فاطمه ثقفی

 فاطمه ثقفی استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران

فاطمه ثقفی

Fateme Saghafi

استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوبی برای ارزیابی پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 17
2 ارائه مدل سنجش تاثیر خدمات پارک های علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر در آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
3 پیشرفت های نظری در تبیین گذارهای فناورانه، با تاکید بر نقش رویکرد سیستم های فنی - اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
4 تدوین مدل راهکارهای تجاری سازی پیام رسان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 96
5 چارچوب فرایندی راهبرد نوآوری در سازمان ها با دیدگاه آینده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 22
6 شناسایی الگوهای ذهنی انگیزش دانشکاران مجرب در راستای ارتقای نوآوری (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات مخابرات ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 4
7 کاربرد فریمینگ در ایجاد مشارکت نخبگان در بانک ایده الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 23
8 مقایسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با شاخص های کلیدی معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 ارائه مدل بلوغ برای دولت سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
3 ارائه مدلی برای برون سپاری پروژه های تحقیقاتی ( مطالعه موردی : مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
4 ارائه مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت کاربردهای فناوری اطلاعات در دولت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
5 ارائه ی مدلی جهت شناسایی شاخصهای کلیدی معرف توسعه منطقه ای در بخش منتخب مورد مطالعه: بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات و تجاری سازی فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
7 استخراج و نحوه مدیریت ریسک فرآیند آماده سازی به موقع ساخت فیکسچر برای تولید خودرو مبتنی بر مکتب مدیریت ریسک کوزو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
8 اولویت بندی کاربردهای امنیتی داده ها مبتنی بر فناوری بلاکچین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
9 بررسی اثر بیوچار خرما بر خصوصیات شیمیایی خاک شور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 بررسی تاثیر رعایت اصل امانت داری در اخلاق پژوهشی بر ارتقای عملکرد سازمان و سایر ذینفعان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
11 بررسی تاثیر نسل های اینترنت همراه در موفقیت کسب و کار اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
12 بررسی تأثیرات فناوریهای امن در تأمین امنیت کاربردهای دولت سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
13 بررسی عددی عملکرد سردکننده های پالس تیوب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
14 پول و پرداخت الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
15 تأثیر فناوریهای امن در تأمین امنیت خدمات شهرداری الکترونیکی سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
16 تببین چند بعدی بودن نوآوری خدماتی در صنعت فناوری اطلاعات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
17 تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
18 تعیین ابعاد مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت مبتنی بر چارچوب زکمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
19 تعیین عوامل بومی کلیدی موفقیت مدیریت دانش سازمانی در کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
20 چارچوب اجرای آینده نگاری در فرآیند نوآوری تحقیقات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
21 چالش های ارتباط بین صنعت و دانشگاه در شرکت های فناوری محور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
22 داده های حجیم در دنیای جدید اینترنت و لزوم به کارگیری پایگاه داده های غیر رابطه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
23 راهبردهای محافظت از امنیت و حریم خصوصی اطلاعات الکترونیکی و محافظت شده موجود در تجهیزات بی سیم در حوزه سلامت همراه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
24 شناخت و رتبه بندی راهبردهای پابرجا برای مقابله با چالش های اساسی شبکه های اجتماعی با تاکید بر امنیت ملی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 شناسایی چالشهای ورود به بازار لپ تاپ در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
26 شناسایی عوامل اثرگذار بر اجتماعات برند با استفاده از تصاویر گویا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
27 شناسایی و انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب برای بیمارستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
28 شناسایی و رتبهبندی مهمترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب راهبرد همکاری فناورانه درحوزه ICTمورد مطالعاتی: مرکز تحقیقات مخابرات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
29 ضرورت توجه به آینده نگری برای شبکه سازی و ایجاد مزیت رقایتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
30 طراحی مدل MADM برای مدیریت خرید تجهیزات در شرکتهای دولتی مطالعه موردی : مرکز تحقیقات مخابرات ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
31 طراحی مدل سیاست گذاری یکپارچه برای زنجیره تامین چابک و برنامه ریزی تولید-توزیع ادغامی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
32 ظرفیت جذب فناوری و ارتباط آن با تجاریسازی نوآوری: بررسی عوامل موثر برآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
33 عوامل کلیدی موفقیت استقرار یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
34 عوامل مؤثر بر موفقیت برند در مرحله پیدایش محصول (مورد مطالعه: سیستم عامل زمین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
35 عوامل موثر در پیکربندی و تدوین استراتژی در بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
36 فرآیند آینده نگاری دولت الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
37 فرایند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
38 فناوری های اطلاعات سلامت کلیدی برای ایران 1404 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات
39 کاربرد قابلیتهای آینده نگاری در اثربخشی مدیریت فرایند نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
40 کسب مزیت رقابتی با نوآوری اثر بخش مبتنی بر آینده نگاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
41 لزوم توجه به طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی کشور با دیدگاه آینده نگاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی
42 مدل بلوغ تعاملی دولت همراه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دولت همراه
43 مدل پیاده سازی خدمات سیار (مطالعه موردی: ارائه خدمت به بیماران دیابتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
44 مدل کارت امتیازی متوازن برای سنجش پروژههای آیندهنگاری فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
45 مدل مفهمومی ساختار استراتژی نوآوری مبتنی بر آینده نگاری و تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
46 مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
47 مفهوم سازی توسعه پایدار در آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
48 نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات