دکتر عباس ارباب

دکتر عباس ارباب دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر عباس ارباب

Dr. Abbas Arbab

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر طول دوره روشنایی بر پراسنجه های جدول زندگی دو جنسی شب پره مدیترانه ای آرد، (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 40، شماره: 1
2 بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
3 گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
4 گزارش گونه ی(Microctonus aethiopoides ( Hym.: Braconidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش حشرات در امنیت غذایی مطالعه ی موردی: سوسک زرد آردTenebrio molitor (Col.:)Tenebrionidae (دریافت مقاله) سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار