محمدعلی نادی

 محمدعلی نادی دانشیار ، گروه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

محمدعلی نادی

Mohamadali Nadi

دانشیار ، گروه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مبتنی بر امید به شیوه شناختی- معنوی بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان سرطانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 5
2 ارزش های فرهنگی و انصاف: عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 9
3 الگوی ساختاری روابط استراتژی های دانش با ظرفیت یادگیری فردی وسازمانی در بین معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
4 پیش بینی وفاداری دانش آموزان دختر مدارس غیر دولتی بر اساس اعتماد ،تعهد و رضایت از مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 22
5 تاثیر پاداش و رفتار ارادی بر حمایت سازمانی ادراک شده، تبادل رهبر عضو، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد عاطفی و عملکرد وظیفه کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
6 تاثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده بر مبنای فراشناخت بر خود-راهبری دانش آموزان پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 4
7 تأثیر آموزش تفکر انتقادی، حل مسأله و فراشناخت بر یادگیری خود راهبر در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 2
8 تحلیل رابطه بین تعارض بین فردی در کار وصلاحیت های اجتماعی با تجربه رفتار غیرمدنی براساس الگوی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 4
9 رابطه بین هوش فرهنگی و اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 14، شماره: 2
10 رابطه بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان و یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
11 رابطه ی بین اعتماد معلمان به مدیر و سازمان باادراک انها از عدالت توزیعی ،رویه ای و تعاملی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 24
12 ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی توماس وداکر (دانش آموزان پایه چهارم دبستان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
13 شناخت رابطه ی استرس شغلی با رضایت شغلی در بین اعضاء هیات علمی دانشگاههای آزاد و دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
14 شناسایی مولفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 47
15 طراحی نرم افزار آموزشی علوم پنجم ابتدایی مبتنی برفراشناخت و بررسی تأثیر آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
16 عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 19
17 قابلیت تمیز دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار بااستفاده از سیاهه ی مدیریت کیفیت ،سازمان یاد گیرنده و مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 17
18 مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط بین سبک های دلبستگی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
19 مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین یادگیری خودراهبر، سبک های یادگیری و راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی مدارس دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 49
20 مقایسه تحول شناختی دانشجویان درادراک از معناداری در زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 1
21 نقش قرارداد روانی ورزشکاران در رابطه بین عدالت ادراک شده با پاسخ های مخرب آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی آموزش های سازمانی در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
2 ارایه مدلی جهت رابطه بین مدیریت دانش مشتری ، مدیریت ارتباط با مشتری با نوآوری سازمانی و وفاداری مشتریان در بین مصرف کنندگان و فعالان صنعت پروتئین استان اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
3 ارایه مدلی جهت رابطه بین مدیریت دانش مشتری مدیریت ارتباط با مشتری بانوآوری سازمانی و وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
4 استراتژی های دانش و یادگیری سازمانی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
5 اصول آموزش مسیولانه در تربیت مدیران آموزش پرورش کشور (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور
6 الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای دوره پیش دبستانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
7 الگوی تحلیل مسیرروابط بین مهارتهای تحصیلی سبکهای دلبستگی و حمایت خانوادگی با یادگیری خودتنظیم دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
8 الگوی معادلات ساختاری روابط بین ویژگی های شخصیتی وفاداری رضایت و اعتمادبه مدرسه باتعهد دانش آموزان دختردوره ی متوسطه مدارس غیردولتی شهراصفهان: تبیین نظریه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
9 بررسی رابطه بین قلدری در محل کار با روان نژندی و عواطف منفی(مطالعه موردی سازمان آموزش و پرورش) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
10 بررسی رابطه مدیریت و جوسازمانی نوآورانه در دبستان پسرانه امام حسین قاین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
11 بررسی رویکردها و نظریات اخلاق زیستی در آموزش زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
12 بررسی ریسک فاکتورها و مدیریت ریسک در پروژه های توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
13 بررسی مدل های نوین کارآفرینی به منظور ارائه مدلی جامع جهت پرورش کارآفرین در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
14 تاثیر تعلیم و تربیت انتقادی بر طراحی عناصر برنامه درسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
15 تبیین ارتباط بین قابلیت شناختی و تقلب در آزمون های چند گزینه ای در بین دانشجویان: یک مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
16 تجارب زیسته مادران کودکان با هوشبهر مرزی سنین پیش دبستانی: پدیدارشناسی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
17 تحلیل اکتشافی روابط بین سبکهای رهبری و سبکهای تصمیم گیری با ابعاد عدالت سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
18 تحلیل رابطه بین استراتژی های دانش و یادگیری فردی و سازمانی با نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی در بین معلمان تربیت بدنی مدارس دخترانه شهر اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
19 تحلیل رابطه تعهد سازمانی و سلامت سازمانی با رفتار تسهیم دانش بین دبیران دوره متوسطه. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
20 تحول ادراکی دانشجویان از معناداری زندگی و سازه های درونی آن در دانشگاه (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
21 تعیین رابطه بین قلدری در محل کار، روان نژندی و عواطف منفی با نشانگان جسمانی در بین کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
22 رابطه سبک های شخصیت وکیفیت زندگی کاری باسلامت روان کارکنان نمایندگی سایپادرشیراز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
23 رابطه مؤلفه های عدالت سازمانی با ابعاد رضایت شغلی دبیران دبیرستان های شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 رابطه هوش فرهنگی با اثربخشی مدارس کارآفرین با متغیر میانجی هوش هیجانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
25 زیرساختهای مدیریت و سیاستگذاری در هزارۀ سوم و ارائه یک الگوی سیاستگذاری در سازمانهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
26 شناخت رابطه بین سلامت روان و امیدبه آینده دربین کارکنان یک کارخانه صنعتی: نقش تعدیل کننده اثرات بهزیستی وجودی، انگیزش، پرستش وسازگاری، تعالی معنوی، حمایت مذهبی واعمال ونگرش مذهبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
27 قلدری در مدرسه (مفاهیم، علل و راهکار) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی
28 مبانی فلسفی برنامه درسی کارآفرین در دوره دبستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)
29 مدل سه بعدی انصاف: بررسی شبه تجربی سرریز کننده ها و انتقال دهنده های دوسویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
30 مدل ها و رویکردهای آموزش کارآفرینی در مدارس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
31 مدلیابی رابطه ادراک ازعدالت سازمانی بارفتارشهروندی سازمانی دربین کارکنان سازمان تربیت بدنی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
32 مدیریت دانش در محیط های آموزش عالی: اصول و کاربردها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
33 مدیریت گردشگری و اثرات فرهنگی اجتماعی آن برجوامع (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
34 مدیریت مبتنی بر ارزش در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
35 مروری بر رابطه آموزش با کارآفرینی مدارس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
36 مطالعه تطبیقی برنامه های درسی مراکز آموزش معلمان ایران و کشورهای ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و کانادا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
37 معیارهای شایستگی مدیران از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
38 مولفه های فرهنگ مشتری مداری مبتنی بر تفاسیر قرآن کریم و نهج البلاغه در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی
39 میزان فرهنگ اخلاقی سازمانی در بین مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت