفی (Bizcafe) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
38 انسان و اجتماع از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
39 اولویت بندی عوامل موثر برتوسعه بکارگیری مدیریت دانش در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور پیشوا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
40 اولویت بندی فاکتورهای موثر در برنامه ریزی استراتژیک شرکت یدک نوید با استفاده از مدل تلفیقی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
41 اولویت بندی وروندیابی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی با استفاده ازروش های آماری تحلیل عاملی PCA و آزمون من ـ کندال منطقه موردمطالعه: حوزه آبخیز شهرسورک واقع دراستان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
42 اهمیت بهداشتی و میزان شیوع سیستی سرکوس بوویس در کشتارگاه پرتوی استان قم در سال 1391 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
43 Brachytherapy in patients with recurrent ocular surface squamous neoplasia: a case series study (دریافت مقاله) هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران
44 Reducing SCF in a plate by using topology optimization and PSO algorithm for actuators placement (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
45 Subfoveal Choroidal Thickness Changes Following Cataract Surgery in Patients with Diabetes Mellitus comparing with non-diabetic patients (دریافت مقاله) هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران
46 برآورد ارزش تفریحی رودخانه ی لیقوان چای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
47 بررسی اثر دو جایگزین شیر ایرانی و خارجی بر وزن از شیر گیری بره ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
48 بررسی اثرات زیست محیطی احداث سد (مطالعه موردی: سد طالقان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
49 بررسی اثرات شهر در محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست
50 بررسی اثرات شهر در محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی
51 بررسی پهنه بندی روند تجمعی بلندمدت تغییرات TDS درمنابع آب وخاک های کشاورزی دشت همگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
52 بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
53 بررسی تغییرات بارش و دما در حوضه آبخیز هراز از طریق آزمون های آماری (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
54 بررسی جنبههای مختلف مرتع از لحاظ بهرهبرداریهای فرعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیزبابلرود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
55 بررسی رابطه اشتیاق کارآفرینانه با قصدکارآفرینانه ی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
56 بررسی رابطه بین مدیریت زمان با کیفیت خدمات از دیدگاه کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در سال 1393 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
57 بررسی رابطه ی قناعت و رضایت از زندگی در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
58 بررسی روند تجمعی بلندمدت تغییرات PH درمنابع اب وخاک های کشاورزی دشت همگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
59 بررسی سنتز ایمین از(R)-2- پی پیریدین - 1 -ایل) متیل) سیکلوهگزانون با بنزیل آمین در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
60 بررسی شاخص های موثر در تعیین سیماری اکولوژیکی حریم و پهنه بندی رودخانه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
61 بررسی عملکرد توپی پره دار در شفت پروانه کشتی (دریافت مقاله) اولین همایش پیشرانه های دریایی
62 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژیهای حفاظت خاک توسط کشاورزان در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
63 بررسی فرآیند بهینه سازی توپولوژیک ورق با مادهی مدرجتابعی به روش SIMP (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
64 بررسی کارایی شرکت های صادرکننده ی نمونه و ارائه ی الگوی اثربخش صادراتی با تلفیقروش لایه ای (پله ای) تحلیل پوششی داده ها( DEA )و برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP) (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
65 بررسی مدل آنالوگ جهت آموزش های HSE به روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
66 بررسی مدل های پیش بینی پراکنش آبزیان در منابع دریایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
67 بررسی مسیر احتمالی انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق روش تاپسیس فازی و WLC (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
68 بررسی معیارهای زمینشناسی موثر در مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه با استفاده از منطق تقاطع در محیط ) GIS مطالعه موردی : استان سیستان و بلوچستان ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
69 بررسی معیارهای موثر خاک شناسی در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه با استفاده از منطق تقاطع در محیط GIS (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
70 بررسی مکان یابی کارخانه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP فازی و TOPSIS (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
71 بررسی میزان شیوع و اهمیت بهداشتی و اقتصادی ناشی از کیست هیداتیک شتر تک کوهانه درکشتارگاه صنعتی استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
72 بررسی نقش تجارت الکترونیک دربهبود حمل ونقل دریایی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
73 بررسی نقش مدیریت چرخه عمر محصول در توسعه محصول جدید (مطالعه موردی کارخانه پارس سرام) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
74 بررسی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان نسبت به کار در محیط روستا (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
75 بررسی نگرش کشاورزان استان همدان نسبت به حفاظت خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
76 بررسی نیازهای آموزشی کشاورزان در زمینه بهره برداری مناسب از منابع خاک و آب (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
77 بررسی و مقایسه تغییرات بارش در استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
78 بررسی وپهنه بندی روندتجمعی بلندمدت تغییرات سختی کل آب درمنابع آب و خاک های کشاورزی دشت همگلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
79 بررسی وضعیت جذب تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
80 برنامه ریزی سیستم تولید با وجود نیروگاه های بادی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
81 بکارگیری روش HAZOP در ارزیابی ریسک خطوط لوله گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
82 پاستوریزاسیون شیر با استفاده از تکنولوژی غیر حرارتی CHIEF (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
83 پیش بینی آثار سناریوهای مختلف هدفمندی یارانه ها بر تقاضای برق خانگی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
84 پیش بینی مصرف برق خانگی باتوجه به هدفمندنمودن یارانه ها (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
85 تاثیر آزادی اقتصادی بر شاخص های سلامت :مقایسه ایران با سایر کشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
86 تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
87 تاثیر تغذیه ذرت سیلو شده با مواد جاذب بر قابلیت هضم و فراسنجه های خونی در گوسفند (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
88 تاثیر تغذیه ذرت سیلو شده با مواد جاذب بر قابلیت هضم و فراسنجه های خونی در گوسفند (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
89 تبیین مدل شایستگی های کارآفرینانه زنان تسهیل گر روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
90 تجزیه و تحلیل پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی زیرگذر‌های شهری ( مطالعه موردی :زیرگذر جوادیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
91 تحلیل اثر بازاریابی رابطه مند برکیفیت خدمت، کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
92 تحلیل سیمای سرزمین بر روی فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
93 تحلیل کارایی شرکت های صادرکننده ی نمونه با استفاده از روش لایه ای (پله ای) تحلیل پوششی داده ها(DEA) (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
94 تحلیل مشکلات استفاده از کسب و کار الکترونیکی در صنعت گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
95 تحلیل معیارها و پارامترهای موثر در مکانیابی مناطق صنعتی با رویکرد حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
96 تحلیل نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد دانشی با ارائه یک مدل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
97 تعیین مدل بهینه پیشبینی جریان وجوه نقد آتی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ذرات شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
98 توسعه صلاحیت شناسایی فرصت های کسب و کار در دانشجویان با استفاده از تکنینک های خلاقیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
99 تهیه مدل مفهومی تاب آوری باغات شهری منطقه موردی: شهرداری منطقه یک تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
100 جایگزینی سوخت فسیلی به جای سوخت نباتی (مطالعه موردی: مناطق عشایری استان لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
101 چالش های مراقبت تیمی در بیماران سرطانی، مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
102 دستیابی پایدار به اعتبار کربن با انجام پروژه های حامی CDM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
103 دم کرده ترکیبی گیاهی قارنکه و اثرات درمانی آن در ناراحتی های گوارشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
104 روش تدوین دستورالعمل تحلیل ظرفیت در بزرگراه هابر پایه دستگاه های ترافیک شمار (مورد مطالعاتی راه های استان همدان) (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
105 ساخت سلول های خورشیدی قابل بازیافت از درختان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
106 ساخت سلول های خورشیدی قابل بازیافت از درختان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
107 سنجش میزان اثربخشی تبلیغات بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
108 سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت گردشگری عشایری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
109 شبیه سازی عددی فرایند انجماد در ریخته گری پیوسته به روش بدون شبکه نقطه محدود (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
110 شناسایی مولفه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی کارآفرینی پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
111 ضرورت بررسی خستگی مفرط دربخش عملیاتی راهنمایان دربنادر (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
112 ظرفیت بردواثر آن در ارتقا اثر بخشی فرآیند ارزیابی اثرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
113 عوامل محیطی و فرهنگی موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
114 قابلیت استناد قراردادها در فقه، حقوق ایران و فرانسه مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
115 کارآفرینی روستایی: چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
116 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS)در مطالعات منابع آب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بنادک سادات، استان یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
117 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
118 کشاورزی ارگانیک و نقش آن در توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
119 گردشگری روستایی یکپارچه راهی به سوی توسعه روستایی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
120 محاسبه رگرسیون خطی بین گازهای گلخانه ای CO2 و CH4 ناشی از مصرف سوختهای فسیلی تولیدی در صنایع نفت و گاز توسط صنایع مختلف و مقایسه میانگین CO2 صنعتی تولیدی در ایران با میانگین جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
121 مدل سازی ریاضی دوهدفه برای تهاتر حسابهای فی مابین در شرکتهای ذیل یک هلدینگ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
122 مدلسازی آثار هدفمند نمودن یارانه ها بر بازار برق ایران با استفاده ار پویایی های سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
123 مدلسازی آثار هدفمند نمودن یارانه ها بربازار برق ایران با استفاده از سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
124 مدلسازی انتشار آلاینده های هوا (ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح کارخانه سیمان الماس خلخال) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
125 مدلسازی پراکنش آلایندههای هوای نیروگاه سیکل ترکیبی دامغان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
126 مدلسازی عددی نشت ازکانال های انتقال پساب با درنظرگرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
127 مدیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
128 مدیریت پسماندهای بیمارستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
129 مدیریت حیات وحش ونقش آن در کاهش انقراض گونه ها وتهدیدات زیستی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
130 مروری بر تاثیر آلودگی هوا در بروز بیماری های روحی و روانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
131 مروری بر میزان تولید فاضلاب در صنایع نساجی و ویژگی های فیزکو شیمیایی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
132 مروری برپایش منابع آب های سطحی با تاکید بر رواناب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست
133 مروری برتکنولوژی های معماری در سیستم های توزیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
134 مسائل و مشکلات فراروی ساماندهی سواحل شمال کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
135 مطالعه ترمودینامیکی- بیوشیمیایی 2- (N- پی پیریدینومتیل) سیکلوهگزانون و ایمین مربوطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
136 مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانال های انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع_غیر اشباع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
137 مطالعه عددی تاثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانال های بتنی با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
138 مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
139 مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از اطلاعات جغرافیایی به روش سیستم AHP ارزیابی چند معیاری نمونه موردی منطقه شش تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
140 مکانیابی صنعت پتروشیمی با استفاده از منطق فازی و مدل ترکیب خطی وزنی ( مطالعه موردی استان همدان ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
141 موانع ارگونومیکی درمواجهه با نیروی کارسالخورده و اتخاذ راه حل های ارگونومیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
142 نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محیطی شرکت یدک نوید با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
143 نقش آلودگی بصری در بازاریابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
144 نقش حسابداری در تحقق اهداف اصل 44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
145 نقش حمایت دانشگاهی درک شده در شکل گیری قصد کارآفرینانه- دانشجویان - یک تحلیل میان فرهنگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
146 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها ورهیافت ها
147 نقش منظر شهری در خلاقیت (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی
148 نقش نیازهای روزمره مردم بهزیستی اجتماعی در راستای رسیدن به تمدن اسلامی :پژوهشی کیفی از دیدگاه عامه مردم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
149 واکاوی و تحلیل کارآفرینی سبز در منابع طبیعی و آبخیزداری در جهت توسعه روستایی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
150 وضعیت بهره وری و عوامل موثر بر آن : دیدگاه مدیران سطوح مختلف بیمارستانهای آموزشی منتخب شهراصفهان درسال 1391 (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت